Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
web
[email protected]

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΤΡΙΤΗ 12 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4717/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΜΕΘΑΥΡΙΟ Η ΕΠΙΣΗΜΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

Προσωρινή
η νυν...
διοίκηση

Επιχειρηµατικότητα,
εκπαίδευση
και καινοτοµία

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

/ ΣΕΛ. 8

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

74 χρόνια από
το Ολοκαύτωµα
/ ΣΕΛ. 5

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Στις κάλπες
και οι καθηγητές

/ ΣΕΛ. 7

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΙΑΣ

Μεγάλη νίκη
Μαρλαφέκα

/ ΣΕΛ. 6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ ΓΙΑ ΤΟ
ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ

Τα 57 είδη που
ανακαλούνται
/ ΣΕΛ. 22-23

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Λάµψη
στο κέντρο, αλλά
οι συνοικίες;
/ ΣΕΛ. 9

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΠΡ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

17 - 19
Ε∆ΡΕΣ

n ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ n ΣΤΗ 1:30π.µ. ΑΡΧΙΣΕ Η ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
/ ΣΕΛ. 3
n ΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΚΡΙΚΗ, ΡΩΡΟ, ΤΗΛΙΓΑ∆Α, ΤΗΛΙΓΑ∆Η ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ
4-6

Ε∆ΡΕΣ

Συγκίνηση
για την «ψυχή»
της τοπικής Ν.∆.
/ ΣΕΛ. 34

C M
Y K

1

Ε∆ΡΑ

1

Ε∆ΡΑ

2

Ε∆ΡΕΣ

4

Ε∆ΡΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΗΛΙΓΑ∆ΗΣ

ΓΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΤΗΛΙΓΑ∆ΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Στο σκοτάδι βυθίστηκε µεγάλο τµήµα της Πάτρας
/ ΣΕΛ. 34