Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
'1-100