Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26931 ΕΤΟΣ 880v
Γραφεία Εμμ. ΜΠενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΓΠτΒ: Ας ξεκινησουμε τη
συζητηση νια χρέος και μείωση
Πρωτονενων ΠΛΕονασματων
Χρηστικος οδηγος
ώστε η «BLACK
FRIDAY» να
εξελιχθεί σε
«ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ»
via ona τα
καταστηματα
συχια του για τις επιπτω
μειωνεται ωστοσο οτι
πηρεάζουν και τα δια
πραγματε υτικά περιθώρια
της χώρας, επιτρέπουν
στην χυβέρνηση να διοχε
OALS ενας στους τρέις επιχει!ημα
τίες λιανικού εμπορίου γνω!ίζει ότι η η
μέρα διεξαγωγής της «Black Friday
το ποσοστο των καταστηματων τα οποια
θα συμμετάσχουν παρουσιάζεται αυξη
ύσει πόρους σε στόχους
ν ίδια ποπραγματοποίησε η Ελληνική Συνομοσπον
ειρημ
οδηγούν στη δημιουργία
(ΕΣΕΕ) στους εμποριχ
της, με στόχο να διερευνήσει τη πρόθεση
των εμπο°κών επιχειρήσεων στο «θεσμό»
ταμειαχων αποθεματων,
Μνημονίου
ναφέρεται στην κοινωνική
διάσταση και στις αναδια
του χοινωνιχου με
δεν άφησε ασχολίαστο το γ
μετά μόλις ένα χρόνο από την εισαγωγή
της Black Friday στην Ελλάδα η διάρκειά
ρίζει αισιόδοξες τις προ
υπΟΛΟγισμού για ρυθμό ανάπτυξης 2,5%
02018, ενώ αναφέρει ότι η προσέγγιση
το επόμενο διάστημα θα ήταν
ρισματος, τις οποιες χαι χαραχτηριςει χα
Απότου χρόνου
ακόμα και σε εβδομάδα
το πιο πιθανό είναι
κρίσιμο να ενταχθεί στη γενι
ζήτηση η αναθεώ!ηση των στόχων για
πρωτογενη πλεονασματα προς τα κατω
και η OQ1στική «διευθέτηση» του χρέους
Κυβέονηση και αντιπολίτευση μάλλον
συμφωνουν στον στοχο αυτο και εχο
ως σύμμαχο το ΔΝΤ». Αυτό επισημαίν
τανοητές μπροστά στην πίεση που δέχεται
η κοινωνία, αν και θεωρεί πιθανό να προ
σεις της ομαλής προόδου του προγράμμαree
ι της επιστροφής στις αγορές. Σχετ
έφερε χαρακτηριστικά.
την ανάπτυξη, καθώς, όπως σημειώνε
χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω φόρων
στόχων αναφέρει ότι «δεν θα είναι εύχολη ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα εισέλ
Δήμος Αθηναίων:
ξύ άλλων στην
αλλαγές
λων, σημειων
φείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη
τητες βαραίνουν τα φορολογικά έσοδα του
2018, όπως τα έσοδα των Ο
Τ0 Γραφείο χαλεί την Χυβέρνηση να ε.
τα προβλεπόμενα πρωτογενή πλεονασμα
2 τραπεζοκα σματα
σε πεζοορομια και
Βραβείο «Πολιτικού σθένους»-Αλ. Τσίπρας: «Στον
ελληνικό λαό ανηκει αυτό το βραβείο»
πεζόδρομους
υστηροτερο πλάισιο για τα τραπε
ζοκαθίσματα, πο)κειμένου να εξασφαλι
σθεί περσσοτε00ς ελεύθέρος χώρος για
ελληνικο
α ης χοινωνι
χιούμορ πρόσθεσε: «Εάν θεωρούσα το
του πλοίου για να μην αντιδράσει στο
βείο αυτό και εγώ το πα!αλαμβάνω στο
τους πεζούς φέρνει ο δήμος Αθηναίων το
είο ως προσωπικό, θα έλεγα ότι μο
Με τη στήριξη τ
TQωθυπου!γός παρέλαβε το β!αβείο «11ολιτικού σθένους» που του απένειμε ο Πα
τρίκ Βάσμαν, ιδ!υτής του πέριοδικού
Politique Internationale, ύστεQα από μια
παρουσίαση της κυβε!νητικής του δQά
το απονέμετε επειδή ήμουν συχνά δυσά
στόχο να διατηρηθεί η ζωντάνια
όρθιοι και φέρνουμε σιγά
συνεχίσω!», είπε προκαλώντας τα μειδιά
ματα στο πολυπληθές ακροατήριο
ς της πρωτεύουσας, με
ΟΟΣΑ: Πρωτη η ΕΛΛαδα αναμεσα σε
33 χώρες στην αύξηση των
φοροηΟΥικων εσοδων
φερε στη συνέχεια ότιουδοχιμασί.
ες αναμεσα στις
σεις (Ιανουάριο χαι Σεπτέμβριο του 2015)
ήταν πολύ μεγάλες, «όπως τα σχέδια εξώ
θησης της χώρας σε οργανωμένη ή και σε
δικό μας είναι το σθενος του λαού μας» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας: «Από αυτόν και τη δική του ιστοθάρρος και την αντοχή να στεκόμαστε όρ
θιοι στο λυχόφως της μεγάλης δοκιμασίας
της τελευταίας επταετίας
το 34,3% του ΑΕΠ αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα-κατά μέσο όρο-στις χώρες
και με σταθερή πυξίδα το συμφέρον των
πολλων, δεν χαμφθηχαμε τόνισε Οίδιος
ένιωσε πολλές φορές, όπως ανέφερε, σαν
το μυθικό Οδυσσέα που δέθηκε στο κατάρτου ΟΟΣΑ το 2016, έναντι 34% το 2015, σύμφωνα με έκθεση του O!γανισμού (Revenu
Statistics 2017) που δόθηκε σημερα σ σ Πέμπτη στη δημοσιότητα Ανοδικά κινηθη
καν πέρυσι τα έσοδα σε 20 από τις 33 χώρες του ΟΟΣΑ, που παρουσίασαν
προχαταρ τικά στοιχεία για το 2016, ενώ μειώθηκαν σε 13 χώρες.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα