Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ηχηρό το «παρών»
ικός εσπερινός
| Με τους βασικούς«Πέρασε»
ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
με 4-0 από τη Σπάρτη
ΟΑτρόμητος>σελ.15
στην «33n Philo enia 2017>>ael 8
γιαταΕισόδια της θεοτόκου >σελ.14
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
081253 Fax: 2731081250.e
Σε απαραίτητο υγειονομικό υλικό νοσοκομειακής χρήσης
Στη Σκάλα
για «οικοδόμηση
Μεγάλη δωρεά 120.000 δολαρίων Ιορά ιβης on»
στα νοσοκομεία της Λακωνίας
Ο Πρέσβης
του Πακιστάν
K. Khalid Usman
χος Ευρωτα κ. Ηλίας Πανατης Δημοτικής Κοινότητας
κ. Γιάννα Κούρλο, κα.
Ευρώτα. κ. Γιάννης ΓρυπιώΑπό το Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό Ορθοδόξων Χριστιανών ΗΠΑ και Λάκωνες ομογενείς
χωση σε έμψυχο δυναμικό και
λήψη Προσφορων σε ιατρ οτε
χνικό ε οπλισμό υγειονομικό
υλικό κ.α.
Έτσι, μετά από τους Λάκωνες
ομογενείς και τοΣυλλογοουν
Στόχος της συνάντησης ήταν
η οικοδόμηση έτρων εμπ
στοσυνης για να αντιμετωπι
Παραβατικότητας nou napa
Μια ακόμα Πολύ σημαντική
ωρεά δέχτηκε το Γενικό Νοσοτου Νοσοκομείου Σπάρτης αυτ
τη φορά τονο Δε
Πιστικός Οργανισμός των ρ ο
δόξωνχριστιανών International
Orthodox Christian Charities10CC) με έδρα τις ΗΠΑ°onooc
σε ου νερ ασίο με του Λάκα νες
ομογενει
νική Προσφορά υγειονομικού
υλικού αξίας 120.000 δολαριων
ΗΠΑηρος το ΓΝ Λακωνίας
προε ησαν σε ευγε
κομείο Λακυνας το ono οτοτε
λευταίο διάστημα επιχειρεί
αναβάθμιση της λειτουργίας του
μέσα από νέες υπηρεσίεςστελέσυνέχεια σελ.9 | ριοχή αηό ομοεθνείς του
Πακιστανού πρέσβη, Κοινή
mmoo..neudo Ψηφιακές διαδρομές
Star pun ua ωνξε ο σεων αυτοςεναγησης στη Μανη
Ομάδας Δημόσιας Ιστορίας
διέπουν την Ελληνική Δημοκρατία κυρίως, δε, η εφαρμογή των υγειονομικών
τάξεων και ο οσμιλών
του νοτιότερου άκρου της ηπειpo τικής Eupunnc της Χερσον σου της Μάνης και τη
δημιουργία τριών διαδρομων
αυτοξενα ησης στα ελληνικά και
τα αγγλικά!
Σκοηός αυτήςτης συνεργασίας
εναι noGono non τηςιστορικής
επιστημονικής έρευνας και η
γενικότερη αναβάθμιση του noϊντος μεσα aronporonopa és
μεθόδους και εφαρμογές. 0
συνδυασμός των θεωρητικών
ov ρωηιστικών επιστημον με
και την τεχνολογική ε έλιξη
anookitnv numouoa στο
χώρο του Πολιτισμού και του
τουρισμού, συνέχεια σελ. 8
εργοςονται στην ευρυτερη neριοχή του Δ Ευρώτα
Οπως αναφέρει ο κ Πανα
λής διαβίωση στην περιοχή
αυτό θα συγκροτηθεί
ομάδα εργασίας που θα διαμορφώσει ένα σταθερό ηλαί.
επικρατούσες αρχές του διDEREE VISITS SPARTI
| | Με αφορμή ένα
nAPTH
Μία ενημερωτική εκδηλωση για on°υδές' unOTP0φίες και ευκαιρίες καριέρας.
ΠΡοικοσυμφωνο
του 1811
γράφει ο Γιάννης Μητράκος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα