Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26930 ΕΤΟΣ 88ον
Www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
email:dimo
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ι ελληνικές
!σκονται
οιατηρουν το
ουναμισμο τους
Παρα την κριση
ακομα σε οιαοικασια
Ελληνι
Εξι χώρες θα αποκλίνουν από τους στόχους για το έλλειμμα και το χρέος το 2018
προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζου
την ελληνική επιχειρηματικότητα, διευρύνοντας
ποτύπωμά τους στις διεθνείς αγορές με 1
τερα σημαντική την αύξηση των εξαγωγών προς
παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από
την ανάλυση του Πανελληνίου Σι
γέων και του Κέντρου ΕΕυγυγικών Ερευνών κ
Μελετών (ΚΕΕΜ) στα προσωΟΝά στοιχεία
ο διάστημ
u 201
σχολιάζοντας τα ευρήματα της
την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οιχονομίας δημιουρεξαγιογείς τις τεράστιες προοπτικές που
ϊκής Ενωσης.
ανάλυσης τόνισε τα
προϊόντα
Απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση είναι η άρση
των αντικινήτρων, όπως τα capital controls και η
μπρακτη στήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεω
μέσα από στοχευμένες ενέργειες που θα εστιάζουν
στην ενίσση της ρευστότητας και την ελά peuv
Ειδικότερα, αναφορικά με τη Γαλλία, η ο
αποτελεί μαζί με την Ισπανία τις δύο χώρες που βρίτροπή, υτάρχεικίνδυνος να μην επιτευχθε
μών έξι χωρών
Για την Ισπανία, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το
σχέδιο π ούπολογισμο
κές γραμμές με τις απαιτήσε ις του Συμφώνου για το
μα στηδιαδικασία υπερ ολικού ελλεί
της συμμορφώνεται σε
για το 2018 μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η 1
στόσοντα
ματος, η Επιτροπή σημειώνει ότι θα μπορούσε να υεν
αποκλινουν απο τους
ο χρέος, όπως προκ
ο κονομι
κρίσιμο σταυροδρόμι τους από την έναρξη της
Συμφωνο Σταθερ τητας ατηνα
προβλέψεις του φθινοπώρου 2017, προβλέπει ότι το
από το όριο του
σεΩστό οι μά της σε αυτά τα ε
πτυξης, σύμφωνα με σημεονες (σ.σ. Τετάρτη)
νακοινωσε
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
ει να διατηρήσει το έλλειμμα τη
την τιμή αναφο
αςτου 3% του ΑΕΠ.
Είναι στο χέ ιτης εμπόδια ο
18, κάτι που, σύμφωνα με την
ιώνεται ότι
διευκολ νον α
λευθούμε, αίροντας τα εμπόδια και διευκολύνοντας
Με στόχο Πρωτογενές Πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ
σχεδιάζεται ο προϋπολογισμός 2018
ων Σύμαρωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδε
ρου Εξαγωγικών Ερευνών και 2σμού, προβλέπεται να διαμ00φωθούν στα 50,509
μηχανισμών εποεκου,χρονισμός του συστήματος δημόσιας υγια τη διαχείριση του ιδιωτιμεταηηιο
να διαμορφωθούν τα έσοδα του
προβλέπε- με χρυσό
τους άμεσους φόρους
γείας, ο νωνικής ασφάλισης και πρόνοιας
τιχου προϋπολογισμού και ΠρογQάμματος Δημοσίων Επενδ σεων) το 2018, ένα
ται ότι θα διαμορφωθούν στα 20,766 δισ ευρώ ανευρεσιτεχνιας
Ειδικότερα:
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (τακτικού και ΠΔΕ) προβλέπεται να ανέλθουν στα
για τον εξωδιχαστικό συμβιβασμό,
αναπτυξιακή προοπτική,
δων και οι παρεμβάσεις για την προστασία της προϊ.
εισοδήματος φυσικών
προσωπων
8,725 δισον,προβλέπεταΟΟ
ένα κατά 456 εκατ. ευρώ
Το πρατογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρη προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομά
νησης προβλέπεται να διαμορφωθ
του ΑΕΠ
ων πα
εφεύρεση AIR-ANTI FOG από την ελληνική
η ολοκλήρωση της
ούς λειτουργούς, τη ρορολόγηση της βρα
νκατάργηση
της έκπτωσης στις ιατρικές δαπάνες, καθώς και της
οκαστικ
τος εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς την πραγμα
πισημαίνεται ότι «βασική προτεραιότητα της δημοσιονομικής στρατηγικής παραμένει και για το έτος
ιονομιχω στο ων που
περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Χρηματοδοτική
χρυσό μετάλλιο.
πής του φαινο
μίσθωσης ακιν
μένου Ο Μ ΙΧΛΗ σε αεροδ0όμια, αυτοκινητοδρόμους κτλ
ισκόπηση δ
Στην iENA παρουσιάστηκαν ΕΝΑ
Διευκόλυνσης ΕΧΔ),Μαθώς και των βιώσιμων ρυθ.
Κυβέρνησης, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών και να ενισχυμών ο κονομικής ανάπτυξης με την εδραίωση του
εμπιστοσύνης για μαχροπρόθεσμες
δύ ματος ετιας παράλληλα ιδιαίτερη θε αση στην
τεσυ τατ της σε το είς
τηλ κοινωνια
Τριμερης Ελλαδας
ΚυΠρου
ΑινυΠτον
πρωτογενούς πλεονάσματος
λεπόμενη εξοοονόμηση
προβλέπει στόχο
Γενικής Κυβέρνησης ίγοις 3,5% του ΑΕΠ.
Διευρυνονται οι Προοπτικες Υια την
αμυνα και ασφαηεια
260 εκατ. ευρώ καί
η εφαρμογή Μανόνα προσλήψεων-αποχώρησε
ευξη του στόχου αυτού επιδιώκεται με τη
ων 1:
πισημαίνεται ότι στο
* η περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής συμμόρ4υσης (συμμετοχή σε κληρώσεις με χρηματικά
ις συνολικού ύψους 260 εκατ. ευρώ περίπου,
που προέρχονται από την επισκόπηση δαπανών, τα
οποία θα διατεθούν για την υλοποίηση δράσεων
πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε πως η κοινή συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογο του, Αλ Σίσι
ι τον πουθυπου07ό της Ελλάδος, Αλέξη Τσίπρ
τομεση μηχανισμό συνε07ασίας των τριών χωρών. Τόνισε δε πως «η ανακάλνυρη υδρογονανθράκων λει
ψος των ετήαων ηλεκτρονικών πληρωμών)
Αναλυτικά σε ότι αφορά στην πορεία των εσόκαταλύτης
μμα απ
δων προβλέπονται τ
Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού ΠροϋπολογιΟ κ. Αναστασιάδης, μετά την συνάντηση, ανακοίνωσε ότι η τουερής συνεργασία επΕΧτά.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Υπέροχα ελληνικά ονόματα επικράτησαν για άστρο και εξωπλανήτη
  Τις ονομασίες Μύτικας για το άστρο και Laurus (Δάφνη) για τον εξωπλανήτη, που προτάθηκαν από μαθητές/τριες του 32ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, επέλεξαν 800 μαθητές από όλη την Ελλάδα για να «βαφτιστεί» ένα από τα νέα πλανητικά συστήματα, που ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια και τα οποία πρόκειται να παρατηρήσει μελλοντικά το ισχυρότερο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb. Η ονομασία Μύτικας επιλέχθηκε για ένα αστέρι-ήλιο, ως η ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου και κατοικία των Ολύμπιων θεών. Για τον εξωπλανήτη επιλέχθηκε το όνομα Laurus, το λατινικό όνομα της Δάφνης, ενός από
 • Ποια καυσόξυλα είναι πιο αποδοτικά
  Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο γράφημα, το µέγιστο ποσό θερµότητας που παράγεται από µάζα 1kg ξηρού ξύλου που καίγεται πλήρως (θερµαντική αξία) κυµαίνεται µεταξύ 3.900–5.100 kcal/kg. Δημοσιογραφική επιμέλεια: Δημ. Φραγκουλιώτης Το άρθρο Ποια καυσόξυλα είναι πιο αποδοτικά εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • Εν ενεργεία συνταγματάρχης ο ληστής με την χειροβομβίδα στην Αργυρούπολη
  Εν ενεργεία συνταγματάρχης είναι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 53χρονος που συνελήφθη πριν από λίγο για την ληστεία υπό την απειλή χειροβομβίδας, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αργυρούπολη. Ο 53χρονος κρατείται στην Ασφάλεια Αττικής όπου εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες ανάλογες ληστείες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 53χρονος θα παραπεμφθεί στο Στρατοδικείο, όπως προβλέπεται στο στρατιωτικό δίκαιο, ενώ πέρα από την ληστεία κατείχε και στρατιωτικό οπλισμό. ΦΩΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ Το άρθρο Εν ενεργεία συ
 • Τα παρακρατημένα κέρδη των ελληνικών ομολόγων μειώνουν το δημόσιο χρέος
  Τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, κατά περίπου 6 δισ. ευρώ αναμένεται να εγκρίνει σήμερα (σ.σ. Δευτερα) το Eurogroup που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Με βάση τη θετική αξιολόγηση της 1ης έκθεσης Μεταπρογραμματικής Εποπτείας της Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει στο Eurogroup να ανάψει το «πράσινο φως» για την αποδέσμευση της τελευταίας δόσης από τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, ύψους 644 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τα κέρδη των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που παρακρατούν οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες (SMPs, ANFAs
 • Στην επέτειο του Γρηγορόπουλου έρχεται νέο περιστατικό κατά 16χρονου
  Συνελήφθη αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του 16χρονου, τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο ανήλικος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο αφαίρεσης σφαίρας από το κεφάλι και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Κατά πληροφορίες, από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε η εμπλοκή του δικυκλιστή αστυνομικού στο αιματηρό περιστατικό και με εισαγγελική εντολή κρατείται. Η καταδίωξη ξεκίνησε, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε ότι ο ανήλικος έβαλε καύσιμα σε βενζινάδικο και έφυγε