Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ποζημιώσεις 5,2 εκατ. από ασφαλιστικές μετά τα ακραία χαιρικά φαινόμενα >>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 . ΤΦ.1.00E A.Φ. 5120 Σάββατο 09.12.2017
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Εμπόριο
6ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας
Ευκλείδης
Τζιρος 5 δισ. μέσω διαδιχτύου φέτος στην
Ελλάδα
Το Ελληνοαμερικανικό επιμελ
ητήριο διοργανώνει
Τσακαλώτο
Όλα υπο παρακολούθηση
Ο υπουργος Οιχονομιχών
Ευχλείδης Τσαχαλάτος
μετα 'αινει σημερα στην
Νέα Υόρχη των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμεριχής για να
συμμετάσχει στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in
Greece που
Capital Link στις 11 Δεκεμστο
Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
| Citigroup:
Η ένταξη της Ελλάδας
στην ποσοτική χαλάρωση παραμένει
σημαντική
Την Δευτέρα 11 Δεκεμ1ου χατα την οιαρχεια
τονεπίσημου γεύματος του
συνεδρίου (13.15-14.45) ο
απευθύνει κεντρική ομιλία,
συνέντε υξη Τύπου στις | Η απόφαση της ΕΚΤ να χριτήρια της ΕΚΤ σε OQouS
15.40 στον χωρο του συνεαρχίσει να αγοράζει ελληνικά ομόλογα θα μπορούσε να
ΑΕΙανει περαιτέρω την πορπιστοληπτικής αξιολόγησης
και γι' αυτό η ΕΚΤ έχει σε
εφαρμογη το waiver
Ηλεκτρονικό προφίλ οφειλών προς το Δημόσιο θα αποκτή
σουν το 2018 όλοι οι 4ορολογούμενο. Από την ώρα που μια
οφειλή θα καθίσταται ληξιπρόθεσμη, η φορολογική
Διοίκηση θα έχει πλήρη εικόνα για τις πληρωμές, τις
ρυθμίσεις ή τις ληξιπρόθεσμες 00 ειλές και μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών θα ενεργοποιούνται μέτρα αναγκα
στιχης εισπραζης, κατασχεσεις και πλειστηριασμο,
δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών ή και αντεπάγγελτοι
συμυνηφισμοί.
Την Τρίτη 12 Δεχεμβρίου ο Ιεία της χώρας προς την
υπουργός ΟΙΧονομι
ελληνιχων
ομολόγων έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο
στις αγορές μετά τον Αύγουστο του 2018, τονίζει η
στο Χρηματιστηρ- 1 Citigroup
από το 2009
ιο της Νέος Υόρκης" την
οποια οιοργανώνει η
Capital link σε συνερ- |
γασία με το Χρηματιστήριο
Η ένταξη των ελληνικών H Citigroup σχολιάζει ότι η
ομολόγων στο πρόγραμμα ενσουάτώση στο QE έχει
QE της ΕΚΤ δεν είναι πλέον σαφώς γίνει λιγότερο
της Νέας Υόρκης όπου στις | χρίσιμη για την πρόσβαση σημαντική σε αυτό το στά
15.450 χ Τσαχυοτος θα της Ελλάδας στις αγορές, διο, αλλά η απόφαση της
χληθει να σημανει την ληξη θήλί)σε ο Έλ ηνας πρωθυ- ΕΚΤ να αρχίσει να αγοραζει
Το σύστημα θα λειτουργεί ως ο
Μεγάλος Αδελ4ός που θα παρ
ακολουθεί μέσο διασύνδεσης
με όλες τις άλλες ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων του
Κτηματολόγιο,
Εργάνη, τράπεζες, Χρηματιστήριο, ΓΕΜΗ κ.a.)χαι με τον
Τειρεσία, την οικονομική καθ.
λετών του Δημοσίου.
Οιφορο οιας ΑΟχές θα δια
μο ορισουν για κάθε opeuém
μια πλήρη εικόνα συναλλακτικής συμπερ4οράς και θα επιλέ
γουν τα πιο κατάλληλα μέτου
άμεσης είσπραξης των χρεών
τους, ακόμη κι αν δεν éXuv
εΜηνιχα ουοηογα κατι το
1 του παροντος υποτων εργασιών της ημέρας | πουργος, οπως ανεφερε το
Bloomberg, επισήμανε η οπ
igroup, αν χαι ο κ. Τσίπ
ία της Δημοσ
Επίσης χατά τη διάρχεια | ας δήλο σε ότι πιστεύει ότι η
της παραμονής του στη Νέα ΕΚΤ θα συμπεριλάβει τελιYogal ουπουργός ΟΙΧονο- | χά την Ελλάδα στο πρόγομιχαν εχει TQ0γραμματισει αυμά της.
σειρα σημαντι-υον επα4UJV
περαιτέρω ελάφρυνσης του
χρέους) θα μπορούσε να λει
ι περαιτέρω την πορεια
της χώρας προς την ολο- ημερινότητα 3,85 εκατ. οφει- καταστεί ληξιπρόθεσμα.
λήρωμένη πρόσβαση στις
ελληνικά αγορές μέτα
ιχων εταιρειων.
υν τα του