Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26933 ΕΤΟΣ 880v
Www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
email:di
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
Νέες ευκαιρίες
για τις ΜμΕ στον
τουρισμο
ηΛΕκτρονικοι Πηειστηριασμοι
ειναι μαχη κατα των στρατηγικων
υλοπο
00ασεις για την ενισχυση της αντ αγων
στιχοτητας των μικρομεσαιων τονοιστι
κών επιχειρήσεων και τις νέες ευκαιρίες
κή και διεθνή αγ0Qa, παρουσίασε η υ
TOUQγός TouQ1σμού, Ελενα Κουντου
εκπροσωπώντας την κυβέονηση στο 20
Ανοικτό Συνέ0010 της Συνομοσπονδίας
Επιχει!ήσεων TouQ1στικών Καταλυμά
των Ελλάδος, ΣΕΤΚΕ.
ν πλειστηQ1ασ
ν σημα
κών κακοπληρωτών, όσων
ιχη περιφερειακή τουριστική πο
εφαρμόζεται από τ
μεγάλ
α και συνειδητά δεν αποπλη
ως στόχο την καθιέρωση της Ελλάδας ως
παγκοσμιο εΚΧυστιχο προορισμο που μπο
ρεί να προσφέρει ολοκληρωμένες αυθε
ρώνουν τις υποχρεώσεις τους
απέναντι στο τραπεζικό συ
στημα, με ό,τι αοητικό συνε
ικές ταξιδιωτικές εμπειρίες 365 ημέρες
ποτελούν τη ραχο
συστημι
πεζες, σε συνεννόη
Πολιτεία χαι
Το μέγεθος, άλλωστε, του προβλήμα
ος οεν επιτρέπει κανενα εφησυχασμό χαι
ωρίζει και αναγνωρίζεται
τράπεζας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή την
επικείμενη ένα!ξη των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών
ς αρμόδιους φορείς, για την μάχη κατά
των στρατηγικών χαχοπληρωτών: «Το
2009 έγιναν 58.849 πλειστηριασμοί, μηδέν
θνούς. Η άμεση σχέση, η ΣΕΝΑ
Δεσμεύονται
επισημα οι
ευρωπαικες
τράπεζες ότι θα
στηριζουν την
ΠραΥματικη
οικονομια
Στο πλαίσιο αυτό, χαραχτηρ ιστική ή
ταν χαι η παρέμβαση πριν μερικές ημέρες
του προέδρου της Ελληνιχής Ενωση ς Τρατραπεζικά στελέχη. Τα νούμερα, εξάλλου
λαπλάσια NPLs, χαι υπήρξαν έντονες α
ντιδράσεις. Χωρίς πλειστηριασμούς, συνε
πείς πελάτες αδικούνται, στρατηγικοί χαΧΟΤΑηρωτες πινουν στην υγεια των χοροι
δων, υπονομεύοντας τράπεζες, χρηματ
δότηση, οιχονο μία, ανάκαμψη. Ποιος ωφε
του δευτέρου τριμήνου του 2017, έχουν
102 δισ. ευρώ σε NPEs (μη εξυπηρετούμε
να ανοίγματα), 73 δισ. ευρώ NPLs (δά
υ Καραμο
ιχών πλειστηριασμών
ια σε οριστική καθυστέρηση), επί συνο
Η διάσταση του προβλήματος
χιου προς τ
ιοιωτικη ΠΛατφορμα με δεδομενα Υια τις
συναλλαγές «κόκκινων» δανείων
στην Ευρωζώνη ζητά η ΕΚΤ!
ην δέσμευσή τους για τη χρηματο
δότηση της π!αγματικής οικονομίας ε
πιβεβαίωσαν οι ευρα)παϊκές τ!άπεζες
στη διάρκεια συνεδρίασης του Διοικητι
κού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΤΟαπε
ζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ) που πράγμα
ΗΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕKT) ζήτησε σήμερα (σ.σ. Δευτέρα) να
δημιου!γηθεί μία ιδιωτική πλατφό!μα
για συναλλαγές «κόκκινων» δανείω
όπως την Ιταλία
ζονται π
πίζοντας στην επανεκκίνηση της δυσλει
τουΟγικής αγοράς τους που επηρεάζει
λες, όπως ανακοινώθηκε.
η δημιουργία μίας ενιαίας πλατφόρμας, η
οποία θα λειτουργεί ως αποθήκη δεδομέ
νων για τα xoxx ινα ονεια, ως συστημα
συναλλαγών και ως αποθετήριο ο
συναλλαγών, αναφέρει η ΕΚΤ σε άρθρο
ζες της Ευρωζώνης έχουν μη εξυπηρετούνα δάνεια (NPLs) περίπου 800 δισ. ευ
Ερχουται οι θεσμοί
ΕΚΤ έχει θέσει ως πρώτη προτ
ν αντιμ
ετώπιση του θ
της για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότη
την Αθήνα επιστρέφουν την Τρίτη 28 Νοεμβρίου οι επικεφαλής των θεσμών, προ
κειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στην τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγ!άμματος,
όπως δήλωσε από τις Βρυξέλλες, κατά τη διά0%εια της τακτικής ενημέρωσης προς τον
χαθως τα χοχχινα οανεια συγχρατουν τον
τραπεζικό δανεισμό χαι περιορίζουν την
αποτελεσματικότητα της νομισματικής
στήριξης της κεντρικής τράπεζας. Πρό
σφατα πρότεινε αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές για τον σχηματισμό προ
βλέψεων για νέα NPLs χαι δήλωσε ότι θα
παρουσιάσει νέους χανόνες για τα πα
φόρμα αυτή, σύμφωνα με το άρθρο, θα αυξανε τη διαφάνεια, θα μείωνε το κόστος
Τύπο, ο εκπρόσωπος της EuQωπαϊκής Επιτροπής, MaQγαρίτης Σχοινάς.
ιωνε τον συντονι
Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε ότι οι επικεφαλής των θεσμών θα επιστρέψουν
στην Αθήνα, «προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος στη δουλειά που έγινε τις
να «σημαικό βήμα στη διαδιχασία ολοκλήρωσης της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος του
σμό στην περίπτωση απαιτήσεων από πολ
λους πιστωτές χαι θα άνοιγε την αγορά σε
νέους επενδυτές, υποστηρίζει η ΕΚΤ
». Σύμφω
τον ίδιο, η επιστροφή των θεσμω
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
νη αντίδραση από τις χώρες που επηρεά
των επενδυτών μπορεί να έ-ΕΑΑΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Υπέροχα ελληνικά ονόματα επικράτησαν για άστρο και εξωπλανήτη
  Τις ονομασίες Μύτικας για το άστρο και Laurus (Δάφνη) για τον εξωπλανήτη, που προτάθηκαν από μαθητές/τριες του 32ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, επέλεξαν 800 μαθητές από όλη την Ελλάδα για να «βαφτιστεί» ένα από τα νέα πλανητικά συστήματα, που ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια και τα οποία πρόκειται να παρατηρήσει μελλοντικά το ισχυρότερο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb. Η ονομασία Μύτικας επιλέχθηκε για ένα αστέρι-ήλιο, ως η ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου και κατοικία των Ολύμπιων θεών. Για τον εξωπλανήτη επιλέχθηκε το όνομα Laurus, το λατινικό όνομα της Δάφνης, ενός από
 • Ποια καυσόξυλα είναι πιο αποδοτικά
  Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο γράφημα, το µέγιστο ποσό θερµότητας που παράγεται από µάζα 1kg ξηρού ξύλου που καίγεται πλήρως (θερµαντική αξία) κυµαίνεται µεταξύ 3.900–5.100 kcal/kg. Δημοσιογραφική επιμέλεια: Δημ. Φραγκουλιώτης Το άρθρο Ποια καυσόξυλα είναι πιο αποδοτικά εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • Εν ενεργεία συνταγματάρχης ο ληστής με την χειροβομβίδα στην Αργυρούπολη
  Εν ενεργεία συνταγματάρχης είναι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 53χρονος που συνελήφθη πριν από λίγο για την ληστεία υπό την απειλή χειροβομβίδας, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αργυρούπολη. Ο 53χρονος κρατείται στην Ασφάλεια Αττικής όπου εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες ανάλογες ληστείες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 53χρονος θα παραπεμφθεί στο Στρατοδικείο, όπως προβλέπεται στο στρατιωτικό δίκαιο, ενώ πέρα από την ληστεία κατείχε και στρατιωτικό οπλισμό. ΦΩΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ Το άρθρο Εν ενεργεία συ
 • Τα παρακρατημένα κέρδη των ελληνικών ομολόγων μειώνουν το δημόσιο χρέος
  Τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, κατά περίπου 6 δισ. ευρώ αναμένεται να εγκρίνει σήμερα (σ.σ. Δευτερα) το Eurogroup που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Με βάση τη θετική αξιολόγηση της 1ης έκθεσης Μεταπρογραμματικής Εποπτείας της Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει στο Eurogroup να ανάψει το «πράσινο φως» για την αποδέσμευση της τελευταίας δόσης από τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, ύψους 644 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τα κέρδη των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που παρακρατούν οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες (SMPs, ANFAs
 • Στην επέτειο του Γρηγορόπουλου έρχεται νέο περιστατικό κατά 16χρονου
  Συνελήφθη αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του 16χρονου, τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο ανήλικος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο αφαίρεσης σφαίρας από το κεφάλι και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Κατά πληροφορίες, από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε η εμπλοκή του δικυκλιστή αστυνομικού στο αιματηρό περιστατικό και με εισαγγελική εντολή κρατείται. Η καταδίωξη ξεκίνησε, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε ότι ο ανήλικος έβαλε καύσιμα σε βενζινάδικο και έφυγε