Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.
u 17.160
Τιμή 0,60 €
http://w
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017
ΤΗΣ ΗΝΕΊΡΟΥ
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 1 1-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Ké
po 265 10 25.677, 33.791 . Fac 265 10 30.350
proinoslogos gr
email [email protected] gr
Προς «Λυκειοποίηση» των Α.Ε.Ι.!
και οι ευθύνες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας )
μεταρρύθμιση, με στόχο
Την περαιτέρω υποβάθμαή Της
Τελικά ο στόχος θα επΤειχθεί, που δεν Εναι άλλος από τη
οτητας σε αλες τις εκφανσεις της.
παράδοση ποιότητα σχεδόν σε
Οι όποιες εξαιρέσεις οφείλοντα, κυρίως,
ρακμή Σ' αυτόν τον τομέα η χώρα μας έχε θεμελιώσε, προοι πολίτες αξιοποούν με έξυπνο τρόπο τηγνώση (για να δανεκές δομές κύρους και
ποι- καιτων
. Έν συηκριτικά της πλεονεκτήμα
Η Γαστρονομία της Ηπείρου
. κατακτά όλη την Ευρώπη!
α από τα μεΡάλα
Η Ήπειρος μετράΤις πληγέςης
από την σφοδρή κακοκαιρία!
Aim μα της Περιφέρειας να χηου θεί σε Χατάσταση χτα
ανάγκης . ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ: Αποφύγαμε τα χειρότερα
fianpun φορά τα τελευτης
Στην περιοχή μας ανατέθηκε η διοργάνωση του επόμενου Πανευρωπαϊκού
Συνεδρίου της CEUCo-Πάνω από 500 οι συμμετοχές
ταία χρόνα 7 Ήπειρος δοκιμάκραία καιρικά φανόμενα με
ρου που ευτυχώς εξακολουθεί να
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
avepumun, αποτελούν, χωρίς pστη €μάχη» για την προσέλκυση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τουρισμού υψηλού επιπέδου.
ρισμένες πΕριοχές να δέχονται
κρό χρονικό δοοιμα
Πρέβεζας €MiBaK09. Χάρη στον οκαττηΡα Μ Τους δενΕΧειαλοκλη
ξενία μας ιδοίερα σημαντικης διοσε
τροφικές μονάδας κα. Η Περ| Πανευρωπαϊκό συνέδριο
-IqvninRimu"διόδια Glo
ΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩ
: po Του 2018
ρωπακό Συνέδριο της CEUCO (EuOAip.dnure u κέρδισε 1560ebg01 Tr. Γι ας 112015oLMTroIS : p πακό Συβούλο Alpompu ν
:την ιαταβολή διοδίων, Τους μεν !
ικατο κου θεσπρ no για-ΤΟ
ε το συνέδ
Σε μια πολύ κρίσιμη περίοseil Europeen des Confreries Oeno-i
Ol Δήμοι απαιτούν μέσω ΚΕΔΕ
μια πιο ισχυρή Αυτοδιοίκη
κατη αμιερ μεσα
εποχεΟβ
γιαΤη νέα
| |«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ»
: πέπιχε απόλυτη πλεοψηφία, πρώ. Οι δυο αρχαιότερες και μεναλύτερες ημερήσιες Εφημερίδες
της Ηπείρου, «Ηπειρωτικός Αγών» και «Πρωηός Λόγος, που
εδρεύουν στα Γιάννενα, με την κονή αυτή ανοιχτή ανακοίνωσή
Τους απευθύνονται στους Δήμους, σ' όλες ης υπηρεσίες του
Δημ. Δημητρου με 1.262 Ψήφους : | μοσίου και Της Περιφέρειας, σε Οργανισμούς, αλλά και σε ιδρύκαι ποσοστό 47%, δεύτερη Του : ματα, που προβαίνουν σε καταχωρίσεις δημοπρασιών ή άλλων
Γρην Γκία με 955 σταυρούς : ανακοινώσεων στον Τοπικό Τύπο, υπενθυμίζοντάς τους την Ε(35,5%) ατρίτη υ To LM η : φαρμογήτου Νόμου 3548/2007, ο οποίος, μετα ύ άλλ , pydaμε 405 ψήφους και ποσοστό 15%. : ναφέρει ότι για Τις παραπάνω δημοσιεύσας πρέπει να τηρείται
Φυσικά τα αποτελέσματα αυτά : κυκλικά ου τηρήσειρά προτεραίτητας για ΟΛΕΣ τις εφημερί
βαθμού, ολοκλη
νατους καλά
pilPpapaydt ITOCABEE
nteet portsimb201
δων Ελλάδος ρικής Ενω mism
πολλά χωρίς όμως ακούστηκαν :
Επειδή τελευταία κάποι «αρμόδοο (με την ανοχή ή και την
άγνοια των προϊσταμένων Τους) εξόφθαλμα καταπατούν τη σειρά
πληρωμένων δημοσιεύσεων, στέλνοντάς τες μόνο σε φλκά Τους
μέσα ή και σε όποια γράφουν μόνο επαινετικά σχόλια γι' αυτούς
-οποφεύγοντας να αναδείξουν τα «κακώς κείμενα» και ης όποιες
ΑΠΟΨΕΙΣ
(ΦΟΥΛ» ΤΗΣ ΙΣΟΠΑΛΊΑΣ Ο ΠΑΣ!
εφημερίδων ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ και ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ προεΣτο ίδιο omp της 100m!ίας έχει
κο λήσεη βελόνα για τον ΠΑΣ
Καίρια ερωτήματα
Δεν πρόκειται στο εξής να ανεχθούν τέτοιες ανορθόδοξες-a|
για την αιθαλομίχλη
1με Τη Λάρισα. Αυτή ήταν
βδομη ισοπαλία για Τους HTEJταγγείλουν δημόσια και συγκεκριμένα αυτά τα απαράδεκτα «πάρε
-δώσε», καταφεύγοντας ταυτόχρονα στην Δικαιοσύνη.
* Ο Πρώτος σκόρερ του πρωτοΗ α θαλομίχλη είναι μια μορφή ατμοσφαιρικής
που ΠΡοκαλεπα από κουσή κυριως ξυλων και κάρβουνου, αποτελείται ar10 συμματίδια αιθάλης (υπνιάς) και από δηλητηριώδες αέριο διοό και αυτονόητο εία όπ η παραπάνυ, κονή ανακοίνωση, δεν αφορά όσους Δήμους, οργαν σμούς, ή Υπηρεσίες τηρούν τα όσα
Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ για τον
Το ματς στη Λευκάδο για τη
σης αηό το φωτοχημικό vép ς, Που έχει ως arriec
Τις μηχανές εουτερικής καύσης και Τις βιομηχανικός Εκπομπές.
Στα Γιάννενα, στην Πόλη μας, εμφανίστηκε τελευταία στα χρόνια
της Kpίσης και της φτωχνΠοίησής μας. Οι συμπολίτες -41 oel
ΤΙΤίκα Τζάλλα
στη σελίλα 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα