Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 30.11.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5923
Δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις, τονίζουν στελέχη του υπουργείου
αλλάςει στις αποφάσεις για απεργια
Μειώθηκαν οι ονομαστικές τιμές των γQαφείων
Νέα πτώση ενοικίων στα καταστήματα της Αθήνας
Μειώθηχαν οι ονομαστικές τιμές των γραφείων ενώ αυξήθηκαν οι τιμές των χαταστηματών το πρώτο εξάμηνο. Κατά 1,5% μειώθηκαν
τα ενοικια για συγκοοτηματα γραφείων στην
Αθήνα. Η εικόνα σε Θεσσαλονίκη υπόλοιπη Ελλάδα
Η αναταρα
στην Καταλονία
έριξε τις λιανιχη χαι υπο()1 σπανικές λιανικές πωλή
σεις μειώθηκαν για ώώτη q00ά
εδώ και πάνο) από τρία χρνια
τον ΟκτώΙΟιο, με τις πωλήσεις
Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος, το α' εξαμηνο του
201 /
στην Καταλονία να καταΟάφ.
απότο δημοψήφισμα για την
ΟΟΣΑ: Στο 2.3%
η ανάπτυξη
της Ελλάδας το 2018
ονομαστικες
τιμες
γραφειαχων
αν εξα?τησία της επα Χίας την
χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο | 1η Οκτοβοιου που βύθισε τη
της χώρας μειώθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με χρίση τα τελευταία 40 και
πλέον χρόνια.Η nQuJη έπληξε
πολλους απο τους οιχονομχους
δείκτες της Καταλονίας τον
()XT(01010, με τις πωλήσεις
οχημάτων, τη δημι0UQγία
θέσεων ε07ασίας χαι τις διανυχτεQεύσεις σε ενοδοχεία να
υπ0αποδίδουν έναντι της υπόιπης χονας. ΙΙερίπου 3.000
το β' εξάμηνο του 2016
Λαβράκια «έπιασε» το ΣΕΓ
| | τους!ίεςτμέ τηςεπανυτής μετά
τους εχτός της πεουοχής μετά
το δημοι,ήφισμα.Οι ισπανικές
τη Black Friday
κατά 0,1% τον Οχτώβου) σε
σχεση με ενα χρονο νοουτε!α
Η ολοκλήρωση της β, αξιολόγησης τον περασμένο Ιούνιο
ενίσχυσε την εμπιστοσύνη στην οικονομία, διαπιστώνει ο
ΟΟΣΑ στη νέα έκθεσή του για την παγκόσμια οικονομία.
Σαρωτικούς ελέγχους διενήργησε το Σώμα Επι θεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) τη
Black Friday σε συνολικά 98
ο σχεδιασμός των ελέγχων
για την εορταστική περίοδο
με έμφαση στους κλάδους
του επισιτισμού, της παρ
οχης υπηρεσια)
νικού εμπορίου
βάση, έπειτα από αύξηση κατά
ανακοίνωσε σήμεQα η εθνική
Η αύξηση της απασχόλησης στήριξε τα εισοδήματα και
ν χαι, του Λο
ιπορικα πολυκαταστηματα
της Αττικής και της Θεσσασει
τιμή του Σεπτ
που δημιουογήθηκαν είναι ποοσυοινής ή μερικής
απασχόλησης και εξασφαλίζουν την ελάχιστη αμοιβή. Η
βελτίωση της ανταγωνιστικ
βρίου αναθεοοήθηκε από
αύξηση
αναχοινωθεί πο)ηγουμένως.
κατά 2,1% που είχε
Σύμφωνα, το ΣΕΠΕ σε 23 μενοι έχουν τη δυνατότητα
περιπτοσεις εντοπιστη
παραβάσεις που αφορούσαν ή ανώνυμες καταγγελίες για
χρονικά όρια εργασίας και, παραβιάσεις της εργατικής
UTEQ(οριακή απασχόληση νομοθεσίας
στη01 L τα τουριστι χ
παραμένει
λιανικ
Χατά 1,2%, σύμφονα με την
ήσεις μειώθηχαν
σημαντική ενώ ο πληθωρισμός και η πίεση στις αμοιβές
παραμένουν αδύναμοι, συμπληρώνει ο ΟΟΣΑ.
κατά τόπους τμήματα Επιθεώρησης Εογασίας.
ματα ασφάλειας και υγείας
τόση μεταξύ τον 17 πεQupEQ
Παράλληλα, ολοκληρώνετου