Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 2- ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26937 ΕΤΟΣ 880v
Www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
email:di
210-3215692-688 FAX 210-321587
Δύο δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα
απο την χρηση
llna στι κου χρηματος
Διοικητης της
ΤτΕ επιβεβαιώνει
Ελλάδα
περνα σε μια νεα
τροχιά
Υπάρχον
UQ76ς Οικ
να 11απανάτσιου, σε δηλωσ
με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης
της πρώτης δημόσιας κλήρωσης
οτι η ελληνικη οικονομια μπορει να πε
άσει σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά,
βασιζόμενη σε ένα νέο, αναπτυξιακό πρό
τυπο με εμφαση στην υγιη επιχειρηματι
επενο και
ζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας
μιλώντας σε συν€6Q10 με θέμα τις εξαγω
Παπανάτσιο
επισημαινοντας οτι
ο περιορισμός της φοροδιαφυγής
τούτο σε καμία πε
ναι ο πιο
μέρος των αουναμιων που περιοριςαν την
εξαγωγική επίδοση της χώρας στο παρελ
αιότερη χατ
γικών
ητής της ΑΑΔΕ, ε
διεθνούς ανταγωνι- -ATA
η δημόσια κλ
πλέον έμπρα
ια στις συναη
Ο μεταποιητικός
τομεας κυριος
Παρα οντα tnS
ανζησης των νεων
ερνασιων
στην μάχη κατά της φοροδιαφυγής, κα
θώς τα έσοδα από ΦΠΑ στο εννιάμηνο
του 2017, αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση
με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του
2015(η κατά δύο δισ ευ@d ) ανέφ ρε η υ
ς του πλαστικού
xeήματος (πιστωτικές, χρεωστικές, προ.
πληQωμένες κά!τες, συναλλαγές e-bank.
ing) οδηγησαν στ απ!ώτα αποτελέσματα
αύξηση της χρήση
τυχεροι, απο τους οπο
δίζει από 1.000 ευρώ-ενώ κληρώθηκα
ΑΠΕ MolEs
A. Παπαδημητρίου: «Οι εξανωνές έχουν ξεπεράσει
καθε επισημη εκτιμηση»
Πρ°Βλέπεται το 2018 να κινηθούν στο 4-5%
συνθηκών του ελληνικού μεταποιητικού
ευταια στοιχεια
της έρευνας PMI της Markit. Η έντονη
ζήτηση εκ μέρους των πελατών παρέμει
ε ο xuQ1ος πα!άγοντας της ανάπτυξης
Ελλάδα χρειάζεται να εκσυγχρονι
ιστοι
ρωπαϊκής Επιτροπής (AMECO), την πε
ρίοδο 2009-2017 χι ενώ το ΑΕΠ της Ελλά
δας υποχωρούσε σε σταθερές τιμές χατά
21,3% , ο όγκος των εξαγωγών αγαθών
νέου, υπό διαμόρφωση διεθνούς καταμερισμού εργασί
λισμένο στις ανάγκες τ
σει την μ1XQή οιχονομία της, ανοίγοντας
την σε πα!αγωγικές επενδύσεις και ειδι
σιών κατέγραψε υψηλό 45 μηνών
ίου είναι η ΝΑ Ασία χαι η Ευρώστ!εφοντας ταυτοχρονα το παραγωγικο
βαδίσουν με
πη, ενώ ανέφερε πως «το μέλλον της
ελκαι υπηρεσιων σημείωνε άνοδο 22%. Η ά
δυναμικό της στις εξαγωγές, με βασικό
πυλωνα τις βιομηχανικές εξαγωγές ειπε
ταιρειες προσέλαβαν επιπλέον προσωπι
που εχει Χατα
γραφεί σε διάστημα 18 ετών, γεγονός το
ος αυτή οφειλόταν αποκλειστικά
αύξηση του όγκου εξαγωγών αγαθών χα
τά 48,2%, χ
πηρεσιών παρέμεινε αμετάβλητος στο
διάστημα αυτό, κυρίως λόγω της κάμψης
λνικης οιχονομίας είναι ταυτοσημο μ
την ουσιαστική ενσωμάτωσή της στη μεγά
ο υπου!γός Οικονομίας, Δημήτρης Παπαδημητρώυ, μιλώντας στο συνέδ!10
υ οδήγησε σ
της Τράπεζας της Ελλάδος, με θέμα: «Εξαγωγές για την Ανάπτυξη
ληλο άνοιγμα της στην Ανατολή. Είναι
τέρω αύξηση της παραγω
των εξαγωγών υπηρεσιών μεταφορών
που προκάλεσε
ταστεί βασική γέφυρα της Ευρώπης προς
ειακός είτε ως διαμετακομιστικός χόμΑκόμη, ο υπουργός σημείωσε, πως ε
Ο υπουργός σημείωσε ότι χρειάζεται έια
την ΝΑ Α
μπορευμάτων και των ναύλων, ζημιώνο
τιλία, σημει
Ανώτατος αξιωματούχος Ε.Ε:
νια νια την αξιολονηση Πριν ano
το Eurogroup της Δευτερα
πολο της αναπτυξιακής εξόδου της χώρας
ΠΟΛΟ της αναπτυ
(22%) στο εν λόγω διάστημα ήταν υποδι
ΤΑασια της αν;ησης
των αντιστοιχων ευ
η σημαντικη ποοο ο που καταγράφετα στην TQml αξιολόγηση χατά την αποστο
λή των επ κεφαλής των θεσμών που πραγματοποιείται στην Αθήνα, υπογράμμισε ανώτα
τι θα ντάρ Ει συμφωνια σε
γωγές προσφέρουν επίσης στις ελληνικές
επιχειρησεις την ανα χαια ρευστότητα
ρηθηχαν οι επιχειρησεις χατά την επταε
Όμως, όπως είπε, συνέβη σε μία περίο
αντιθετα
με την έστω μέτρια ανάπτυξη που γνώρι
να επενδύσουν, που στ
ος αξιωματουχος ης ενοζωνης, εκφράζοντας την εΑΤι
τεχνικό επίπεδο,
ν από το Eurogroup της 4ης Δεκέμβρίου
τη χριση
Στην αποστολή των επιχε φαλής των θεσμών στην Αθήνα όπου μετέχουν χαι ΕΝΑ
σε η ΕΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα