Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Εοείσματα
[email protected]μ φύλ 409121-EtoS 1410v
Σελήνη 7 ήμερών Ι Ανατολή ηλίου 7 16.-Δάσις 5 08
Τιμή 1,50 at τό βιβλίο 4e)
ΑΡΤΑ τό βράδυ τής
έμπτης καί μετά άπό μίακοΚαταργείται
δεδηλομένη!
Μέρκελ χώρίς
ποοί,πολογισμό
ΤΟ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ Πολιτικό θρίλλερ στην Γερpd μαλιστα umepe βη Τις η000 δοκίες μου, καθώς
Αποκαλύψεις από τον ύπουργό Εσωτεριχών
ξαλες αγωνοον γιά την τύχη της mappuBui.
τής Γερμανίας τά προβλήματα δέν είναλίΥα καί
τό μέλλον όχι καί τόσο βεβαιο 00 κάπονυ ee'Ενα μόνο οας λέω,αν
Ελλάδα ότυς την ξέραμε To anoMuTO
Πάνος Σκουρλετης at di tvtu
to npoinolayim O Tin σΤΑ σε
δακμή για τήν άπλη ύουλογικι
γίνει η σχετική ψηφοφορία που ήταν η ογραμ
TOO κ. ύπουργοο και vark: καταστήσει εγκαίρως
μείωσε το υπερβολικό nAcov0ομά της συμφ
νοαμα της. Για να τό πράξΕι αυτό, τό Βερολινο
mosto sttawanan
iti fle
palt ητη
προϋπόθεσις γι' αύτό ενα νά
pn ών ύτεστη, 'Ec ti iki φέρα.
σχέδιο για τήν totucn ginoooi,
Οίας ούτή'Adye, ό υ, κο.in tota
πικοο
roo4mpaw συνδυασμός στον δεύτερο yopo.
Η νυση στον δεύτερο Y po evdpkgm την
ουνκρότηση της ν6ος δημοτικής ή nepi96peiΔιάτοητο τό Πεντάγωνο
LIIMIPA ME TTEN ΕΣΤΙΑ
Κοτζιάς. Αποτέλεσμα χρηματισμού οι διαρροές
Σήμερα |
«Κύριε Πουθυπουργε
ΠΕΝΝΙΕΣ
Από ταλώνια στα σαλόνια