Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΒβακουμ προφητου, θεοφίλου da. MuponrcuapT
αλήνη 14 ήμερών Ι Ανατολή ήλου 7 23-aidus 5 06
Αριθμ φύλ 409181-Etog 1410V
Turn 1.50 (μέ τήν rpoo,φορά 4€
τοί, Μανολη Κοττάκη
Η-ΕΣΤΙΑ" ανέδειξε χθές στό npwrootAd56 της
τούς ηαλΙΤνκού κινδύνους που διατρέχει ό npoΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
PpcBoOv μέλη της οικογενείας του
Ομως τεράστια σημασία και για τήν Ελλάδα ciAκαΤίς κατά κουρούς προκλησείς ή Ελλαδα ευΤ0δους στίς αχεσος της με την Τουρκία Αρκεί καί
Αποκαλύψεις Αμεριηανών έπιστημόνων
μέ τον ίδιο τρόπο στον Ερντογάν όταν Ex8n-op80od στενών συγγενών Too Προ€δρου δεν
ηού έχεί Ουλληφθεί στίς Ηνωμένες Πολιτείες
καί καταθετει μετά aro συμφωνία μέ τό FBI στο
ΠΕΝΝΕΣ
ηώς άπό τό γνωστό θατοαμε στά αγνωστο. Σας
ια «ποοσαυγικα» νησια
το τέλος τή; tpimitl.
τέ μεγάλη Kpin, Βεβαίως ό Εοντογάν δέν είναι
θεί r
Ελληνικής πληρά; Birrciciito
Θάσο. Τήν Άνδρο. Τήν Τήνο, τήν
Σήμερα
«Κύριε Πρωθυπουργέ »
Ποιος είναι ο Άη-Βασίλης
στ νΓαλλία
paom trob M
Tern gis dladini, b well
μα dip.
poi s dlo r anos, dok
nasina mp om u Kal lo e m ή
Διαβάστε τα α@θα