Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής Ν κόλαος Καραβάνος 1951-19741διοκτήρια Εκ
puEr piboul. Στιλατή ΔΡΑΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2017
11ερίοδος Β (1974)"
A φύλλ u 6880-11 521 0,50€
απο ην,παλιά Δράμα
Δύσκολη έ οδο
Εχει ο Νομός Δράμας σχολεία
που αντιμετωπίζουν ελλείψεις
σε πετρέλαιο θέρμανσης;
δεν είναι σημαντικό μόνο
για τη Δράμα είνα σημαντικό για
όλη την ΑΜ, για όλη την Ελλάδα
στην Παναχαϊκή
Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΚΑ
Η επιστροφή παρα ατηθέντω
ποσών στους συνταξιούχους
Η συζήτηση για τους οδικούς άξονες στη Βουλή
Ούτε λέξη για τα 10χλμ.
Μαυρολεύκης-Ν. Μπάφρας
για όσους περίμεναν να το ακούσουν!
Δυο δράστες έκλεψαν
τηλεόραση από κατάστημα
Ασφάλισης (ΕΟΚΑ) δίνε διευκρινίσεις για την
Συνελήφθησαν το απόγευμα της Τετάρτης 29 Δεκεμβρίου, στη Δράμα από
θα κατ
αηθούν με τη σύνταξη μηνός Δοαρ
Σπίρτζης: «Ενα μη βιώσιμο έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ-1 Συγκεκριμένα με έγγραφο του Ενιαίου
φορεα Κονωνικής Ασφάλισης (ΕΟΚΑ) κοινορέπει να προσφύγουμε σε δανεισμό ή άλλες πηγές
Του Θανάση Πολυμένη
4501/2017 (ΦΕΚ 178 τ. Α') "Διανομή ΚοινωνΥΖΗΤΗΘΗΚΕ το πρωί της Πέμπτης 30 No.
καν, για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομιμε Τις λέξεις «Δράμα» και «δράμα»!
ξίδη, σχετικά με το σε ποιο σημείο βρίσκονται οι
μελέτες για τους οδικούς κάθετους άξονες της
στημα από 01/01/2012 έως 30/06/2016 και
προς την Εγνατία οδό.
Δράμας, δύο ημεδαποί, ηλικίας 42 και 39
κατά την πρωτολογία του ο κ. Κυριαζίδης.
κής παροχής' χορίς την αφαρεση των ποσών
που αηστοιχούν στις περικοπές των οντά.
ρας, εισήλθαν σε κατάστημα στην πόλη
της Δράμας, όπου εκμεταλλευόμενοι την
έργο, με την έννοια της οδικής απομότης ΚΥΑ 4762012 (B. 499), επιστρέφονται
άτοκα στους δικαιούχους. Η επιστροφή θα κα.
ταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου
Στην κατοχή των δραστών βρέθηκε η
οποία κατασχέθηκε και
Αμφίπολη.
τηλεόραση, η
Απαντώντας ο κ. Σπίρτζης έκαΜε λόγο
της Γενικής Διεύθυνσης Κονο νικής Ασφάλισης του Yn.EKAA, σύμφωνα
διάφορες μελέτες, ενώ δεν είπε ούτε μια
λέξη' όσον αφορά τα 10 πρώτα χιλιόμε.
τρα για τα οποία μιλάνε εδώ κου καιρό
τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητακτική για
προηγούμενα χρόνια, παί| σης reamώσεις θανόντων
Στη Δράμα
θηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά τ
κ. Πατακάκης, ο οποίος μέχρι προ ημε.
μανση 95% κα πολύ στομα
με ομήμα των 10χλμμα
Έκλεισε μάλιστα τα λεγ μεν
στές ζητούννα μετακινήσουμε τη Δράμα πάνω στην Εγνατία
Κυρια
Κυρια
ώρα μετά, ο οποίος σε ένα κείμενο με τίτλο:
του, λέγοντας ότ
ΑΧ Δραμαμου. Μπλέ αμε με πα ο πατε
Α Δράμα μου ΜπλΕΕ με με παλ τικος πα ε
κάποιου λακασχολ
τα προσφυγόπουλα
μετά από αίτηση που υποβάλλεται στις κατά
οτα στους νομιμους κληρονόμους
pu vé εγε
κάγίναμε σεεστο τους στο εος μένο ημ μανό
κατι να Ε
ο κ. Σπίρτης δεν έκανε απολύτως καμία α
ο μελέτες έχουν ω
τους αρμ διες υπηρεσίες
τόπους αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμής
αμ glexaσε στο πολύ συγκε
Χαρατηριστική ήταν η ανακοίνωση του βουλευτή Δράμας λίγη
Το χαρακτηριστικό της δευτερολογίαςτου, είναι οτι ο υπουρ.
γός Υποδομών και Μεταφορών, αναφέρθηκε σε μια προκλητική
ηση του κληρονομικού δικαιώματος, λαμβά.
νοντας υποψη τις οδηγίες που έχουν δοθεί και
ΞΕΚΙΝΗΣΕ από χθες το
πρωί, το πρόλεία της Δράμας, των προσφυγόπουλων
Συνεχίζονται οιοτιδράσεις για την απομάκρυνση του προέδρου του Τμήματος Οινολογίας Δρ μας | n στις
σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017 δεν κατα.
βλήθηκε είτε για το λόγο ότι η καταβολή σύνΕπιστολή διαμαρτυρίας από ρ
Προκο εσων στη Δημο Toyo της
mpnpdr
emaκαο διο on on
την οινοποιία Nico Lazaridi
-για την αλλαγή του κ. Μάμαλη
πόλης τ
που παρ κρατεπν
προύπόθεση ότι υπάρχει δικαίομα σε επιους, και τα un
ς που καταβλήθηκαν κατά το διά
στημα από 01/01/2012 éug 30/06/2016, τα δυκαιούμενα ποσά θα χορηΥηθούν από τις
Ανακοίνωση του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού
Του Τμ. Οινολογίας υπέρ της παραμονής του κ. Μάμαλη
σης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και των
οποίωνη πληρωμή της σύντα
εταξε
των ποσών που θα παρακρατηθούν για εσφορά υπέρ υγειονομικής περίου ης Υ
Με έκπληξη, που μας προξένησε δυσαρέσκεια και ερωτημα.
τικά πληροφορηθήκαμε για την απροσδόκητη καθαίρεση του
πpo65ρου του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών
Δραμας κου Μαμ λη Σπυρου μετα από an αση των πρυτα K a H απόφαση α τη δεν θα μπορούσε παρ να μας
δυσαρεστ ου, διότι αναμφίβολα, η προσφορά του κου Μάμαλη
είναι σημαντική και πολύπλευρη.
Σπυρίδωνα Μάμαλη από τη θεση του προέδρου του Τμίματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Δράμας, με επιστολή
διαμαρτυρίας που λάβαμε από την ovonoia Nico Lazandi, αλλά
Οπως τόνισε στον ρωνό Τύπο» ο δ
ευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δράμας κ. Σαλπιγκίδης, "η όλη διαδικαμε τα
το λ ο με τη Χρήνηστο ανδρο ικν
ποσών συ τά εων κατα την πρώτη
και ανακο νωση που ε εδωσε το
τακτο Εκα δευτικό Προο
ας υπέρ της παραμο
ldο του Τμηματος Ο
μαλη στη θέση του προέδρου
ς του κ.
Η επιστολή που λάβαμε από την οινοποία Nico Lazaridi, την
οποία υπογράφει ο πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων συμβου
λος e ep Aap δης απευθυνετα στον κ. Μητρόπουλο
-νυν Πρύτανη και εκ νέου Αν πρύτανη του ΤΕ Αν Μακεδονίας
Θράκης τον κ.Ματέ Πρύτα η του ΤΕΙ ΑΜ Τον ε
Δράμας κ Πατοάκή,
τους ουλε τές κ.κ Καραγιαννίδ , κυρο δη κεφαλίδου, τον
ν Δράμαςκ. KaardO
Η συνεισφορ του ο Πρόεδρος του Τμια ατος στα αρχικά στροφής δ αφορας ποσ ν στις Ερπτ σεις
στάδια ίδρυσης του υπ ρξε καλτ σε διδακ διο συντά εων που δεν ε χαν υποστεί τις με σεις
τικό ερευνητικό επ εδο και η ντα συνυ φασμένη με τους πα των προαναφερόμενων τάξεων, λ γω
ραγγιού φορείς της περ ο μας. Το όραμά του για m v pr eo e τους οτη νομο eo στις ne
συνεχή αναβάθμση της σχολής είνα δεδομένο, amea TO δι ρ πτώσεις για nConole Certe tpoonoov on us
δακ προσωπικό τους φοτ τές να αγαπήσουν το αν δικα ούχου ο as pop y u B
μενο της επιστημονίκής τους κατεύθυνσης αλλά κου της Ιρίθαλψης που είχαν αχροωστήτως napakpa.
μελλοντικής τους σταδιοδρομα ς ως στελέ επιχειρήσεων και τηθεί, π.Χ λόγιο εξα ρεσης από την κράτηση
μόνο α όλη τη διαρκεια της διο σεως του, εργάστηκε σε διπλοσυ τα ούχους ή σε εργα όμενους
θησαν την
τη μέρα μαθημάτων τους
το υπόλοιπο της εκπα
ΑΜΘ, τον
Σε ερ
τηση για το
ητημα της διαμαρ
και τον πρόεδρο του Επιμελητηρ ου Δραμας κ. Γεωργιάδη
μαρτυρας του ο κ. Φ
ή του, τη δυσαρ ο
στην επιστολή δ
Οπως επισημα Ε
δερικ
ο το 1 ε χαν δηλώσει οτι δεν θέλουν τα
προσφυγόπουλα στο σχολε ο τους. ο κ
Σαλ ΝΚ δη ΠΕ ότ o ano ει του κα
θενός είναι σεβαστές. Εμείς, οφείλουμε
Λ αρίδης εκφ
α την εκπλη
τη στ ρ η τ w owo or
n επιχ ρ ole o
συ τα 10
ακ α και με Υ
σ ν της ευρύτερης περιοχ ς, οποτεδήποτε ζητήθηκε η συνει
σφορα του ιδρυματος και του ιδ ου. Σημαντικό Εναι επίσης οτι
άνοιξε τους οριζοντες της σχολης, ουνα τοντας συνεργασιες
με τα οινοπουεια στηρίζοντας επιστημονικά τον κλάδο όποτε
αυτό ζητηθεί και αναπτύσσοντας συνεργασίες και συμμετοχές
σεε υπ προγραμματα που μόνο ο ορουν να προδώσουν για τη συγκε μένη σχολή για τη Δράμα την περ b
αλλά και τα ερωτηματικά που δημιουργουνται Σημεωνει μάλ
λογισμός της εισφοράς κλάδου ασθένειας γνόταν επ ποσού από το οπο ο ε χαν δη
αφαιρεθεί τα ποσά που αντιστοιχούν στις μει
ωσες των ανωτέρω διατάξεων καθώς και για
τις περπτώσεις που έχει ήδη επστραφεί δια.
φορά ποσών εισφορας Υει ομικής πρ ψης με οποιοδήποτε τρόπο π απόφαση
στην αρ η της επιστολης του:
στα χαρακτηρ στικ
αυτή, δεν θα
Η απόφαση
μπορούσε παρα να μας δυσαρεστησε, διότι αναμ
ολα η προσφορά του
Μάμαλη
εναι σημαντικη και πολ
η υπέρ της παραμονης του κ. Μ μαλη στη θέση
σης των προσφυγων και μέχρι στης
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
του προέδρου εΕΕδωσε και το έκτακτο ΕΚΜα δε τικό Προσ
ακαιτη χώρα.
"Καλαμιά',
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση.
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα