Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
"Διαφωνώ μαζί
Παρασκευή
Δεκεμβρίου
Αριθ. Φύλλου 5422
Τιμή φύλ. : 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα της Κοζάνης
Αλλαγέs στον Ποινικό Κώδικα
1 1 αλλας ,
καλλιέργεια
βιομηχανικής κάνναβης
ει σε συναινετικα οιαςυνια
Έργα που γεφυρώνουν
το χθες με το αύριο"
Πραγρατοποιήθηκε Εκδήλωση
για την Πολιτική της Συνοχής
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Σημαντικη
συνάντηση με βαλκανικό χαρακτήρα
Στο ίδιο τραηΖ
θα καθίσουν την Παρασκευή
1 η Δεκεμβρίου οι αρχηγοί
των Πυροσβεστικών
Εξωδικαστικός
"Αποκαλυπτήρια"
για τη ρυθμιση
οφειλών
1 200 orcov των μιαοκανικών
Πρωτοβουλία
του Περιφερειάρχη
Θεόδωρου Καρυπίδη
Σελίδα 7
ρόλου ins Δυτ. Μακεδονία
Σελίδα 12
Το αγωνιστικό
πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
AL1ΟΨΕΙΣ
Νωρίτερα
EGYE, K. To na."
Πληρωμή
Σελίδα 24 | Χριστουγέννων
ww και επιδομάτων
Η στήλη αυτή συνηθίζει να αναλύει τις πολιτικές και
οικονομικές εξελίξεις από μια φιλελεύθερη οπτική
γωνία, όπωςδιαμορφώθηκε το ιστορικόαυτό ρεύμα
από ηρεμβάσεις είτε των κλασσικών: Αριστοτέλης
Λοκ, Μπένθαμ. Κάντ. Ανταμ Σμ Θ. Ρικάρντο, Μίζες
K, Φρίντμαν αλλά και νεότερων συμτεριφορ ιστών
επστημόνων όπως οι θάλερ, κάνεμαν, Τζοναθαν Χαντ
Ο Οργανισμός Α
σχόλησης Εργατικο
Η άποψη της στήλης είναι ηως η ελευθερία των επιλον τόσο σε ατομικό εin εδο όσο και σε πολιτικό και οκονομικό είναι πρωταρχικό αγαθό. Η οικονομική
ελευθερία και ανεξαρτησία είναι βασική προϋπόθεση
τερα από τις προηγού
μενες χρονιές το
Χριστουγεννων 2017
για την ατομική και πολιτική ελευθερία.
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 6