Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ

Υ

Π

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ο

Σ

Ε Φ Η Μ

Τ

Ε Ρ Ι Δ Α

Η

Σ

Β Ο Ρ Ε

Η
Ι Ο Δ Υ

Π

Ε

Τ Ι Κ Η Σ

Ι

ΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3955 - ΕΤΟΣ 16ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Υ

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

«Άρωμα γυναίκας» για
μια ακόμη τετραετία, με
πρόεδρο τη Μ. Νάκα

Σταθερά βήματα
για τη λειτουργία
του Πολυδύναμου

Σελ. 5

Σελ. 4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πρωτοπορεί με υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Μεγάλη κομπίνα
με νοθευμένο
λάδι
Σελ.8

3 Εξειδικευμένες

υπηρεσίες θα παρέχει
ο νέος υπερσύγχρονος
μαγνητικός τομογράφος,
που εγκαταστάθηκε
μετά από δωρεά του
Ιδρύματος «Στ. Νιάρχος»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επί τάπητος
οι αλλαγές
στο Λύκειο
Σελ.4

3 Πρόκειται για

τον μοναδικό στη χώρα
για την εξέταση παιδιών
Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Προβληματισμός
για τα αρνητικά
αποτελέσματα

Σελ.9

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

Προτεραιότητες
η αποκέντρωση
και η τοπική
ανάπτυξη
• Στα Γιάννενα από 30
Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου το
Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της
ΚΕΔΕ, με την μεταρρύθμιση στο
μοντέλο λειτουργίας του κράτους
και της τοπικής αυτοδιοίκησης,
να βρίσκεται στο επίκεντρο

Σελ.7

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Με ειδήσεις οι
εκδηλώσεις για
τα 40 χρόνια
Σελ.12



Τελευταία νέα από την εφημερίδα