Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 01.12.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5924
Μειώσεις των ανταποδοτι ών τελών ατά τα δύο τελευταία χρόνια
Εγχρίθηκε ο προϋπολογισμός του δημοτικού συμβουλίου 11ειραιά για το 2018
Το asset της Ρεβυθούσας αι η προίκα των έQγων διασύνδεσης
Πρός παράταση
διαγωνισμός του ΑΕΣφΑ
Σε παράταση, μετά την Πρωτοχρονιά, οδηγείται η Βάση στο αερό
ημερομηνία υποβολής των δεσμευτι ών προσφο-Ι δρόμιο της Αθή
οων, κατοπιν αιτηματων των επενοντων. Εχτοςευση χεοδοφορίας διαπιστώνει ο πρόεδρος του
Διαχευοιστή. Το asset της Ρεβυθούσας και η
ποοίκα των έργων διασύνδεσης
δημιουργεί
ς του νας
η Volotea
Τη δημιου!για βάσης στην
Αθήνα, η TQώτη που δημιου07εί
Σε πρωτοχρονιάτικο υποναυα ποοσ00-1 η αε00πουκή εταιρεία,Volotea.
κατά τη διά0%εια συνέντευξης
χα η κυβέρνηση να εξε/ 1χθει η οικονο- 1 τύπου
Αναδρομικά 01 αν ήσεις στις
εισφορές για το Μετοχικό
μική προσφορά που θα υποβάλουν! Η εταιρεία που συνδέει πόλεις
στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ οι υπο- 1 μεσαίου και μιχ00u μεγέθους
στην Ευρόπη ενισχύει την π
Ψηφιοι επενδυτές για την αποκτησή
τον 66% του ΔΕΣΦΑ
σφο!άπο0Q1σμών από την
Αθήνα με δύο νέα δ0)μολόγια
προς τη Βερίνα
και το
λειο με ένα!ξη δρομολογίων
στις 31/05/2018 και στις
26/04/2018 αντίστοιχα
Η ετα1Qεία θα προσφέ!ει
αεροπιοικές θέσεις,
Κονδύλι 9 εκατ. ενοω ια την
Υγεία από την Πέριφέρεια
320.000 ταςτηρικέητικότητά
Volotea πιλότουνήσει πλην,οιμά
της κατά 160%. Μάλιστα, η
ΜΙΧρές επιβαρύνσεις που αυξάνονται και φθάνουν εως
και τα 7 ευρώ τον μήνα, κατά κύριο λόγο σε διευθυντές
του Δημοσίου, φέρνει εγκύκλιος του υπουργείου
Εργασίας που υπεγράφη σε εφ40μογή του προσφ οτου
νόμου ΑΧΤσιόγλου και προβλέπει τον νέο τρόπο παρα
κράτησης των εισφορών στο Μετοχικό ταμείο Πολιτικών
Υπαλλήλων
σληψη πιλότων χαι πληρομά
τουν χαμπινας στις αQχες του
προσεχούς έτους, δημιοvQyu)ντας περίπου 30 άμεσες
θέσεις εογασίας στην Αθήνα
Οι εισφορές αυξάνονται από 4% σε 4,5%, αναδρομικά,
από την 1η Ιανουαρίου 2017 και θα παρακοατηθούν πιθανότατα με τον μισθό Ιανουαρίου 2018 ή Φεβρουαρίου
και σε δύο δόσεις. Η αλλαγή α400ά περίπου 310.000
δημόσιους υ
εγκύηλιο. Αναλυτικά, ο πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε
αρχές Σεπτέμβρη δεν άλλαξε μόνο το ασΤαλιστοο-από
4% σε 4,5%-αλλά και τη βάση υπολογισμού
ΠοοΟάμματα για την ιατροτεχνολογική αναβάθμιση
δομών πρωτοβάθμιας φροντιδας υγείας της 1ης και 2ης
Υγειονομικής Περιφέρειας,
συνολικού ύνους 4.590.500
ευρώ, εντάχθηκαν με απόφ.
αση της περιφέρειάρχου
Αττικής, Ρένας Δούρου, στο
«Αττική 2014-2020
στην 1η Υγειονομική Περιφερεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγορά ψηφιακών
ακτινολογικών συγκροτηματων, υπερηχοτομογράφων
μαστογράρων χαι συστηματον ψηφιακής πανοραμική
ακτινογοαφίας, για Κέντρα
Υγείας και ΠΕΔΥ-Μονάδες
εοΟι πωλήσεις χαι για τα 2 δ00έχουν ήδη ξε ινήσει
στην ιστοσελίδα της εταυείας,
www.volotea.com. καθώς και
ΑΕσω ταξιδιωτιχών πουκτόοον.
Οι νέες πτήσεις ποοστίθεντα
και «κλείδωσαν» με τη χθεσινή
εξυπηQετεί ήδη η Volotea από
την Αθήνα, από όπου πετά σε
τεσσεους πQ00Q1σμους στην
αλία (Βενετία, M ozQ1, Γένο2αι στη
Συγχεχο μένα, όσο αφορά
Παλέρμο),
χαθώς