Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Το μαχαίρι Του
-Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. Φύλλου 1.014
σελ.5
κέρασε τσάι και συμπάθεια την Περιστέρα
μυστήριο
και ο εθισ
της σουλτάνας
Γιατί καείσΤηκε
ΟΤο ξενοδοχείο .
ΜΙΚΑΛΗΣΧΑΤΖΕΠΑΝΝΗΣ
Αδώος για
e. 12-13
20-21
ΕΝΑΧΟΡΙΟ ΜΕ ΑΝΕΒΑΣΗΕΝΗΛ ΜΠΙΝΤΟ
τα μεναλύτερο
δάνεια και χρέη
Τα εμβάσματα κ
των 5.3 CKGIE
στην κυπρο
στο Δημόσιο , 1 (es
σελ 15
Εισηνέουν υναουμιάσεις
βιάνκρα κοι αναστατώνονται
Το πλουσιότερο Ζευγάρι στη Bouan
»σελ.19
σελ. 10-11