Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3652O • ΠΕΜΠΤΗ 7 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Μ

ΠΑΡΑ∆OΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕIΟ
AΓΙΟΙ ΑΝAΡΓΥΡΟΙ ΑΠO
ΤΟΝ ∆HΜΟ ΚΗΦΙΣΙAΣ

Απινιδωτής
και µικροσκόπιο
>> ΣΕΛ.2

ΤΑ ΒΑΣΙΚA ΣΗΜΕIΑ ΤΗΣ
ΑΠOΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤHΣΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟY ΣΥΝΕ∆ΡIΟΥ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ∆HΜΩΝ
ΕΛΛA∆ΑΣ ΣΤΑ ΙΩAΝΝΙΝΑ

Οι έξι
αδιαπραγµάτευτες
θέσεις της ΚΕ∆Ε

ε µεγάλη πλειοψηφία, σε
κλίµα συναίνεσης και
σύνθεσης, υπερψηφίστηκαν οι αδιαπραγµάτευτες θέσεις και προτάσεις της Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού για τη µεταρρύθµιση στο κλείσιµο του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕ∆Ε, το οποίο
ολοκλήρωσε τις εργασίες του στα
Ιωάννινα.
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης
στην οµιλία του κατά τη λήξη του
Συνεδρίου, έστειλε ηχηρό µήνυµα
προς την κυβέρνηση πως η Αυτοδιοίκηση, ενωµένη, απαιτεί τη µεγάλη αλλαγή. Μία ριζική µεταρρύθµιση µε αιχµή την αποκέντρωση και
την ισχυροποίηση του θεσµού.
«Η Αυτοδιοίκηση πιο ώριµη από ποτέ λειτουργεί συντεταγµένα και
επιδιώκει τη σύνθεση για το καλό
της χώρας. Αυτό το αποδείξαµε κατά τη διάρκεια αλλά και στην ολοκλήρωση του Συνεδρίου µας. Παρά
τις επιµέρους ιδεολογικές διαφορές ορισµένων συναδέλφων αιρετών, διαπιστώθηκε ότι αυτά που
µας ενώνουν είναι περισσότερα και
ουσιαστικότερα, από αυτά που µας
χωρίζουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη µεγάλη συµµετοχή
και τον εποικοδοµητικό διάλογο
που διεξήχθη σε όλες τις θεµατικές
ενότητες του Συνεδρίου.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕ∆Ε ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΟΙ ∆ΗΜΟΙ
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

Ηχηρό
µήνυµα
«Βεντέτα» και αποκαλύψεις
στην Μεταµόρφωση

>> ΣΕΛ. 14-15

ΦΩΤΟ-ΙΣΤΟΡIΕΣ
ΑΠO ΤΗΝ ΜΕΤΑΜOΡΦΩΣΗ

Η γνώµη των αιρετών
Πικρή ήττα για τον ΓΑΟ
και τα εκλογικά
συστήµατα της Ευρώπης
Κουκουβαούνων
Η παρουσίαση του ερωτηµατολογίου σε αιρετούς
σχετικά µε τα κρίσιµα ζητήµατα της Αυτοδιοίκησης, καθώς και η µελέτη του ΙΤΑ για τα εκλογικά
συστήµατα που εφαρµόζονται στην Αυτοδιοίκηση
βρέθηκαν στο επίκεντρο του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕ∆Ε.
>> ΣΕΛ. 9

>>ΣΕΛI∆Α 16

>>ΣΕΛ. 12

Μία ανακοίνωση - απάντηση
που θα συζητηθεί εξέδωσε ο
κ. ∆ηµήτρης Περιβολαράκης,
δηµοτικός σύµβουλος της
Μεταµόρφωσης και
επικεφαλής της παράταξης
«Ανατροπή και Αλληλεγγύη
στην Μεταµόρφωση, η οποία
είχε αποδέκτη τον κ. Πέτρο
Θεοχάρη, συντονιστή της
οργάνωσης µελών του
ΣΥΡΙΖΑ στην Μεταµόρφωση.

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα