Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

13oC, 12.00

14oC, 8.00 μ.μ.

12oC - Υγρασία 98%-92% - Άνεμοι: ΒΑ 1 - Δ 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:22 - Δύση ηλίου: 17:06

€0.80

Ç áëâáíéêÞ, ìåãÜëç éäÝá åðß îõñïý áêìÞò
Η αλβανική μεγάλη ιδέα περί φυσικής Αλβανίας, μιμείται τις ανάλογες, τουρκικές επικλήσεις για «την πατρίδα της καρδιάς μας». Όψιμος
αναθεωρητισμός, τον οποίον κραδαίνει η Άγκυρα λόγω κυρίως των εδαφικών εκκρεμοτήτων που ανακύπτουν με την επιδιωκόμενη νέα
ρύθμιση του τοπίου στη Μ. Ανατολή. Έτσι κι αλλιώς για αναθεώρηση πρόκειται των συνθηκών και των συνόρων, ύστερα από τον 1ο
παγκόσμιο πόλεμο. Ο ελληνικός Τύπος δείχνει να εκπλήσσεται κάθε φορά που ανακαλύπτει ότι τα περί «φυσικής Αλβανίας» δεν είναι
πια εθνικιστική υστερία κάποιων μικρών σχηματισμών ούτε καν ευρεσιτεχνία του Έντι Ράμα. 3 >>

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4543

ΟΙ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΤΩΝ «ΚΛΕΙΣΤΩΝ»

Ðßóù óôç äåêáåôßá ôïõ ‘70!
z

Áðïêëåßåôáé
Áðïýóá ç Ðïëéôåßá... ðáñþí ï éäéþôçò ãéá ôïí ÊÃÓ
ôï íçóß ìå êÜèå
áðáãïñåõôéêü
áðüðëïõ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με αφορμή το απαγορευτικό λόγω θυελλωδών
ανέμων, επανέρχεται το σωματείων των πληρωμάτων στα
πορθμεία, υπενθυμίζοντας τις αντιρρήσεις του στην 5μηνη, χειμωνιάτικη ακινησία των κλειστών πορθμείων!
Σελίδα 3 >>

¸ëçîå ç ðñïèåóìßá
ãéá Ýíôáîç
ôùí ÅÐÁË
óå ÷ñçìáôïäüôçóç

9 >>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ευτυχώς σε όλη αυτή την αδράνεια της πολιτείας βρέθηκε ένας ιδιώτης και στήριξε τις ανάγκες του
ΚΓΣ, δίνοντας έναν χώρο που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί αφάνταστα, παρά τις ελλείψεις και τις ανάγκες που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό. ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ Σελίδα 14 >>

ÊñáõãÞ
áãùíßáò ôïõ
ðñïÝäñïõ
íåöñïðáèþí,
÷ñçóôþí
ôçò ÌïíÜäáò ÌÞðùò ðñÝðåé íá ìéëÞóïõìå
3 >>
Ðñïóï÷Þ
Ôå÷íçôïý
êáé ãéá ôïõò ÃÜëëïõò
óðÜíå êëáñéÜ! Íåöñïý 7 >> Äçìïêñáôéêïýò;
13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα