Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ασυμφωνία
ηγεσιας αου
ΖΣτεφάνου μου ΤΟνέου Ου lout
ga ad on por
28V eppiov2017
φολ 409 14
Eros utov Tun 1,50
ΑΝΑΜΕΣΑ στά nokurkie
ρευματα T00 crtEVod
ποτε θα τοαυυατι ονται
στηρίχθηκαν érurAEov dr0
λλους χώρους, oi
ή πατρίδα και οι θεσμοί;
δΗΣΟ καί της ΔΗΜΑΡ nou στήριξαν Τον προτο
κα του Ποταμιού no στήριξε Φυουολογικότατα
Βουλή: Στο έλεος μεσα όντων-Εμπόρων οπλιον ο πολιτικός κόσμος!
epru.ut'σμό averipew iitoΟδοξο, δταν ziore &ti, Ti v
"Ouro ή Πολιτική dyttrupt
ou4όντο.iunipow. τρακτο
γκη Ad
δικής μας άνικαν0mtoe Δεύτερον, ή
Kuppatingo vr eper10μεαο
Bc αφορμή, οχετική ή ααχετη. To [email protected] mim,
κό μάθημα cival νά μήν γινόμαστε Μερκελότε
po.offstore. Paradise Papers,
AvtinoasteiouK oo ki
ηταοτάκη άκό την ack acria
not pro
irtikon tverile
ori χρήματα φορολογουμένων κατευ
6ύνθηκαν ουσιαστικά στο vd ouaoov όρισμένες
vow t 100μμ mot
et nomu
VEOTE4ικτης εΟημερίδας nou κυκλοφόρησε Την
Δώρο τα τζαμιά
στήν Τονοκία!
ΠΕΝΝΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑπαρακολούθηση της τελετής έναρξης την ΟλυΠρος αναγνώριση των Ψευτομουφτήδων
από συνέντευξη or νέφημερίδα Ελευθερα(166 1958 Anon a aur κυρίος.edo to
Kuping r ex®catprinett
ale upon octa o osm pir
hesauinanti at alld
mpenk Hinthi ost asim
στηντρη
si Yntiene ric To poene
a teepee H Meer atr
zia toli!KTuo tor .louru στην ΘprMapalt yin mu do r
and TO (Terence House,
hebu0ioou ow.
Σήμερα
Αφήστε ήσυχα τα πονο, παρακαλώ
Διαβάστε το άρθρο
«"Οχι" στον συνταγματικό
Στράτος Σαμόπουλος(σελ.8)