Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδριτής-Νικόλαος Καραβάνος 1951-1974 Ιδιοκτήρια-Εκδότρια Σταυρίδου LLet λιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
11ρίοδος Β' (1
974)"
AP-φύλλου] 6880-11.519
0.50 €
Γνωριμία και ανάδειξη | Συμβολή στην ιστορία
Εκκίνηση με θετικό
πρόσημο για την
Μαρία Τσακίρη
Οι βουλευτικές εκλογές
του δασικού πλούτου
της Εκπαίδευσης
της Δράμας
Συλλογική δράση τοπικών φορέων
με γνώμονα την προστασία της περιοχής
Σερρών κατά την Τουρκοκρατία (1876-1913)
r. Kapa
«Ονειρούπολη»
a-Δομή Διά Biou Μάθησης ΑΜΘ
naHo ρική ενότητα Της Δρόμος
των συντάξεων Δεκεμβρίου
ιγες ημέρες απομένουν
Βιου Μάθησης της
ια να ξεκινησει Το μεναλυΤερο σοκεδονία ΔΕ ΕΘ κυ,
με|ηνΙ μαγικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι |
λιστικά ταμεία Δεκεμ ις ου απξεταθα
λιστικά ταμεία. Μαζί τις συντάξεις ea επιγια την περίοδο 2017.
Κυβέρσφήστους αντα χε Τ
Η Ακαδημία-Δομή Διά Βίου Μάθησης της
Περιφερειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θρ6κης είναιμια πρωτοπορακή δράση της Περι
pepe memura piaamme saadedμέρειας κατά την οποία καθηγητές και
Παρουσίαση δράσεων και συναυλιών
της Σουζάνας Θεοδωρίδου
Και θεματικά πεδία όπως η Υγεια, η Αγωγή των
νής Ονειρούπολης, παρουσίασαν x6ες
Η πρωτοβουλία' του ξεκίνησε το 2015 στον
μαρχείο, ο Δήμαρχος Δράμας,κ Χριστόδου.
οχρονα σε Ε. πόλεις σε όλη την Περιφέρεα
Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή,
Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα. έχει στόχο τη Δια
Βίου Μάθηση κα c Πανεπιστημιακής
Ειδικότερα, την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου
θα καταβληθούν οι συντάξεις ΙΚΑ, Δημοετοιμο. Πρόκεται για ένα παραμύθ
που φέτος στολίζεται με ξωτικά
τος με την τοπική κονωνία.
Ανατολικής
στος Μέτιος με το πέρας της συνάντησης που
αλλά και τον Αγιο Βασίλη. Το μεγα.
Ελλάδας, είναι στην Ονειρού.
βάλλει τις συντάξεις ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ και
πολη της Δράμας
προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυήρωες και πρωταγωνιστές παραμυ-Τεχνολογίας του ΔΠΘ κ. Παντελή Μπότσαρη
θιών, να μαγειρει ουν, αλλά και να τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής
ya της Akad i
29 Νοεμβρίου, ενώ στις 29 Νοεμβρίου θα
δηλώσεις και θεματικά εργαστήρια Μκροί και όσο νυn Eppo k
συμβάλλουν στο έργο φορέων κα Συλλόγων. Me
λόγια, να ήσουν
Avtreppe e
καταβληθουν καϊ οι συντα εις των υπο
λοίπων Ταμείων του υπουργείου Εργαθουν νέου θα έχουν τη δυνατότητα να xo é o ν
τραγουδήσουν, να παΕου. να εξασκήσουν τη δημιουργOL
Ο χριστουγεννάτικο παραμύα,
τη φεπνή χρονιά, 130 Kaemmres ea m
καν για την εισφορά υπέρ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
καιτα λογίστηκαν επί του ακα καισ ου οι φοιτητές του Τμηματος Οινολογιας ΜΑΤΑΤΗ n N
συσταξιοδοτ ης ύριας σύνταξηςτρα Δραμας διαμαρτυρονΤαι yla Την αλλαγη η Ε
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"
NHK NONΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
του προέδρου του Τμήματος κ. Μάμαλη
Η θητεία του κ. Μάμαλη λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017
no ώνμαν αντιστοιχούν στις 2012 εές
"ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝθΗΣ
ΕΣΚΑ ΑΝ ΑΤΑΟΣ
ε άπαξ με
τη συν α ητου μηνός Δε
. " Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Υπενθυμίζεται πως βάσει νόμων της Τουθενόση Πολυμένη
ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του προέδρου
αρ ικακκτό ποσό με artv κρατήσεις 1 pi ματος.το εΕέδωσαν αλλαγή αυτη!
" Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ν κρατήσεις κ. Μάμαλη, προέβη η
νέα διοίκηση του
* "Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Ιδρύματος. Για το λόγο αυτό, ο. φοιτητές
στολή διαμαρτυρίας για την αλλαγή αυτή,
AMe, τον υπουργό na!δείας το Επιμελη.
επί ."πλασματικών" ποσών που δεν ελάμ
Η περίοδος των εγγραφών ξεκίνησε χθες
28 Νοεμβριου και θα συνεχιστεί μέχρι τις 6 Δε.
στηκε ρητά πως από 1/7/201
αι στο καθαρό ποσό,
VAMOOt0IAONMAMMAmN5 ΤΕΧΝΟΝΔΙΑΜΑΕ
θαίρεση του προέδρου του Τμήματος Οιμετέχουν στην Ακαδιμα εντελώς δωρεάν κοοντας εγγραφή είτε ηλεκτρονικά, στον
ούνδεσμο https://docs.goo
ε χθες και με τον
ίδιο τον κ. Μάμαλη, ο on0ίος όμως αρνήθηκε να κάνει
2cOuyw8aaGtRaH8ih
κρατική ακαδημαϊκή κοινότητα".
στα κατά τόπους Γραφεία Ανε πληροφορίες του "Προονού
Στην επιστολή τους μεταξυ άλλων, οι φοιτητές αναφέρουν ότι ο ίδιος οκ. Μάμαλης δεν ενημεράθηκε για την
αλλαγή αυτή, ενώ κάνουν ιδιαίτερη αναφορά και στο έργο
του από τη θέση του προϊσταμένου του Τμήματος Ο νολο
των Περιφερειακών Ενοτήτων κάνοντας κλικ
σελίδα Της Ακαδημίας . Διά Βίου Μάθησης
της Περ.φέρειας ΑΜΘ στο Facebook
https:// www.facebook.com %CE%91%CE%BA
%CE%B1 %CE%B4%CE%B7%CE%20%CE%A
τεία του στη ουγκεκριμένη θέση λήγει στις 30 Νοεμβρίου
2017 και έχει γίνει με όλες τις νομιμες διαδικασίες.
Η θέση του προ σταμένου που κατεχε ο κ Μ μαλης ε Ε
γνει με ανάθεση και έχει περίοδο τριών χρόνων, η οποία
λήγει αύριο Πέμπτη. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι, τη
θέση αυτή κατείχε ο κ. Μάμαλης Eni δύο συνεχόμενες τρΕτίες. Οπότε, με εισήγηση πρύτανη και πράξη της Συγκλήτου.
η onoia είχε την συντριπτική πλ
-Είναι ένα Τμήμα το οποίο πέρασε από χίλια κύματα μέχρι F%CE%B1-%CE%A0%CE%91%CE%9C%
να ιδρυθεί και στη συνέχεια να συνεχίσε, την πορεία του- cE%98-1 789528907971781/
Ένα Τμήμα το οποίο τόσα χρόνια λειτουργει Χάρη στις προ-Ι Σημειώνεται πως όσοι από τους συμμετέ
σωπικές προσπάθειες κάποιων ανθρώπων με προεξέχοντα χοντες πολίτες συμπληρώσουν το απατού.
τον κ. Μάμαλη ο οποίος στα τόσα χρόνια της παρουσίας του μενο όριο των παρουσιών, έχουν δηλαδή
έκανε ότι είναιδυνατόν για να πάει μπροστά το
Τμήμα», σημειώνουν στην επιστολή τους.
29 Noeulpiou 2017
"Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα