Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
isis.gr
YEARS
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
Τ Ο Υ
Κ ΙΑ Κ Ι Σ
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 . έτος 18ο-αρ. φύλλου 4511-0,50 ευρώ
Εκλογικό τριήμερο στο
Επιμελητήριο Κιλκίς
Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Μάγεψαν τα χάλκινα
Η Εκλογική Επιτρο"ή TOU E
mydry"ρου Κλκίς, καλεί Τις
ειρήσεις-Μλητου να συμμετάσχυ'ν στις εκλογές, για Την
Apou 2017. Συγκεκριμένα:
2 Δεκεμβρίου 2017, ημ pa Zapparo, ώρα έναρξης ΕκλοΠολιτισμού στο Πολύκ00rpo Του Δήμου Παιονίας.
του Επιμελητηρίου στο Κιλκίς
του Επιμελητηρίου, στο Κιλκί
3 Δεκεμβρίου 2017, dpa KopoaKi ώρα 0p&K Εκλογών
την 10η "puuan και λήξη την 7ηςΤΤογευμαΙΝή, στο κατάστημα
σελίδες 6 & 7
4 Δεκqppiou 2017, ημέρα Δεντίρα, ώρα έναρξης Εκλογών
Την 9η 1poon ή και λήξη την 6η απογε upam, στο κατάατημα
Τ--dEnpou v mp usma Έδρωνο.etKe
Από 15 Δεκεμβρίου διόδια
1,8 ευρώ στους Ευζώνους
Τμήμα Εμπορικό 6
β) Τμήμα Υπηρεοών 7
Τμήμα Μεταποίησης δ
ΣΤΟυς εκλογικούς καταλόγους κατο.capouvra] εκείνα Τα
δηλα&q doo. έχουν mpapel μιχρ. κο. στις 2-12-2016 και έχουν
(ouv6po 10 μΟρι και Του έτους 2016.
ταβάλο 1,8 ευρώ (Τα Ι.Χ. ατοκίνητα.
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΤΩΝ ΤΡΑΓΙΚΩΝ rEroN0ΤΩΝ
ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩουτήν ρυομεζοντα Τα σχεΤΙκά με ΤΟ κόστος δαυσης ατό
και την περοχή του Προμαχώνα.
σελίδα 3
Ανατησεις δασικωνχαρτον στοΚιλκίς
ναρτησεις δασικων Υαρτών OTO KIAKI
Συνεδριακό κέντρο του Δήμου Κιλκίς 7 Δεκεμβρίου 2017 10-13.00 μ.μ
ΑποσύρεταΡΜΑΝΩΝ001944
Αποσύρεται με δήλωσή του
οκ. Θεόδ. Παυλίδης σελ. 11
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ηΟΝΤΙΣΜΟ ΤΟΥ KlAΚΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΟΡΤΑΝΝΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΟΝ ΓΕηΟΝΟΤΩΝ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑηΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΤΟ 1944.
σελίδα 3
Ανδρέας ΑΥΤζίδης, σ. δάσκαλος, opeporpoipos.μελιτητής
της κατοχικής περιόδου και εμφυλίου.
Βαφειάδηγια τα αδεσποτα στοΔημο Κιλκίς
soo Map τρδης demo poiv emo w
οφύλακτος, σήμερα Zeipporo, 2 ΔιαμΑϊου 2017, ώρα 7μμ
Το Επιμελητήριο κακί
σελίδα 3