Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26940 ΕΤΟΣ 88ον
Www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
Σκληρη γραμμή από τον Πρόεδρο
του Ευρωπαικου
Λαϊκού Κόμματος
EastMed μπορεί
να μετατρέψει την
Ελλάδα σε
φυσικου αεριου
Η Ευρωζώνη δεν θα γίνει Ενωση χρέους τονίζει ο Μ. Βέμπερ
συναντηση των τεσσαQων υπουργων
της Κύπρου, του Ισραήλ, της Ελλάδας
και της ιταλιας . παρουσια χαι του ευρωπαίου επιτρόπου Ενέργειας, προχω!ήσα
με στο δεύτερο σημαντικό βήμα με την υ
πογ!αφη του «μνημόνιου συναντι η
ποαυ μεγαλο προγραμμα, στρατηγικης
σημασίας για την Ευρώπη και την Ελλά
δα» δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας, Γιώρ
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά την υπογραφή
του μνημονίου, ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο αγωη,
χωρις
ός του EastMe
μασία, γιατί «η χώρα για πρώτη φορά μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Total για το οχόπεδο
δυτικά της Κέρκυρας, και μετά την προκήρυξη του
τα της ελαστικοποίησης του
Κοινοβούλιο
στον χαρτη ως εν
στην κρίση». Η οιχονομία στην
Λαρ γωγός φ ουχού αερίου Χαι ΤΑΤΑ
εδρος του Ευ!ωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα
τος, Μάνα!εντ Βέμπερ, προειδοποιώντας
την ΕυΟωπαϊκή Επιτροπή να μην προχω
σει σε μια τέτοια κίνηση στο πλαίσιο
στην ελαστικοποίηση του Συμφώνου Στα
θερότητας στα σχέδιά της για ενδεχόμενη
αυρίσκεταιστο να συνεχίεπίπεδο απότο
στα σχέδιά τηςγια ενδεχόμενη
2009. «Αυτό είναι επίσης συνέπεια της
μεταρρύθμιση της νομισματιχής ένωσης
Μααστριχτ δεν θα πρέπει να
ικονομικων της
κής ένωσης που παρουσιάστηκε στις
παραμεληθούν χαι η Ευρωζώνη δεν θα
Ευρωζωνης
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τη DW, η
Ευρωπαϊ
ι πρόσθε
tung, ο χριστιανο
Πολλές οι πιθανότητες ο
Μάριο Σεντένο να έχει διπλό
Αλ. Τσίπρας: «Μετά τον Αύγουστο του 2018
εςεταζουμε τη μειωση φοροΛΟΥιας»
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το σχέδιο εξόδου από την κρίση πρέπει
να γίνει με την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΙΑ
Εθνικός στόχος η εθνικη χειραφέτηση
στην ΕΕ με συγχεχριμένα μέτρα που πρέ
πει να ληφθούν τους επόμενους 18 μήνες,
έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Εων είναι η δημιουQγία ενός EuQωπαϊκού
Νομισματικού Ταμειου, ο οασμος ενος
με αυτήν συγχρονίζονται θετιχές εξελίξεις που ε
μπνέουν αισιοδοξία και σηματοδοτούν τη θετική
αλλαγή για την οποια εργα όμαστε εδώ χαι το
χρόνια» είπε ο x. Τσίπρας Μαι συνέχισε: «Η στρατη.
γική μας απέδωσε, οι κόποι του ελληνιχού λαού πιά.
νουν τόπο χαι μάλιστα με τα διατηρήσιμα χαρακτηριστικά που εγ νται ότι η χαρίζει ο στικά
σελίδα χωρίς πισογυρίσματα
α της υπονόμευσης» της εθνικής
μενη μέρα», έστειλε ο πφωθυπου
λέξης Τσιπ!ας, από το βήμα του συ
δρίου του Ελληνο-ΑμεQ1χανοου Εμπ0Q1
κού Επιμελητηρίου, καθώς, όπως είπε, οι
αγορές ανάβουν το «πράσινο φως» για
την οριστική οδο από τα Μνημόνια
γος, Α
υπουργού Οικονομικών» της ευρωζω
Λροσπάθειας για την e οδο από την χρίση Σημείασε
ότι μαρτυρούν έτσι το στρατηγικό τους αδιέξοδο καί
την αμηχανια μπροστα στο γεγονος οτι υπαρχει
ναλλακτικός τρόπος για την ανάπτυξη χωρίς τη συνι ητης εργασίας ατης ο ο
την καλύτερη απάντηση τους δίνει η ίδια η πραγμα
τοότητο,παραπέμπονταςΜαι στις πρόσφατες δηλώ
ης, που θα
ας. Τ νσεπ ς
τροπης Χαι η ενε07οποτηση μηχανισμων
τόσο για τη δημοσιονομική σταθερότη
ικονομια μας, συμφ
γιαιχεία, αναπτ με αερων φόρά
αιτων π
τηνάντηση τ ως
σεις τοοοοερ Μοσο
2018, η ανάπτυξηεπο3
στρέφει ματο και
θηση δια θ
θηση δια!θ!ωτικών αλλα
στ!έρει, μαζί και οι επενδύσεις και η έξο
δος από την κρίση δημιουογεί από το
2019 τον δημοσιονομικό χώρο για μείωση
των συντελεστών φορολόγησης, ενώ το
νισε πως η επιδίωξη της κυβέονησης ε
στους ΕΧΛροσωπους
των παραγωγικών δυνάμεων τους κάλεσε να δουν
Την καλύτερη απόδοση 8ετίας
σημειωνει εΛΛηνικο ομοΔΟΥ0
τη«μεγάλη εικόνα», να στρέψουν το βλέμμα τους α
πό το χθες χαι το σήμερα στο αύριο χαι να συμπρά
Εουν στη μεγάλη αλλαγή που συντελείται στη χώρα
δυνάμεις του τόπου θα είναι οι πρώτοι που θα Χαρ.
αι να πε!ασουν στην κοινωνια τα
κά αποτελέσματα της ανάπτυξης
Le χαμηλό 8ετίας κάτω από το 5% υποχώρησε σήμε!α (σ.σ. ΤετάQτη) η απόδοση
του 10ετούς ελληνικού ομολόγου, χαθώς η συμφωνία μεταξυ της χώ!ας και των πιστω.
τών, όπως και τα θετικά στοιχεία για τον Quθμό οικονομικής ανάπτυξης
ενισχύουν το κλίμα στην ελληνική αγο!ά ομολόγων
Η ώρα της
νικής οχονομιας, επιταους
Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την
αντιπολίτευση χαι όσους επιμένουν στην Χαταστροφολογία ακόμα χαι στη συκοφάντηση, αρνούμενοι
θετικούς δείκτες για την ποχωρίς ίχνος υπερβολής, το αισθάνεστε όλο, ότι η ώ
ρα της ελληνικής οικονομίας επιτέλους έφτασε και

Τελευταία νέα από την εφημερίδα