Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

5oC, 12.00

13oC, 8.00 μ.μ.

7oC - Υγρασία 65%-97% - Άνεμοι: ΒΔ - Α 1 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:28 - Δύση ηλίου: 17:05

€0.80

Èá èõìÜìáé ðïõ ìïõ åßðåò ãåéÜ óïõ ìÜãêá ó' áãáðþ!
Ο Σύριζα ήρθε για να μείνει. Όσοι πιστεύουν ότι θα επιστρέψει στη μεθόριο του 3%, πλανώνται. Η «συνεδριακή» συμπεριφορά των στελεχών του ήταν βγαλμένη από τις καλύτερες μέρες της ...μεγάλης, δημοκρατικής παράταξης. Τα τοπικά του στελέχη, σένια, περιποιημένα,
χωρίς κοτσίδες, βραχιόλια και χαϊμαλιά, δίχως πυτιρίδα. Με ομιλίες εμβριθείς, με στατιστικά και διαπιστώσεις, δίχως Μαρκούζε και σχολή
της Φρανκφούρτης. Η όσμωση με το κόμμα στελεχών του Π. Καμμένου αναγκαία ώστε να εξαφανισθεί όποια αναφορά στα άγουρα και δίσεκτα χρόνια της Αριστεράς. Η τακτική των αναπτυξιακών συνεδρίων γίνεται στα χέρια των στελεχών του Μαξίμου η αναγκαία γείωση
στο επίπεδο των χαμηλών στελεχών και των παραγόντων της κατά τόπους δημόσιας ζωής. Να ξεπλυθεί η «πασοκίλα» και ν’ αντικατασταθεί από νέες φυσιογνωμίες με ανάλογα, ακαδημαϊκά σερτιφικάτα και πλεονάζοντα ρεαλισμό. 3 >>

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4547

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Åßóôå ðñùôáèëçôÝò áëëÜ
ü÷é êé ï ïìöáëüò ôçò Ãçò!
• Äåßôå ôé êÜíïõí ïé
Üëëïé êáé âñåßôå ëýóç
ãéá ôá óêïõðßäéá
• Èá ìåëåôÞóïõìå ôïí
Üîïíá ÂïññÜ - Íüôïõ
• ¸ñãï
áíôéêáôÜóôáóçò
ôùí äéêôýùí
áíôß ôùí öñáãìÜôùí
... êáé âáðüñé ãéá ôç
ÆÜêõíèï 5 >>

Έσβησε
ο Έκτορας
Γρόλλιος

«Áóôáêüò»
ôï îåíïäï÷åßï
ãéá ôçí ïìéëßá

3 >>

Áîéïðïéåßóôå
ôïí êåñêõñáúêü
åëáéþíá!
4 >>

11 >>

Ï Êåñáõíüò Áã. ÍéêïëÜïõ
Ýðéáóå êïñõöÞ
15 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα