Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
web
[email protected]

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΠ

ΜΕ «ΒΟΜΒΕΣ» ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ

Πιο φθηνό νερό
το 2018

Ο Ερντογάν
µε δρακόντεια
µέτρα
στην Αθήνα

ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ

/ ΣΕΛ. 4

/ ΣΕΛ. 7

Παραγωγικό
Επιµελητήριο
πραγµατικά για όλους
/ ΣΕΛ. 9

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ: ΕΚΤΟΣ ∆.Σ.
Ο Τ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΕΜΠΤΗ 7 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α. ΚΟΥΝΑΒΗ

ΤΩΝ

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4713/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΕΙΧΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ,
∆ΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Μαζική
συγκέντρωση
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ: ΒΡΑ∆ΥΦΛΕΓΗΣ ΒΟΜΒΑ
/ ΣΕΛ. 8

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑ

Εξαρση ιλαράς
στη ∆υτική Ελλάδα

Καµπανάκι κινδύνου

για εµβολιασµούς από την ιατρική κοινότητα
/ ΣΕΛ. 33

Επικύρωση
µε εκπλήξεις!
ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ,
ΜΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΝ Θ. ΖΟΥΠΑ
/ ΣΕΛ. 6

Ο Α. ΝΕΦΕΛΟΥ∆ΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ
«ΝΑΥΑΓΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟΥ

ΑΘ ΛΗ ΤΙ ΣΜΟ Σ

∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΩΣΗ ΧΘΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΓΙΑ
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ «32»

Το Ναυτικό τίµησε
τον Προστάτη του!

«Τελικός» της ΑΕΚ
στη Βιέννη
/ ΣΕΛ. 32

/ ΣΕΛ. 4

ΠΕ∆ΙΟ ΜΑΧΗΣ Η ΕΡΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

«Οδηγείται
στην καταστροφή»
/ ΣΕΛ. 8

Κάθειρξη 12 ετών
για τα… βαγόνια
του έρωτα! / ΣΕΛ. 34

Πορεία µε «βροχή» µολότοφ
/ ΣΕΛ. 34

C M
Y K

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
Η ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ επιδηµική έξαρση της ιλαράς στην ∆υτική Ελλάδα επαναφέρει στο προσκήνιο
το µείζον ζήτηµα των παρεµβάσεων εµβολιασµού, σε ευάλωτες
οµάδες του πληθυσµού.
ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ υψηλό επίπεδο εµβολιαστικής κάλυψης των παιδιών στη χώρα, που έχει διαπιστωθεί σε διάφορες µελέτες κατά το πρόσφατο παρελθόν, αποτελεί θετικό παράγοντα, αλλά δεν αποτελεί στοιχείο εφησυχασµού, πολύ δε περισσότερο πολιτικής αντιπαράθεσης.
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ να ακολουθήσουν οι γονείς τις οδηγίες
της ιατρικής κοινότητας κλείνοντας τα αυτιά στις διάφορες
«σειρήνες».