Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Πέμπτη
ΑΙΡΩΙΝΗ
1 Δεκεμβρίου
2017i
Αριθ. Φύλλου 6919
Τιμή Φύλλου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενών
*0.15
ΚΩΔΙΚΟΣ
Εκδήλωση με θέμα:
"Η πρόληψη και
η αντιμετώπιση
της άνοιας τον 21ο
αιώνα"
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
εκπέμπουν τα Πολιτιστικά μνημεία των Γρεβενών
Η αδήριτη ανάγκη άμεσης
λήψης μέτρων για την αποκατά
σταση δεκάδων μνημείων των
βυζαντινών και μεταβυζαντινών
χρόνων του Νομού Γρεβενών,
πριν το πέρασμα του χρόνου
τους δώσει το τελειωτικό
χτύπημα, ήταν το βασικό συμπέρασμα της έρευνας που πραγματοποίησε ομάδα εργασίας του
ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 10
Ποιες αλλαγές | Leader: Χρηματ
αποφασίστηκαν
στονομο Κατσέλη αγροτικές περιοχές 16 πια ωση
οδότηση
ΔΕΗ: Με
τα ματια
για αναπτυξιακές στραμμένα
δράσεις σε
την Τουρκία
το plan B
«Προνομιακό
πεδίο» για
την επιβίωση της
ΔΕΗ διαβλέπει
ο πρόεδρος της
εταιρείας κ. ΜαΙνώλης Παναγιωτα
κης, αλλά στην
άλλη πλευρά του
Aryalou
Συνέχεια στην 19
Συνέχεια στην 17
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωινής" !
αποστέλλεται καθημερινά σε
μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
ΙΡΩΙΝΉ
ayu στη|
μέρα κοντά τον