Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ο Ευ. Μυτιληναίος θα είναι
νέος πρόεδρος του ΣΕΒ
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210-ΤΦ.:1.00E A.Φ. 5117 Τετάρτη 06.12.2017
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
υνεχιςουν την
Διεθνής διαγωνισμός
Στις 31 Δεκεμβρίου ο διαγωνισμός για το
Σε εννέα μήνες βγαίνουμε από
τον φαυλο κυκλο των μνημονιων
πλειστηριασμούς
συμβολαιογράφοι |
Συνέχιση της αποχής τους από
τους πλειστηριασμούς ως τις 28
λονίκης στη γενική συνέλευσή
Στη διαδικασία πήραν μέρος
νομούς, μέλη του Συμβολαιο?ρα4υχού Συλλόγου Εφετείου ΘεσΣτην Ψηφοορία υπερίσχυσε,
έναντι άλλων τριών προτάσεων
που χατατέθηχαν και υπερψηφιστηκε με μεγαλη οιαφορα
(εκατόν εβάυήντα πέντε Ψήφους
υπέρ, επί συνόλου διακοσίων
είκοσι) η συνέχιση της χαθολική
αποχής από πλειστηριασμούς για
το συγκεκριμένο χρονικό
στημα, μετά τη λήξη του οποίου
αποφασιστεί εκ νέου η
Πρόσημα 365.050
ευρώσετράπεζες για | Η εκλογή Σεντένο να σηματοδοτήσει
τον νέο προσανατολισμό της
Ευρώπης
«Η σημερινή εελογή του Ποράλου υπουργού Οικονομικών ως προέδρου του
Eurogroup μπορεί να σηματοδοτήσει την εγχατάλειψη των
αντι-ευρωπαϊκων πΟΑιτιχων
χαι τον νέο προσανατολισμό
της Ενοο της στην αναπτυξη»
επισημαινει ο αναπκήΟ Της
την ΕΕ λόγω τον διαλυτικών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΑΣΙΕ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΟΑΝΚ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
για τις χοι
ές και το χ )α
τος πρόνοιας κυρίαρχων νεοφιλελεύθερον πολιτικών»,
υπο οαμμίζει. Τος είναι τορα
η στιγμη να εχοημοκοατιστει η
οικονομική δια%υβέρνηση καί
να βρεθεί η οοθή ισορροπια
Στο πλαισιο των συνεχιζομενων
ελεγχών του Σώματος Επιθεωρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), διε
ξήχθησαν έλεγχοι σε 57 υποκα
ταστήματα τραπεζών. Στους
ελέγχους, βρέθηχαν οχτώ περιπτώσεις υποδηλωμένης εργασίας
που αφορούσαν 29 εργαζόμενους. Επιβλήθηκαν πρόστιμα.
νία που θα
νωστ η ημερομη
μοί που θελουν να βάλουν οι Ιταλοί στη γραμμη Αθηνων
Θεσσαλονίκης. Από τον ΟΣΕ παραπέμπουν στην
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και από την τελευταία δείχνουν τον ΟΣΕ για
τα έργα
μετα ν στην οικονουχη χαι
ο ο ογή ουν οι νεοι συρ
στην χουν νικη διάσταση της
Τα συ?χαρητήρια του στον
νεοεχλεγέντα προεδρο του
Eurogroup Μάριο Σεντένο,
εξέφουσε με δήλωσή του, ο
αναπληρ της ντουρ ος Ε ω
τεριχον Γιώργος Κατροίηχα«Η σημερινη ε%λογη του 1100τογάλου υπουργού ΟΙΧΟνομιχών ως ποοέδρου του
Eurogroup μποοει να σηματοδοτήσει την εγκατάλειψη τον
αντι-ευοοπαϊκων πολιτικών
Δυο διαφορετικες ερμηνειες
για το πότε θα λειτουργησουν οι νέοι ηλεκτροκίνητοι Το «Λευκό Βελος» για το
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του
ίπτωση με βάσητο oto 33
Επιθεώρηση προχώρησε σε τριη
λειτουρ
ncu. Τον νεο π
να φερ- οποιο γραφτηκαν τοσα
καταστηματος.
Οπως αναφέρεται
Λίγες ώρες μετά την εκλογή
της Εναόπης στην αναπτυξη
ουν οι Ιταλοί της Ferrovie πολλα είναι τελικά άγνα)στο
οστασία της ΔημοΟΙΧονομιχών στη θέση του χρατίας χαι των κοινωνικών
νωση του υπουργείου 1 του Πορτογάλου υπου
χαι την προ
Dello Stato Italiane sp
γραμμή Αθήνα-Θεσσα- του στο βασικό σιδηροδρολονίκη δίνουν οι διοικήσεις
A στη
πότε θα κάνει την εμ4άνισή
Εργασίας, Κοινωνικής
Σουα Επιθεώρησης Ο Χ. Κατοού
σημειώνει πως «οι Εναοταίοι
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπλη(
της υπουργός Εξωτερι uov
μικό άξονα της χώρας.
Εργασίας θα συνεχίσ
ιτες απ
, και των