Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
της ανεζαρτητης
Αριστεράς
ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 28, AP ΦΥΛΛΟΥ 1.354
Για την αναγκαία
επανίδρυση
της ΕΑΑΚ
ord. 15-19
Από τον ΣΥΡΙΖΑ
Διεκδίκηση
στον Κόρμπιν, σταθερα
και αλληλεγγύη
εντός συστήματος
σελ 6-7
στη Μά
12-13
Βραβείο στον Α. Τσίπρα
για το) μαστιΥιο στον Λαο
trpenc va anovn μηθεί στον Αλέξη Τσ npa για τα μεγάλα
exatop0copatea» του σε βάρος του λαου Η cupen ancri
ΠΕντακάθαρα στον rpounc λογιαμό του 2018, όοο κι αν δαφημίζεται
ano uw κυβέρνηση ως βήμα ε Οδου από τα μνημόνια! Προβλ η ται
Σ r )ΙΖΑιων
τοπουλέν της στην Ελλάδα Απονέμοντας toBoaBeio στον
Τσίπρα, ο εκδότης της
νίοος φόρο κ Ot Kpan ές δαπανες περικόπτονται καιά 2 18
με το κονδύλι για ασφάλιση,
περίθαλΨη και κοινωνική
προστασία να μειώνεται κατά
δισ. κυρώ. Την Τρίτη
πίστευτα κυνικό το
Υαλλικής enbeupnanc Poli
Αευθυντή ημ Konou ounque Internationale πουργός
Περισσοτεροι οροι
ερισσοτεροι φοροι
ΚοΣΥΡΙΖΑ
κώστα ΖαχαριάδηΑναφορικά
Apa iatvett της Σαουδικής
ΑλΕλληνας πρωθυπουργός
nou ap ς ανα ους
να κ ορος,Βρν Ελλάδα συν
1m6τρέφουν τοκλιμν ialtn
θεομμα ana ών το icna
naixtpo cain πλειστηρια puuv
λευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ,
, σε ΡαδιοΑλ. Τσίπρας, παρ τους
αντίθετους προοανατολισμούς
περ κοπες δαπανο ν
λαϊκής κατοικίας μέσω turv
αλλά και την επιτάχυνση Τον
άλλων, σε ΕΥΔΑΠ. EYAe, ΔΕΗ,
πιστε ωμετη Υεμέν αυτό
α uoranoci no Ελλάδα στο
στον προυπολογισμ
αλά και τη νεπι στη νο σμων
πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό
Ευρωζώνη, αποφεύγοντας έτσι
λύνεται με το αν θα πουλή.
σουμε εμείς όπλα στη Σαον
καταστροφικές συνέπεΕς για
όλους μας». Το ena
ιδιωτικοποιήσεων, μετα
«για όλους μας»,
δική Αραβί. Ετσι κι αλλιως
η κατάσταση αυτή υπάρχει
Πολύ rtpw εμείς υπογράφου.
patovm2.735aya to
προφαν ος, a pinceu u naikee tpaneec και ηλιθικέ. t
ανέργους, toos
A Emona avati
με». Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ
BuuKca tumopo ναρκωτικων.
που υποστηρίξει ότι δΕν ptaiει αυτός που πούλησε την
και τη νΕΟ αία στην Ελλάδα είναι ΠΟ οκληρ n ovWXion trs
πολιτικής tns κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕ Α, με mv orola συμφ uvei
nokt0ης της
or μια ori a ano κλάδοο
και n mourlarmoinor, too.
Znrou evo o ouvtowo oc n Yevizuon
σελ. 2.5
άσπΡη κόνη σε έναν εξαρ.
τημένο ανήλικο, αφού έτσι κι
Έγονός
Συνέντευξη
αλλιώς το λομα του θα αν
Ξεκινά το 4ο συνέδριο του ΝΑΡ
ζε από αλλού. Etoi είχε απαντήσει και ο κ. Σημίτης, όταν
στη διάρκεια του πολέμου κα.
τά της Γιουγκοσλαβίας pornθηκε γιατί παραχωρεί βάσεις
για τον βομβαρδισμό της: αν
δεν δίναμε εμείς τις βάσεις,
θα τις παραχωρούσε κάποιος
άλλος, και τα μνημόνια, εάν
δεν τα εφάρμοζΕ 0 Tompac,
θα τα υλοποιούσε κάποιος άλλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα για
τη «βρόμικη δουλειά», έχει
αναπτύξει πολιτικό κυνισμό
οτην Παρασκευή ξεκινά
το 4ουνέδρεο του ΝΑΡ
γιατην
συνέδριο
με κεντρικό συνθημα:
Erla μία νέα
κομμουνιστική Ελπίδα.
ανατροπή». Το στοίχημα
M. ΓΙΑΑΤΣΙΝΕΡ
για rnv
ο Ερντογάν κ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΕΛΕΥΒΕΡΩΣΗ
«Τονα κάνουμε», ο άντα
tuvopraviopwv του ΝΑΡ.
στο ΤΙΝΑ. ΕΕΟμήσεις
otl. 3
σελ. 15