Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 05.12.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5926
Υπ. Οικονομίας.
ΥπάΟΧουν δικλίδες ασφαλείας για πλειστηριασμούς
To event της Business Europe
Με κοινή παρέμβαση 28 CEOs μεγάλων ευρω- Δύο νέες άδειες
παϊκών επιχειρήσεων ζητούν από την Κομισι- 1 σε
όν την προώθηση της χρηματοδότησης για διαχείρισης
έρευνα και χαινοτομία. Το event της Business δανείων
εταιρειες
Η Επιτοοπή ΙΙιστωτι20ών και
Αουαλιστιχών Θεμάτινν της
ΤτΕ χο!ήγησε άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια
Κοινό μέτωπο του Ευάγγελου Μυτιλ- ΙΧαι πιστώσεις στις εταρείες
ηναιον με άλλους 27 χορύφαίους D 0 ants laternag ence two
Λεν ος καπνος» στη
0ιαπράγματευση για την
ένέργεια
QQuant Master Servicer. Avo
νεες αοειες σε εταιρειες
οιαχειρισης απαιτησε(υν απο
δάνεια παοείχε η Τάπεζα
CEOs μεγάλων επιχειρήσεων της Ε.Ε
καΛωντας την Κομισιον να στη°ίζει με
ματοδοτικά
ποογράμυατα
την της Ελλάδος κατά τη διάρκεια του περασμενου μηνα,
έρευνα και καινοτομια
αυξανοντας περαιτειο
αριθμο των servicers.
Ειδικότερι, η Επιτροπή
Πιστωτιχών και Αοοράλι
στικών Θεμάτυν της ΤτΕ
EAA +0,87%, κατά τη συνεΔιευ QLV1σεις Μ40. Σχοινά για
τη θέση του επικεφαλής στο
ελληνικό γQαφείο της ΕΕ
βρίου, αποφάσισε να χορηγή
σει άδεια διαχεί!ιστς απαιτή
σεων από δάνεια και
πιστωσεις στις εται!ειες
DVOI Asset Management
Με συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών στα
θεματα της ενέργειας ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 10:00
η μαραθώνια διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Πηγές
της ελληνικής πλευράς σημείωναν ότι το Σάββατο θα
γινει ενα <Τέρασμα» του χειμενου της συμ40)νιας
ant Master Servicer.
χοινάς, «μετά
ξιοδότηση του
βούνη, ο νέος επικε4αλής
της αντιπροσωπειας στην
Ελλάδα θα διοριστεί σύντοLV
H DV01 Asset Management
επικεντοο)νεται στη οιαχειριση απαιτησε(ον απο επιχειρηματικά δάνεια όλων των
οατηγουών (μ1XQ, μεσαίες
οαι μεγάλες επιχει!ήσεις).
1100κειται για θυγατρική της
αυστραλέζικης DV01 Funds
Management (δια201 τικός
τίτλος DV01 ), η οποία εδρεύει
στο llego nal ειδιχεύεται σε
εναλλακτικές επενδύσεις.
ος Τύπου της Κομισιόν
κου Κα
0για το δελτίο Ττίπου του γοφειου της Ευρωπαϊκης ΕπιΕλλάδα. Σε
Σε αυτό θα επιχειρηθεί να κλείσουν κα. οι όποιες εκκο
εμότητες υπάρχουν ακόμα. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με
πλήροφορίες, τα θεματα των κοινωνικών επιδομάτων
(σ.σ. δεν €γινε τελικά νέο ραντεβού κουαρτέτου-ηγεσίας
υπουογείου ΕΟΥασίας) αλλά και το αίτημα της κυβέρνησης να πάρει παράταση η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ
στα νησια.
αυτό αναφέρεται ότι «η αντι- μα χαι σύμ4οονα με τους
προσοτεία της Ευροπαϊκής κανόνες και τις διαδικασίες
Επιτροπής στην Ελλάδα θα της Κομισιόν. Εν τω μεταξύ
ήθελε να ενημερίσει τοις μέχρι τότε, η κα Διακοεκπροσώπους Τύπου και μανώλη θα διευθετεί την
ΜΜΕ ότι η κυρία Κλημεν- ομαλή λειτουργία του γραφτίνη Διακομανώλη εκτελεί είου "προσαρινά", μέχρι να
χρέη Επικεφαλής της Αντι- αναλάβει καθήκοντα ο αντιπροσωπείας από την 1η καταστάτης του κου Κα2Δεκεμβρίου 2017»
'Οπως