Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Κοστέλο: Θα υπάρχουν «ριζωμένο» προβλήματα και μετά τον Αύγουστο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου
ΕλλάδοςΟΕΣΣΑΛΟΝΚΗ nu mm, 07/1a20.
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.4: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Σύμφωνα με τον απολογισμό της ΤΤΕ Υια Το 9μηνο
χρονια
Ξεπέρασαν τους στόχους για τα NPES 01 Τράπεζες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
O' νέοι στόχοι και οι συνΤη ρηΤΙΚόΤερες εΚΤΙ μήσεις
EN.ΔΙΣΥ
Τα νέα μέΤρα πο υ πρόκειται να εφαρμοσΤούν
Πόσα χάνουν
Εξελέγη τονΟΑΣ
Οι συνταξιούχοι Το 2018 και ΤΟ 2019
Επανεκλενεις Πρόεδ00CO
κ. Κωνσταντίνος Μιχαλο
Με τα νέα μέτρα. Το 2021 ένας στους δύο συνταξιούχο
υς θα παίρνει σύνταξη 550 ευρώ καθαρά, σημειώνει ο
ΠρόεδροςΤου Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων.
Ποιοι συνταξιούχοι υφίστανται τις μεγαλύτερες
μειωσεις.
κατνέες δε κο2018-2019, ame
ου με Νερο ε σημα μιας
Πρώτος στις εκλονές του ΕΕΑ
ο συνδυασμός του Γ. Χατζηθεοδοσίου
σιάζει το Ενιαίο Δίκτυο Συντα
ξιούχων(ΕΝΔΙΣΥ.),
ότι σήμερα περίου 1,5 εκατομμυρ.
10 συνταδούχοι «βουλιάζουν» στη
φτώχεια, τη στιγμή που οι νέες nEpκοπές σης σημερινές συντάξεις το
2019 θα οδηγήσουν σε συνολική
μνημονιακή απωλεια εισοδημάτων
για τους συνταξιούχους έως 70%
Ο Συνδυασμός Του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
«Το Επιμελητήριο μας» ήρθε Πρώτος στις
εκλογές του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών (ΕΕΑ) συγκεντρώνοντας TO 55% Των
5.440 μελών που συμμετείχαν στην Ψηφοφopia. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη
Ψηφοφορία το 2011 συμμετείχαν 5.383
μέλή,Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο συνδυασμός συγκεντρώνει 28 έδρες και λαμβάνει
την αυτοδυναμία,Σχετική ανάρτηση στο
Facebook Του Τάσου Χατζηθεοδοσίου αναφέρει τα εξής: "Μόλις τελειώσαμε την κατα
μέτρηση των περίπου 5.500 ΨηφοδελΤίων
και είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι 3 προη
γούμενες μέρες συνοψίζονται σε αυτοδυναμία για τον συνδυασμό μας με 55% και 28
έδρες στη διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών".
στο Λονδίνο
το νέο βιβλίο
του Γ. Μουρμούρα
ΑΠΟ Τη Διεύθυνση τική δικογραφία μοποιώντας το νωνικού δικτύου Ύστερα από ψηφιαέμβλημα της Υπηρ- σχετικά με την Πλα- κή έρευνα και ανάλ
υση των στοιχειων
λ λ η ν ι κ ή ς Ειδικότερα, συμφω- πε Τους ΠΟλπες να επίμαχου Προφίλ, της υπόθεσης,
Αστυνομίας διερευ- να με καταγγελίες αποστέλλουν Προ- ενώ η Εισαγγελία Προέκυψε ότι η
Προφίλ
έργεια Προκαταρκ- πραγματοποιούνταν
Εξέτασης, μέσω δύο συνδέ
από Τρίτους ΤΙΤλων, σιαζόταν ως το Αμεσα πραγματο- Προκειμένου να εξα- σεων διαδικτύου,
ανΤΙστοιχου σαν
Δίωξης Ηλεκτρονιου Εγκλήματος της
τακτικ
κασίας.
εσιας, ενω Προετρε
για ιστοσελιοα-μαιμου
ILU JU
νήθηκε υπόθεση, σε ιστοσελίδα κοι- σωπικά μηνύματα Πρωτοδικών Αθη- διαχείριση
που αφορούσε νωνικής δικτύωσης με καταγγελίες νών διέταξε τη διε- επίμαχ
Παράβα
ΣΤουρναρας:
Τα «προαπαιτούμενα»
για χρηματοοοτηση
αΠΟ Τις αγορες
Τη χρήση
σελίδα, Που
εμβλημάτων
εσων Των Σω
Των Ασφαλ
επισημο ηροφΙΑ
Διεύθυνσης Δίωξης ενδεδειγμένες ενέρ- στοι
Ηλεκτρονικού γειες για την ητας του κατόχου ημεδαπούς.
auTOT
ΤΙσΤΟ
στηκε σχε
γκλήματος χρησιενημέρωση TOUKOTOU Προφίλ