Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26936 ΕΤΟΣ 880v
Www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
email:di
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
Εντος των ημερων η τεχνικη
Τέλος 2018 η ΕΚΤ
σταματα τις
ανορές ομολόγων
συμφωνία για την αξιολόγηση
συμφωνια Υια την ας10ΛΟΥηση
Ευρωπαι
ή Κεντρική TQάπε
ΚΤ) θα έπρεπε να σταματήσει τις μη
ΕΕ, νιαι
ια χρόνια
πτέμβQLO, σύμφωνα με την πλειοψηφία
τας που
u Qωτήθηκα
οχιστικές τάσεις,δηλαδή οδήγησε
στόσο, διχασμένοι σχετικά με το αν η Ε
ΚΤ θα σταματήσει π!άγματι τις αγορές
ροι πιστεύουν ότι αυτό θα συμβεί σ
ερωτηθέντων να αναφέρει τα μέσα του
μπορει να οει τον εαυτο του στο
ρώπης», δήλωσε η
λους η συζήτηση για τα κοινωνι
ε όρους διακήρυξεων, αλλά με
υς. «Για να μπορούν οι άνθοοοι άνεργοι που θα γίνουν εργαζόθηκε από 24-29 Νοεμβρίου,υπογραμμίζει
επισης την εμπιστοσύνη που υπαρχει στην
οικονομία της Ευρωζώνης, με την τρέχουσα ανοδο της να προβλέπεται ότι θα συνε
δεν φαινεται μια σημαντικη
άνοδος του πληθωρισμού
μενου, να βλέπουν τα διχαιώματά
ς, το μέλλον, τ
. HERA 2
στηQ1ασμους, σημειωσε οτι ο ηλεχτρονι
τάσεις, που
ιόδοξη ότι εντός των προσεχών η
τεχνική συμφωνία
στο πλαίσιο της αξιολόγησης του τρέ
χοντος προγ!άμματος, δήλωσε η υπονογός Ε!γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εφη Aχτσιόγλου από το Βερολίνο, όπου συμμε
τέχει σε Συνέδ@o του Ιδρώματος «Hans
ler» με θέμα τα κοινωνικά δικαιώ
ματα στην Ευρώπη. Η κ. Αχτσιόγλου, και
κατά την παρέμβασή της, ανέδειξε την
ανάγκη καταπολέμησης της αδήλωτης
φορετιχα οι αποσχιστι
δήλωσε χαι αναφέρθη
κε σε ένα νέο "New Deal", ειδιχα για ό.
Bloomberg: Avn
Ελλάδα έχει Πρόοβαση
τας παράλληλα ότι πρέπει να εξευ!εθεί
η ισορροπία μεταξύ της περιφρού!ησης
της διαδικασίας και της προστασίας του
δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώ.
ς σήμερα είναι "αόρά
αδήλωτο
στις αγορές 2 n
φορες μεχρι τον
Αναφερόμενη στο αντιχείμενο του Συ
ο συμμετέχει ως χεντρική ομιλήτρια, μαζί με επιστημονιχούς φο
ρείς, εκπροσώπους συνδιχάτον χαι πολ
τιχους-, η υπουργός Εργασίας επισήμαν
στασης η της επαναφορ
μένων δεν σημαίνει τιπ
άς χαποιων
Αννουστο του 201
avcaνει τις
πι ανοτητες κα αρης
ι ποτέ αυτά τα ΧΕΧτημένα
εννοια εχει σιγουρα αξία για ποΜους ερ
αζόμενους που είχαν πράγματα χαι τα έ
OQατοι να γίνουν 0Qατοί, να είναι φο!είς
γει με ενεργητικό τρόπο η συζήτηση για τα
κοινωνικων οικαιωματων και πο
εξελίξεων για το μέλλον», ενώ, απαντώ.
θώς βρισκόμαστε σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Η Ελλάδα έλαβε προσφορές για α
ια να συνεχισε
ό,τι αφορά το μέλλον τη
ρώ, καθώς επιχει!εί να αφήσει πίσω την
Συνέντευξη:
Σαφές
την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας
μήνυμα
έστειλε
Πρόεδρος
Τραμπ
ανατα!αγή της οκταετούς. κρίσης χρέ
υς. Η ανταλλαγή ομολόγων συνιστά το
πQώτο βήμα στην προσπάθεια της Ελλά
δας να εξομαλύνει την καμπύλη απόδο
σης και να αποχτήσει εχ νέου πρόσβαση
στις αγορές, δήλωσε ο Ι. Σώκος, της
Nomura (παγκόσμια επενδυτική τ!απε
Ελλάδα χαταφέρε
!!ρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλν
Τοαμπ, έστειλε, κατά τη διά!κεια της
πQ0σφατης επισκεψης του π!ωθυπουογού, Αλέξη Τσίπρα, ένα σαφές μήνυμα
όσον αφορά την υποστ ήQ1ξη των Ηνωμέμερικης για την οικονο
μική ανάκαμψη της Ελλάδας, την εκτί
Η διμερής σχέση μας ήταν πάντα 1
ρή, αλλά σημερα είναι χαλύτερη από
ό,τι ήταν εδω χαι πολλέ δεκαετιες Νου
ζω ότι επωφελούμαστε από την πολλή
σκληρή δουλειά που έχει γίνει χαι από τις
δύο κυβερνήσεις, την ισχυρή υποστήριξη
χρύβει, άλλωστε , τον ενθουσιασμό του για
την επιλογή των ΗΠΑ ως τιμώμενης χώρας στην επόμενη Διεθνή
Εχθεση Θεσσαλονίκης
ιών Α
0101 οι υποψηφιοι Υια την Προεδρια
του Eurogroup;
υθμίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί και
ένα μήνυμα συνεχούς δέσμευσης των Ηδύσκολης οιχονομικής περιόδου αλλάκαι
τη σαφή απόφαση της ελληνικής χνβέρνη
μέρους σχεσης», αναφέρει αχομη ο Αμερι
ΑΠΕ-ΜΠΕ αι επι αλείται τη επισ ευ η
ζει, επίσκεψη Τσίπρα στη χώρα τον
Οι υπου!γοί Οικονομικών της Λετονίας, της Πο!τογαλίας και της Σλοβακίας έθε
ν Γερούν Ντάισελμπουμ ως επικεφαλής
των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, του γνωστού Eurogroup, evove της ψηφοφοιας που θα λάβει χωρα την επόμενη εβδομάδα μεταξύ των 19 χωρών στη ωνη του ε
εργαστεί
στην Αθ
σαν υποψηφιοτητα για να αντικαταστησο
στην αποκλειστική συνέντευξή του στο
Αθηναϊκό Μακεδονικό 1101 τοειο Ειδη
σεων, στο πλαίσιο επίσκεψης που πQαγ
ματοποίησε την περασμένη Τετάρτη στο
ς στη συνέντε
του στο
των μηνιαιων συνεοοιασεων
των υπουργών και είναι επικεφαλής του συμβουλίου διοχητών στο ταμείο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα