Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
της ανεςαρτητης
Αριστεράς
ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 28". ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1.356
Επίσκεψη Ερντογάν:
σύγκρουση αστικών
συμφερόντων
Ενεργειακή φτώχεια
με ξεπούλημα
λιγνιτικών μονάδων
Δεκέμβρης,44
Ηρωικός αγώνας
άστοχη τακτική
oyav:
:[EAM
οταν χτυπούν την απεργια
έρχεται. ΑΠΕΡΓΙΑ Yrin
Σχόλιο
Η Παλαιστίνη tham
φλέγεται
και tno onolato apaavm
ο γνωστόσκηνικό
κήςεπιδομής. Ειδικό. n anontipa
1 μαρ υν ανεση στη
lepou panu an p τεύου ας
μης n pepa om omor an oa
oup para novou ro in pan
cum trgnucn μο μεταρουν
to mou boo a a p way rvie
n 14/12, 10:30 πμ.
βασικό δ καίωμα tou epyoras για όλα τα υπόλοια δικαιώμα.
uvZuuatriurv για συντονι ο κοης μαχόμενες δυνάμεις του Eproστο ινιουσειο καλουν
0' κατακτητές. με τις πλάτες
κή trion-una°σε οξύταυς αντan Της (ν
prononEhiovpainecKabuwur
το καμεα κανου συμμάχων
Οσος κτρ naor or an oup τα Πρωτο άθμια Σωματεια υ Σίμουν aavuo
από την
δρομές κατά της razac,ενώ
στη Δυτική Χθη mup0βολούν
στο ψαχνό τους χιλιάδες δκές KNTTonoinaex ano to ΠΑΜΕ
rvou. λαϊκού και νολαιοτικου κατρόμητοι με τις οφεντόνες
τους απέναντι στα τανκς
διεκδικωντας το αυτονόητο
Να δουν την πατρίδα τους
συ το KL KO k anot
uno o ou no
jpox; tnou povicu Gr EEANT r tuv
su elan ovn oto ma an Taun xpova, n
μαμια go on ava onc >a
a un ες τα x p a pas Nampo
nem μάχης, NantouEto
poms ovom hon.σε 2,5,6,8
Συνέντευξη
Ελευθερους, ΚαλατινΒημα μπροστά για κομμουνιστικη ελπίδα
κός λαός καλείται για μια ακό.
μη φορά να σηκώσει το βάρος
τη,στορίας του και να πάρει
την τύχη του στα χέρια του.
Δεν μπορεί να ελπίζει στη
στήριξη κανΕνός ισχυρού.
ουτε στην ΕΕ ή τη Ρωσία, που
εξυπηρετούν τα δικά τους
κάλεσμα διαλόγου
και συσπείρωσης
για ένα συγχρονο
απελευθέρυσης από
to 4. συνέδριο του ΝΑΡ,
που ολοκληρύθηκε με
συμφέροντα, ούτε στα διε
φθαρμένα και καταπΙΕστικά
καθεστώτα των αραβικών
χωρών, ούτε στον Αμπάς και
τη δική τους Πολιτική ηγεσία.
που έχει ηττηθεί και ουνθη
κολογήσει προ πολλού.
ΑΙΤΕΛΟΣΧΑΓΙΟΣ
Με ό,τι ανατρεπτικό,
ψήφιση της Απόφασης
Πολιτικής Emmpom.
όχι με m νοσταλγία
σελ. 11-14