Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
isis.gr
YEARS
Τ Ο Υ
Κ Ι Α Κ Ι Σ
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017-έτος 18ο-αρ. φύλλου 4512-0,50 ευρώ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
Η Περιφέρε
αντιπλημμυρικά τον Αξιό
στην περιοχή Π
ια θωρακίζει
1700περνουμελητου Επιμελητηρίου
ITTOU
ψήφισαν για τη νέα διοίκηση
αιονίας
Στο περοφερειακό
eidisis.gr
μενης φδομάδας
αναμένετα να ουη
τη0cf Το έργο για Τις
Με μηάλη συμμετογή μΕΜον και έντονη κινητικότητα ταν
σεις για τη δοτήυποψηφίων ολοκληρώθηκε η εκλογ
λητήριο KAKi5 και στις τρεις ημ4ος ταν εκλογών.
διοχετευτικότητας
και συντήρησης Των
αντιπλημμυρικών
proov Αξιού και Τυον
ική διαδικοοία στο EmptΟ συνολικος αριθμός Τον μελιών Του Επιμελητηρίου mou
Το Σάββατο, πρώτη ημέρα τον εκλογών, στην κάλπη Του
ép0ασε στην κάλ τη Το τρί μερο, ξεπέρασε TOUS 1 700.
Πολυκάστρου βρέθηκαν 501 4ηφοδαΤα, ενώ την Κυριακή
συμβάλουν, έτους
2017». AVTIKE4μενο
βρά δυ της Δευτέρας, μετά την (κδοση της εφημερδας μας.
Αναλυτική ενημέρωση για τα αποτελέσματα έχουμε or
μερα στην ηλικτροική μας εφημερ δα, eidisis.gr, και στα ουop1αμός από φερτά
ul κά φυτική όλη και
moica, τοπικά κοο σε
όλο το μήκος τον
υδαπορεμάτον της
περιοχής του Αξιού.
ρονά φύλλα μας, Toov ΕΙΔΗΣΕΩΝ και της ΠΡΟΝΗΣ.
Σύμφυηα με πληροφορίες μας Εχε κατατεθεί μεγάλος
αραμός ενοτόοεων από Την πλευρά του κ. Βολιτζή, που
αφορούν την εκπροσώπησε, μεγάλων εταρειοαν, από Τις
οποίες είχε ΤΤάρε, εξουουοδοτήσεις η παράταξη Του κ. Τον»Καπναποθήκες:
Επειλεκτική ευαισθησία μιας πλευράς
σελίδα 9
ΚΚΕ: 100 χρόνια Οκτωβριανής
σοσιαλιστικής επανάστασης
σελίδα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
Διακοπές υδροδότησης
στο Κιλκίς μέχρι Παρασκευή
Ενημι powovra' o. καταναλωτές της "όλης Του Klok Trou
κατοικον μεταω ταν οδών Καραολή Δημητρίου, 25ης Mop_
ματισμένες διακοπές υδροδότησης λόγο σύνδεσης Των
ακινήτων με το νέο δίκτυο ίδρυσης
9:oomp tus 13:00, για Το Χονκο δ άστημα από τρίτη 5 Δε
ΚΕμβρίο Εοος ΠαΡαοκευή 8 Δεκεμβριου 2017
Σε περίπτωση κακοκαιρίας δεν θα Twpomorromonaovepyaoic ς. Ζητοίμε mill Την κατανόηση των καταναλωτών για
ΔΕΥΑΚ
Εκτύπωση ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ, ΛΑΧΕΙΩΝ
στο τυπογραφείο των ΕΙΔΗΣΕΩΝ με ειδικές τιμές για συλλόγους-φορείς, 2341027307