Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26938 ΕΤΟΣ 880v
Www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
Βολές για τον
FT: Σκληρη σύνκρουση Κομισιόν
Βερολίνου νια τον Ευρωπαικό
πρώην Πρόεδρο
του Eurogroup
Ο νέος Πρόεδρος Πρέπει να
έχει ηΥετικές ικανότητες και
να επιτυνχάνει συμ6:δασμούς
Ποιος θα έχει τον έλενχο του νέου ταμείου;
Eurogroup xuQ1άΟΧησε χατά τη συνεδρί
αση των υπουργών Οικονομικών της Ευ
Οοζώνης την Δευτέρα. Τέσσε!ις είναι οι
υπουογοί που έχουν δηλώσει υποψηφιό
βρίσκεται σε τροχιά σύγκρου
σης με το Βερολίνο και άλλες
μεγάλες ευρωπαϊκές κυβερνή
νια, της Σλοβακίας, Πίτερ Κάζιμι0%αι
που πιστευουν
ότι προκειμένου να διατηρηθεί η πολιτική
ορροπία» στις Βρυξέλλες, ο νικητής θα
Σοσιαλιστές
τον Ευρωπαι
κό Μη
βουν ται μία υφαρπαγή της ε
υποψήφι
, ο Σλοβάκος !
μιρ και ο Πορτογάλος, Μ. Σεντένο. Κλη
nancial Times. Οι Βουξέλλες
αναμένεται να προτεινουν την
ESM που ιδρώθηκε το 2012
στο απόγειο της κρίσης χρέ
ous . σε ένα «Ευοο παϊκό Νομισματικό
Ταμείο» (European Monetary Fund,
EMF) με ευρείες νέες α!μοδιότητες. Η
κινηση, σημειωνει το σημοσιευμα, εντασ
σεται σε ένα ευρύτερο πακέτο μετα!Qu0
ρωζώνης στον ισχυρό αυτό θεσμό, ο οποίος
απαιτει η
της Κύπρου και της Πορτογαλίας. Ο Πρό
δήλωσε τον Σεπτέμβριο
χρηματα για διασωσεις
ς Ευρωπαϊκής
μεταμνημονιακη
Η Επιτροπή σχεδιάζει να χρησιμοποι
ήσει ένα λίγο γνωστό άρθρο των συνθη
Ελλάδα»
ο μελλοντικό EMF «
για τον EMF. Αυτό θα συνιστούσε μια με
γάλη νομική αλλαγή για τον ESM, ο οποί
ελη της ΕΕ
ζουν ευρύτερα την ιδέα ενός EMF, υψηλό
10 2018 θα είναι έτος ανάκαμψης,
μως, θα άγγιζε την ευαίσθητη χορδή χυΒρυξέλλες διαχινδυνεύουν ένα πλήγμα
στην ανεξαρτησία του μηχανισμού με την
αύξησης της απασχόλησης χαι απεμπλοκής από την επιτροπεία, αλλά και σκλη
κεφάλαια περίπου 80 δισ. ευρώ για τον
συμφωνίας χαιδε
σία της
γχαιρο κλεισιμο
εχχρέμοτητων
των μνημονιακων
σχεδιασμό της μεταμνημονιακής Ελλά
δας, σημείωσε αντιπρόεδρος της κυβέρ
νησης, Γιάν
ρουν ότι οι αλλαγές θα περιορίσουν τον
ι η νομική μεταβολή θα
νης Δ!αγασάκης, στην ομι
Νέες αυξήσεις στα επιτόκια χορηΥησεων τον Οκτώβριο
κανικού Επιμελητηρίου «Η ώ!α της Ελ
ληνικής οικονομιας»
οιξε στο 4,50% η «ψαλίδα» μεταξύ
μισμέν
Σημειωσε οτι η χωρα εχει μπει σε τρο
χών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια
μειο)θηχε κατά 3 μονάδες βασης χαι δια
μορφώθηκε στο 5,31%. Το αντίστοιχ
τοκιο των επαγγελματικων δανειον πα
ανάκαμψης, δημιουργούνται χαθε
δανείων προς νοικοκυριά χαι επιχειρ
σεις αυξήθηκε χατά 10 μονάδες βάσης σ
χρόνο
δανεια μειωνονται η τριτη α 10/0γήση
των επιτοκιων χορηγήσεων και καταθέ
σεων τον Οκτώβου, από 4,41% που ήταν
τον προηγουμενο μηνα καθως το μ σο
σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των
νέων καταθέσεων έμεινε αμετάβλητο
νώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέο επι
σχεση με τον προηγούμενο μηνα χαι δια
μορφώθηκε στο 4,80%
πρώτη Α112
ταναλωτιχών δανείων χωρίς χαθορισμένη
ία που περιλαμβάνει
Ερευνες υδρογονανθράκων σε Ιόνιο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης
τα δάνεια μέσω πιστωτιχών χαρτών, τα α
και κρητη
Τι προβλέπει η προκήρυξη
ια και τις υπεραναΛ
της Ελλάδος
χιο του
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,30%,
έναντι 0,29% τον προηγούμενο μήν
τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθη
κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε
συνόλου των νέων καταθέσεων
επιτοχιο των κατα
Ο κονομικά, περιβαλλοντικά και ποιοτικά στοιχεία θα ληφθούν υπόψη για την α
ξιολόγηση των προσφο!ών για έρευνες υδρογονανθ!άκων στο Ιόνιο και την KQήτη
σύμφωνα με τις προκη!υξεις που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της EvQoσο επιτόχιο των καταθέ
ων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτ
κατά 24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε
παϊκής Ενωσης
ο στο 0,63%
Το μέσο επιτόχιο των επιχειρηματι
Οι διαγωνισμοί προχηρύσσονται ύστερα από την εχδήλοση ενδιαφέρο-ΤΑΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα