Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 28.11.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596
FAX:210-3304613
-T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5921
Διεθνής Διάσκεψη με θέμα «Ο Κοινωνικός Διάλογος αι το Μέλλον της Βογασίας
Αντιπροσωπεύουν το 25% της κίνησης του «Ελευθέουος Βενιζέλος»
Οι ετά10είες low cost «υπ07 ίασαν» τον τονοισμό της Αθήνας
Θετικος
απολογισμός
Πενταπλασιάστηκαν την τοιετία 2013-2016 οι
επιβάτες που ταξίδευαν στην Αθήνα με αερο-1
πορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Αντιπροσωπεύουν το 25% της κίνησης του «Ελευθέρ
ιος Βενιζέλος». «Φρένο» στην ανάπτυξή τους
δείχνουν τα στοιχεία του 2017
ίδης:
για τα ταμεια
Η εντυπωσιακή ανάπτυξη των αεροποοιχών εταιρειών
χαμηλού κόστους (low cost carriers) στην ελληνική
αγορά ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για την
τουριστική «απογείωση» της Αθήνας
τήρησης του αέροδρομίου «Ελευθέρι
(ΑΑΑ) σε σταθερά το
τουέτια.
Friday
EKT: Κυρίαρχα τα μετοητά
στην Ελλάδα το 2016
αλλά και της διαΘετικός ήταν ο απολογισμός
της «Black Friday» σύμφωνα με
τις πλήροφορίες της Ελληνικής
ανοοιχή τοοχιά την τελευταία
Συνομοσπονδίας Εμπορώνχαι
Επιχε1Qηματιοτητας, Ωστόσο
ο πρόεδ00ς της ΕΣΕΕ, Βασίλης
ΚΌκίδης,
σημειώνει τον
κίνδυνο να εξελιχθεί σε «Greek
«Τη 2η χρονιά εφα0μογής στην
Ελλάδα, η Black Friday της
Την πρόθεση του να παράιτ.
ηθει ανακοινωσε γ.γ. Εμπορίου Αντώνης Παπαδέρά ης
τριημ ημέρας, επεκτάθηκε σε
| | μας προειδοποιεί,τι του χρώ
, αλλά ακόμα 2οαι
Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών της Ευου)ζώνης, όπου
τα μετρητά αποτελούσαν χυοίαρχο μέσο πλήρωμών το
2016, σύμφωνα με μελέτη στελεχών της Ευρωπαϊκής Κεν
τρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η μελετη
τον μετοηταν
συνταχθεί από τους Henk Esselink και Lola Hernandez
και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ
νου χάποιοι θα ζητάνε Greek
χαρακBlack Week», ανάφερε
χοκνοιά στην Ευρωζώνη», έχει
Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη θεση του γενιφέρουν ασφαλείς πληροφορίες, σχετίζεται με την προσωπική επιθυμία του χ.
Παπαδεράκη να επιστρέψει
ς ΕΣΕΕ, «οι κατ
στήθηκαν τις στοχευμένες αγοΌπως αναφέρουν οι συγγραφείς της, πρόκειται για την
πρώτη μελέτη που μετοχ τη ζήτηση μετοητών για συναλ
λαγές στην Ευρωζώνη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το
2016 περίπου το 79% όλον τουν πλήρωμών στα σημεία
πώλησης έγιναν με μετοητά, το 19% με χάρτες και το 2%
με άλλα μέσα πληρωμών. Σε όρους αξίας πληρωμών, το
54% αντιστοιχούσε σε χοήση μετοητών, το 39% σε 00τες και το 7% σε
και Προστασίας Καταναλωτη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναηοίνωσε σήμερα στους συνεργατες του και στους
εργαζόμενους της γενικής
γραμματείας, ο Αντώνης
Παπαδεράκης.
ιδιαίτεΟη πατρίδα του
μαύQη 11αουσκευή να εξελιχθεί
σε "άσπρη μέρα" για τα ταμεία
κυρίως των μεγάλων και
ισχυουν της αγοράς, αλλά και
οσων μ1XQ(μεσαιων ειχαν γεματα Q ίφια χαι γενναίες προσφοη, με αποτελεσμα η
τα Χανιά, καθώς ο ίδιος
κρίνει ότι έχει ολοκληρωθεί
το έργο του στη γενικη γρυμ
ματεία, τόσο από νομοθετι
κής πλευ
νους όσο