Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Φάμελλος: Ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης η πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 5118 Πέμπτη 07.12.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ο ιδιωτικός
τομεας εχει τις
δικές του
ευθύνες για την
Τζανακόπουλος:
ΣΕΒ-EY:
>>> Τελ.
θα βρεθεί σύντομα λύση
για το χρέος
Ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
αντέχουν στην κρίση
Ουδέποτε ο ΣΕΒ υποστήριξε
ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν
έχει τις δικές του ευθύνες για
την ηριση, σημειωσε ο προε
ρος του συνδέσμου Θεόδωρος Φέσσας, απαντώντας
σε χθεσινές δηλύσεις του
ησης Γιάννη Δραγασάκη.
το θέμα είναι να γίνει μια
σοοστή κατανομή τον ευθυ
η μεσαία Τα
ημιουργηθεί το
πλαίσιο εκείνο που θα
στηρίξει την αναπτυ;η της
χώρας. Σημειώνεται ότι
εχθές, ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης σημείωνε ότι η
κρίση δεν ήταν αποτέλεσμα
μόνο της κακής λειτουργίας
ιδιο τικός τομέας
γούσε άψογα και μάλλον
ηταν συστημικο το
λημα»,
Επιτη
ασφαλίσεων ςώης
αποζημιώσεις
πλημμυροπαθών
εναντι α
Τον Οκτώβριο του 2017 οι Αυξημένες 2,2% στο δεκάμ
ασφαλίσεις Ζωής αύξησαν ηνο και οι ασΡαλίσεις κατά
την παραγωγή τους σε ζημιών, στο 1,58 δισ.ευρώ
Τις τελευταίες ημέρες τουμηνιαία βάση κατά 23,4%
ουσιαστηκαν περιπτωσει
συμπολιτών μας που δέχθη- | Στα 3,145 δισ. ευρώ ει
καν τηλεφωνήματα από ανίζεται η ασφαλιστικη παρ- τον Οκτωβριο του 2017 σε
αγνώστους, οι οποίοι τους | αγωγή στο δεκάμηνο, κατα- σύγκριση με τον αντίστοιχο
λεγαν ότι δικαιούνται την 1 γράφοντας άνοδο 1,6%
φ- Όπως αναφέρει η ΕΑΕΕ,
«Καμπανάκι» για τη φτώχεια και την οικονομική ανισότητα
στην Ελλάδα, σε έρευνα της ΔιαΝΕΟσις. Αμεσος κίνδυνος
για 700.000 άτομα, που πριν από την κρίση λογίζονταν ως
μεσαία τάξη. Τεράστια αύξηση κινδύνου για τους νέους 16μήνα του 2010, οι ασ0opυης αυζησαν την
για τις ζημιές από τις Την αύξηση της ασφαλιστι- παραγωγη τους σε μηνιαία
πλημμύρες (έχουν-δεν εχουν
ζημιές), αρκεί να συναντηθ
κής παραγωγής κατά 1,6%
βάση κατά 23,4%.
) Ιανουαρίου
τους, να
δώσουν ένα ποσό καί εκείνου | Οκτωβρίου, στα 3, 145 δισ. Όμοίως, οι ασφαλίσεις χατά
θα κανονίσουν να παρουν ευρω καταγράφει σχετικη Ζημιαν αν ησαν την παρα
την απο ημιωση επισημαινει ερευνα της Ενωσης Αορά 1 γωγη τους σε μηνιαια αση
ο Δήμος Ελευσίνας σε ανα στιχων Εταιριών Ελ άδος +4,6% για εκτο συνεχομε
χοινωση του
Την αν ηση της εισοδηματιχής
ανισότητας στην Ελ άδα από το
2009 καταγράφει έρευνα της
ΔιαΝΕΟσις, στην οποία αποτυπονεται ο κίνδυνος φτώχειας
για 700.000 πολίτες που κάποτε
λογίζονταν ως μεσαία τάξη και
ο αυξημένος κίνδυνος για τους
(πως αναφέρει η διαΝΕΟσις
στην Ελλαδα η εισοδηματική
ανισοπτα σταδιακα μειονο αν
από το σχετικά υίηλό επίπεδο
πριν από το 1980, με την τάση
απομείωσης ουσιαστικά να
διαχόπτει η κρίση, χαθώς από
το 2009 η ειάοδηματική ανισότ
νο μηνα.
Ο δήμαρχος κ. ΓεώΟΥιος |
Οπας αναφέρει η ένοση, οι
ασφαλίσεις ζωής εμφανίζονΣυνολικά, η παραγιογή ασφαλίστρων μηνός Οκτωβρίου
αυξηθηκε κατά 14,1% έ
του Οκτα)βρίου του 2016
εφιστά την προσου,
ται αυξημένες κατά 1,1% σε
σοχή στους δημότες να μ
ανταποκρίνονται σε τέτοια ετησια βασι, με τη συνολική
μηνύματα χου να μη δίνουν | παραγωγη να διαμοοράνεπροσα)πικά τους στοιχεία σε
ται στο 1,559 δισ. ευρώ