Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 02.12.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5925
Να άνουμε την "α00ατη" έργασία 00ατή»
Αχτσιόγλου: Από μεγάλες επιχειρήσεις οι πρακτικές αθήλω
της έργασίας
Βοευνα της Eurostat στην Ε.Ε.
, για το πρωτο εξαμηνο του
ΑΧΟίβυνε 12,88% τοοεύμα για τα ελληνικά νοιχ0XVQLO
Ερευνα της Eurostat στην Ε.Ε. για το πρώτο εξάμηνο του
2017 δείχνει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση 12,8% στην
τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ανέβηκαν
οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, το 41% της αξίας πάει σε φορους και δίχτυα. Μόλις 0,7% η μείωση της τιμής φυσικού
αερίου στα νοικοκυριά, λόγω απουσίας ανταγωνισμού.
ΕΛΣΤΑΤ:
Αύξηση 3,2%
στον Δεικτη
Τιμων
llaQαγωγού στη
βιομηχανία
δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2016Εκτόξευση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος των νοι- ο μέσος Γενικός Αείκτης του
χοχυοιών χατά 12,8%, λόγω τελών χαι φόρον, Χατέγοαψε στην Ελλάδα η Eurostat το που το εξάμηνο του αύξηση 5% έναντι του αμέσως
ετους σε σχεση με το αντιστοιχο περσινο οιαστημα, προηγούμενου δωδεκαμήνου .0
στέλνοντας μάλιστα τη χώρα μας στη δεύτερη un'ηλ6-1 Γενικός Αείχτης Τιμών ΠαQα
τερη θέση της Ε.Ε.
Οκτωβρίου 2017 καταγ!άφει
«0 00ος του υνους 00μησης
στο Ελληνικό δεν είναι
σε ό,τι αφορά το μέγεθος της επιγογού στη Βιομηχανία (σύνολο
εγχώριας και εξο)τεουκής αγο2010-100,0%αι μήνα αναφοράς
τον Οκτ(6BQLO 2017, σε σύγχυση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Οκτωβρίου 2016, παρουσίασε
αύξηση 3,2% έναντι μείωσης
0,5% που σημειώθηκε χατά την
αντιστοιχη συγ ουση των (exτών του έτους 2016 με το 2015.
Φάμελλος: Στόχος ή
διεισδυση των Ανανεώσιμων
οΓενικός Δείκτης την ΟΣΙΑΤ
Για δυνητικό όρο έχανε λόγο η υπουργός Πολιτισμού, υποστηρίζοντας ότι οι όροι που έχει θέσει το
ΚΑΣ για την επένδυση δεν εμποδίζει την υλοποιηση της
ιο 2017, σε σύγουση με τον
δείκτη του Σεπτεμβρίου 2017,
παρουσίασε αύξηση 0,3% έναντι ανόδου 1,9% που σημειώθηκε
Χατα την αντιστοιχη συγ2Q1ση
των οειχτων του ετου
ητας κατά
λικών πηγών ενέργειας
ξεκαθάρισε από τη Βουλή η υπουργός Πολιτισμού
Λυδία Κονιόρδου, ανα4€ρόμενη στην απόφαση
ηνιχο χαι υπο
εχουν θεσει xvIEOV
παγκόσμια, ευροταϊκή χαι
εθνική, για διείσδυση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) χαι μείωση τον
εκπομπών, αερίων του θερΟ κ. Φάμελλος τόνισε την
ανάΥχη ενίσχυσης της διαδι
κασίας διαβούλευσης με τις
τοπικές χοινωνίες και γνωμοδότησης των αρμόδιων
δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2016Oxt(!)βρίου 2017, σε σύγχουση
με τον μ σο ι ενιχο Λειχτη του
δο)δεκαμήνου Νοεμβρίου 2015.
οδίζουν την υλοποίηση της
Αυτό δήλωσε ο ανατληροτής υπουργός ΠΕΝΣοκράτ«πολλές φορές οδηγεί σε
σημαντι
εροηγουμεν(ον
πο°τάσεις,
συγκριση
κεια τεχνιχού σεμιναρίου σε
σχεση με τις «καλές πρακτιβαλλοντικές επιπτώσεις και
αυξάνουν την αποδοχή από
για τη διατήρηση και τους τοπικούς 4οοείς»