Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΊΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Tereon1 29 Νοεμβρίου 2017
| Apieu, φολ, 400151Teos 141 ov ITun 1,50
Ελληνι eo, χάοτες
χωρίς Καστελλόοιζο!
Ταγ Ελλά οποίηση
παγκοσμιοποιηση
Bung bio
Στα σχολικά βιβλία-Κου χορίς Γαύδο, βραχονησίδες
TIVT "Kai ga tr νδιο gepi
vrav trtott«δε|rteκαί iontar [email protected] avaxin.
rt, tiivaki )ύναμα Onalrette
στό κράτος καίστούς Ατομούς μας.
ix; to Kucita ape a tijv reide,
κηλΤτη. της. Εκτη; Δημοτικοί
Ή νέα στρατηγική
τών ΗΠΑ στα Βαλκάνια
ς μέ Σερβία-Στρατ
Της ημέρας