Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26939 ΕΤΟΣ 880v
Www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
Μάριορτοευτλος
«Κόκκινα» δάνεια: Δεν Πέτυχαν
το στοχο τους οι τραπεζες
νεος Προεορος του
Eurogroup
κών, Μάφω Σεντένο, που προέρχεται από
Αρχής Τραπεζών (EBA)
στών-Δημοκ!ατών, αναδείχθηκε νέος
πρόεδρος του Eurogroup για τα επόμενα
2,5 χρόνια. Ο ΜάQ10 Σεντένο θα διαδε
θυστέρηση μεγαλύτερ
των 90 ημερών και
μπλουμ και θα αναλάβει τα νέα του κα
θήκοντα στις 13 Ιανουαρίου του 2018.
στοποίηση εξασφα
ξαρτήτως ημερών καθυστέρη
προέδρου του Eurogroup», δήλωσε ο Μ
Σεντένο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου που έδωσε λίγ
για πρώτη φορά εντός του 2017
οντας τ
που τον ανεοε
νικητή. Ο Μ. Σεν
ταστασης της
χρηματοπιστωτιχή σταθερότητα της ευρω
προσοχη στη συγχηιση των οικονομιων της
γραφες δανειων ως το σημαντι
Γι' αυτό το τρίμηνο εξαιρετιχά
Μετά την αναθεώρηση των στόχων
τράπεζες μέχρι το τέλος του 2019 θα πρέπει να μειωσουν περι
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα
64,6 δισ. ευρώ (έναντι 66,7 δισ. ευρώ που
ήταν ο παλαιότερο στόχος), ενώ το ύψος
πετυχαν το στοχο μειωσης των
To 20 18 nur1ογραφη
πωλήσεων, οι οποίες αφορούσαν όμως
εδόν στο σύνολό τους μεμονωμένη συ
ναλλαγή συγκεκριμένης τράπεζας. Οι δια
μη ε υπηρέτούμενων ανοιγμάτωνου το
πεζες για το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Τε
πτεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τοαπέζης της Ελλάδος, στα 99,1 δισ. ενρώ μειώθηκε το ύψος των μη εξυπηQετού
μενων ανοιγμάτων των τραπεζών στο τέ
λος Σεπτεμβρίου, αγγίζοντας έτσι το
50.1% του συνόλου των δανείων έναντι α
ναθευοημένου στόχου 49,9%
οιακρατικης
συμφωνιας κυπρου,
για το τρίτο τρίμηνο, αγγίζοντας τα 4,4
δανείων αντίστοιχα ανήλθαν σε 1,4 δισ
υρώ για το τρίτο τρίμηνο, αγγίζοντας τα
πρέπει πλέον να μειωθεί στα 38,6 δισ. ενΙταλίας
ια τον ανωνΟ
ρώ από 40 2δισ ευρο) που ήταν ο στόχ
αναθεώρηση
συμφωνα με τους ορισμους της Ευρωπαι
μηνο. Οι σημαντικότερες TEATA
πρου, Ελλάδος, Ισ!αήλ και Ιταλίας να
συνέργαστούν για να καταστεί δυνα
η ανάπτυξη και η υλο
ποίηση του έργου του αγωγού East Med
ως μια βιώσιμη και στ!ατηγική επιλογή
καθώς και ως υποδομή ειδικού ενδιαφέ
ροντος, τοσο για KQατη που ειναι παρα
γωγοί φυσικού αερίου όσο και για την Εεφρασαν οι υπουργοι Ενέργειας της
Κύπρου, Γιώργος Λαχχοτρ πης, της Ελλά
παιη αετοσχνθεου του ατο η
Παραδείσων με τις εκαεπτα Χωρες ειναι νενονος
αντικείμενο διαπ!αγματεύσεων μεταξύ
astMed,
1 ην πρώτη ευρωπαϊκή λίστα φ0Qoλογικών παραδείσων ενεχριναν οι υπου
γοί Οικονομικών της ΕΕ. Μέχρι την
λευταία στιγμή, η πολυαναμενόμενη
δικά μετά τις προσφατες δια!ροές των
την ενα «σημαντιχο οροσημο, μετα απο
της συμμεριζομαι τις προσ00χιες εκεινων
με αυτην τη Λιστα για αυτο που
σκούμε την πίεση μαζί, στα χράτη-μέλη
έτους, εμπειρογνώμονες από τα κράτη
μέλη της ΕΕ εξέτασαν 92 χώρες προκε
aks στα τέλη
να αποφανθούν εάν
αν για περισσοτερα. Ας παρ Uκαι ο πρέσβης της Ιταλίας
Panama Papers τον Απρίλιο του 2016 και
πιβλαβείς φορολογικές πραχτιχ
πουργοι συμφωνησαν
2017-«μαν!η λίστα» της ΕΕ αποτελούσε
σήμερα σε έναν κατάλογο 17 χωρών (Noτια Κορέα, Παναμάς, Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, Μπαρμπέιντος, Γρενάδα, Μα
κά Νησοι Μάρσαλ, Παλάου, Αγία Λουπουργό, Κάρλο Καλέντα, ο ο
και στις τρίτες χώρες» δήλωσε ο ίδιος
Πιτσιορλας:
ειναι
ταμπου
ζα» λίστα 47χωρών που ανέλαβαν δε
κία, Μπαχρέιν, ΙΧονάμ, Σαμόα, Αμερικανική Σαμόα, Ναμίμπια, Τουνιντάντ & Toσμεύσεις να αλλάξουν τη φορολογική ν
μοθεσία τους υπό την πίεση των Ευρωπαί
via ono το ΠΟΛΙΤΙΚΟ συστημα»
Προκαλούμε ισχυρές αντιδράσεις και αντιστάσεις
ο, Τυνησία και Μογγολ
, οι οπο
ες δεν σέβονται τα ευρωπαϊκά και διεθνή
πρότυπα φορολόγησης. Ενδειχτικό των
«παζαριών» που έλαβαν χώρα είναι το
γεγονός ότι σημερα το πρωι
τη λιστα το Μαροχο χαι το Πράσινο
άλλων, η Τουρκία, η Ελβετία, η ΠΓΔΜ, η
Σερβία και το Μαυροβούνιο. Το ECOFIN
δημοσίευ
λαβαν οι εν λόγω χώρες προχειμένου να
Ως xQ1τήQ10 επιτυχίας παρουσίασε την υπόθεση της ΔΕΗ ο υφυπου!γός Οικονομιβγηχαν» από
ας, Στέργιος Πιτσιορλας, μιλωντας τη δευτέρη μέρα στο συν6BQ10 του Ελληνο-Αμεοκανικού Επιμελητήριου Αγγι ουμε είπε πολύ δύσκολα θέματα με βαθιά Q1ζωμενες α
αι δυνατός
έλεγχος. Τέλος, καταγρά
ντιλήψεις. Παράδειγμα η ΔΕΗ που είναι ταμπού για όλο το πολιτικό σύ
στημα. Αγγίζοντας το προκαλούμε ισχυρές αντιδράσεις και αντιστάσεις
χρωτηρι
ολοχωρών που
πλήττονται από

Τελευταία νέα από την εφημερίδα