Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
web
[email protected]

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4707/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Χιλιάδες πιστοί
καταφθάνουν από σήµερα
στην πόλη όπου δίδαξε
και βρήκε µαρτυρικό
θάνατο πάνω στον χιαστό
σταυρό ο πρώτος
µαθητής του Κυρίου
για να καταθέσουν
την ευλάβειά τους
και να προσκυνήσουν
την Τιµία Κάρα

Η ΠΑΤΡΑ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ,
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Tον ∆εσπότην
των όλων, Ανδρέα!

ΝΕΕΣ ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΣΙΠΡΑΚΑΜΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΒΛΗΜΑΤΑ

Μητσοτάκης:
Εγγυώµαι ότι θα
λάµψει η αλήθεια
/ ΣΕΛ. 38

ΑΘ ΛΗΤΙ ΣΜΟ Σ

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (7.30 µ.µ.)
ΜΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

/ ΣΕΛ. 12-14

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ: Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ

Πάρτε µέτρα
πριν είναι αργά για όλους
Προτείνει τη σύγκληση
σύσκεψης φορέων για
να «µη ζήσουµε εικόνες
από άλλες περιοχές»
/ ΣΕΛ. 4

Με «µισή» οµάδα,
αλλά και ελπίδες!
ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ «ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ»
/ ΣΕΛ. 35

ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΧΑΪΑ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ

Μαρλαφέκας:
Οι άξονες
της νέας θητείας
/ ΣΕΛ. 9

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ

∆εν «τσούζουν»
τα τέλη
στις παραλίες
/ ΣΕΛ. 6

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Συνάντηση
Κατσιφάρα
µε Κρίκη

Παναχαϊκό: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια!
Τα πρώτα χιόνια έκαναν την «εµφάνισή τους», στο Παναχα κό. Από τις νυχτερινές ώρες της ∆ευτέρας οι «νιφάδες» σκέπασαν µεγάλα τµήµατά του και έγιναν
ορατές µε το πρώτο φως της ηµέρας. Παράλληλα σε µεγάλο τµήµα της πόλης
έπεσε νωρίς το πρωί χαλάζι ενώ χιονόπτωση σηµειώθηκε και στα Καλάβρυτα.

C M
Y K

/ ΣΕΛ. 8
Λόγω της εορτής του
Πολιούχου της Πάτρας,
Αποστόλου Ανδρέου,
η «Γ» δεν θα κυκλοφορήσει αύριο. Μαζί σας,
πάλι, την Παρασκευή.