Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική
Σάββατο
Δεκεμβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη citUKn cgnμεριδα Διακηρυ cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Υποχρεωτικά POS για
νέα ομάδα επαγγελματιών και
επιχειρήσεων μέσα στο 2018
06nyos για
χρευν μισό
50.000ma
20.000 έωs
Στον περιορισμό της μ' αυτόν τον τρόπο
μέσω εξιδικαστικού
φοροδιαφυγής βοηπολίτε
θούνουπολίτες,μετη
θούν στον περιορισμό
της φοροδιαφυγής",
χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος, δήλωσε
η υφυπουργός Οικονο.
μικών Κατερίνα Παπαανέφερε.
Η δεύτερη κλήρωση
θα γίνει έως το τέλος
του Δεκεμβρίου. Στην
ραδιοφωνικό σταθμό πρώτη κλήρωση συμ.
του Αθηναϊκού-Μα- μετείχαν περισσότεροι
κεδονικού Πρακτο- από 4,5 εκατομμύρια
Ειδήσεων φορολογούμενοι, οι
Πρακτορείο 104,9 οποίοι πραγματοποί
FM", με αφορμή την ησαν εντός του Οκτω
Εναν χρήσιμο οδηγό
με ερωτησεις και
απαντησεις για τη
πρώτη λοταρία αποδείξεων. Η κ. Παπαντσιου προανήγγειλε
βρίου του τρέχοντος
έτους, συναλλαγές
αξίας άνω των 2 δισ.,
τα ΑΦΜ που έχουν
κάνει αυτές τις συναλυφυπουργός Οικονομι
ρύθμιση χρεών
την υποχρεωτικη εγκατασταση
με χρεωστικες η ru
στωτικες καρτες η μ
γές. Η αξία των συΕξάλλου, ότώς είπε η
συσκευών
.000-50.000 ευρώ
μέσω του Εξωδικαστι
POS και σε νέα ομάδα
άλλα ηλεκτρονικά
από 2 δισ. και κληροθηκαν 1.074.332.777
λαχνοί. Αυτό σημαίνει
ότι Υια κάθε δύο ευρώ
κατά μέσο όρο και
ένας λαχνός. Ταπρώτα
εκατό ευρώ παίρνουν
το πρώτο εννεάμηνο
του 2017 έχουμε 20%
περισσότερο ΦΠΑ από
τα nooanou είχαμε αν
tiot0ιχα το 2015 που
δενυπήρχε τόσο με
γάλη έκταση συναλλα
μεσα πληρωμης, για
την αγορά αγαθών ή
συνέχεια στην 11
επχειρησεων μεσα
Έγινε η πρώτη κλή.
τη λήνηυπηρεσιών,
Τέλη και
ρωση τηςδημόσιας λο.
ταρίας από το
υπουργείο οικονομι"Τον Οκτώβριο, από
τα στοιχεία που έχει
δώσει στη δημοσιοεκτόξευσαν
την τιμη του
κών, θέλουμε να δώ. τητα η ανεξάρτητη από 1 λαχνό. Και η γής, με το πλαστικό
σουμε ένα κίνητρο
Αρχή Δημοσίων Εσό.
δων είναι περισσότε
μικρή, συναλλαγή καχρήμαγεικά με το
στους πολίτες, να τους
- νονικά. συμμετέχει ηλεκτρονυκοχρήμα και
ρεύματ0s-2η επιβραβεύσουμε που ρες από 8 εκατομμύρια στην κλήρωση δεν οι οικονομέτρες πι
στεύουν μέσα από που
μεγαλύτερη
αύξηση στην
χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό χρήμα γιατί
οι συναλλαγές και
είναι 4,5 εκατομμύρια
είναι μόνο τα μεγάλα
ποσά" υπογράμμισε
συνέχεια στην 10
ERT! Τέλ0s n αποταμίευση
για τα νοικοκυριά
στην Ελλάδα
Monséas στουs δέκαβάζει
χρήματα στην άκρη
μεταξότων.Koaan.
Στη δεύτερη θέση
μελών της Ε.Ε., όσον
αφορά το μέγεθος
της επιβάρυνσης των
νοικοκυριών απο τις
τιμές του ηλεκτρικού
ρεύματος, έστειλε
την Ελλάδα η εκτό
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2