Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 24.11.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5919
Τι λέει το ποοισμα της επιτροπής Σταθάκη
Φυσικό αέου: Εξαντλημένο οίτασμα φέρνει επενδύσεις 280 εκατ
Ο ρόλος των μεσαζόντων και των προμηθευτών
Γιατί
φτάνουν στα ξενοδοχεία 01 Έλληνες παράγωγοι
Αν και ο ξενοδοχειακός κλάδος δηλώνει πρόθ- | Με αυξανόμενο
υμος στην προμήθεια εγχώριων ποοϊόντωνΊοθμό οι ηλεκτονι
εντούτοις μια σειρα αονητικων παοαγοντών στ80
ει αυτή τη δυνατότητα. Ο ρόλος των μεσαζόντων
κές δημοτοασίες
στο ΕΣΗΔΗΣ
11610,64
st καί τών ποουηθευτων. Τι προκύπτει απο μελετη Στα πλαίσια εφ Qμογής της
3,820 16,840 13
,20 3,SO2
ηλεκτανικής διαδικασίας διενεο)γειας των ουαγο)νισμα)ν του
Δημοσίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφώ)μας του ΕΣΗΛΗΣ
για το σύνολο των διαδιχασυήν
σύναψης δημοσίαν συμβάσεων
έργων, μελετων και παροχης
τεχνικών Μαι λοιπών συναφών
Handelsblatt:
Στουοναράς, «ο
ενοχλητικός τQαπεζίτης
Η αδυναμία κάλυψης της προϊοντικής γκάμας, το
υψηλότερο κόστος, η αναποτελεσματική συνεργασία με τους παραγωγους και προμηθευτες χαι
οι μεταφορές εμφανίζονται ως τα σοβαρότερα
εμπόδια στην προσπάθεια διασύνδεσης του προτογενους και του οευτεοογενους τομέα με τον
επιστημονιχών υ
Γενική Γ)αμματεία Εμπορίου
ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τα
τος και
εσ(!)
του Δημοσίου για τους οποίους
υποβλήθηκαν 662 προσφορές
| συνολικής πρώπολογισθείσας
δαπάνης 86.242.389,22€ , ενώ
110)S θα παοουν κοινωνικο
μέρισμα ανε0701 με εισοδημα
είναι σε εξέλιξη φίλλείς συνολι.
γωνισμοί από 53 φοοείς συνολικής πουπολογισθείσας δαπάνης 116.922.685,00€.
Αναβίωση της κόντρας του Γ. Στουρνάρα με την κυβέρνηση παρατηρεί η Handelsblatt, με αφορμή δημοσίευμα
που επιβαρύνει τον διοικητή της Τράπεζας της Ελάδος.
Τις κατηγορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Document°
εναντίον του διοικητή της Τράπε ας της Ελλάδος Γιάννη
Στουρνάρα, για ψευδή δήλωση πόθεν έσχες την περίοδο
που ήταν υπουργός Οικονομικών, σχολιάζει η
t. Με τίτλο «Ο ενοχλητικός τραπεζίτης», το
δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας εστιάζει στον
ρόλο του Ελληνα χεντουκού τοοτεζίτη και υπενθυμίζει
η που είχε παλαιότερα με την ελληνική
κυβέρνηση και ειδιχότέρα με τον TQ(υθυπουργό Αλέξη
Σημαντι χή αλλαγή στα χρι- ργοι.
τήρια για τη χορήγηση του Το κοινωνι χό μέρισμα θα
μερίσματος. Όσοι είχαν αποδοθεί σε περίπου 1,5
εισοδήματα το 2016 αλλά εκατ. νοικοκυ!ιά με μέσο
Με την υποχ!εωτιχή χρήση του
ΕΣΗΔΉΣ και για τα Δημόσια
E07α υλοποιείται μία σημαντική μετα00ύθμιση εκσυγχρονιπου γίνεται ώάξη με τη
συνε07ασία της Γενι ής Γραμψος τα 483€, όπ
ι στον πρου
πασίας Καταναλοτή Χαι της
δελτίο ειδήσεων του real fm Στις αρχές της επόμενης
97,8 η υπουργός Εργασίας εβδομάδας ανοίγ
του taX1sn
βαιώνοντας τις σχετικές υποβολή αιτήσε ων, στο
πληροφοριε
ποίηση των διαγονιστιχόν δια
διχασιών μέχρι το στάδιο της
Τσίπρα, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle
ντι στ
εισόδημα του 2016, ανάλογα
με τους μήνες που ήταν άνεγενικός γραμματέας
υπουργείου Εργασίας
των Φ0Qέων του Δημοσίου
Τομέα, τονίζεται στην ανατου