Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ!
"Διαφωνώ μαζί
Θ' αγωνι
Πέμπτη
Νοεμβρίου
Αριθ. Φύλλου 5416
(D) | όμος
foag.)
Καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης ,hneum
Τιμή φύλ. : 0,15 €
Πωλητήριο σε ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΟΤΕ, ΔΕΗ το 2018
Στα 2,7 δισ. ο στόχος για έσοδα
από αποκρατικοποιήσεις
Σελίδα 7
Καμία αίτηση
για τον εξωδικαστικό
μηχανισμό
στην Κοζάνη
Συμφωνήθηκε
Ο διακανονισμός
της οφειλής μεταξύ ΔΕΥΑΚ.
και ΔΕΗ ΑΕ.
Σελίδα 11
Μετά από μια δύσκολη
Περίοδο
διαπραγματεύσεων και
AEYAK
έπειτα από την έκδοση
Προσωρ1vns διαταγής από
το Μονομελέs
Πρωτοδικείο Kozavns,
η Δ.Ε.Υ.Α. Kozans και
η ΔΕΗ Α.Ε. έχουν έρθει
σε συμφωνια
Σελίδα 14
Σελίδα 12
Αναρτήθηκαν
Β' Μπασκετ Ανδρών
Βαριά ήττα για
την Ελίμεια
σεις πληρωμής
Βολογ2015 KrEn οροφή
έτους 2015 (ΠΕ Κοζάνης)
Από την Διεύθυνση Αγροτι.
Το ραβειο
του Αλέξη
Ουκονομιος της Περ
ρειας Δυτικής Μακεδον
ανακο(νώνεται ότι ΕΧουν
ar°σταλεί στον ΟηΕΚΕΠΕ
και αναρτηθεί στον Πίνακα
Ανακοινώσεων της Δνσης
Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου
Αγροτικής Οκονομίας (
Σελίδα 24
Ο Αλέξης Τσίπρας θα βραβευτεί για την προσή.
λωσή του στο ευρωπαϊκό ιδεώδες από τον δικη.
γορικό σύλλογο του Παρισίου Κάποιος φίλος
Που έμαθε για τη βράβευση αναφώνησε: Ωχ, θυ
μάσαι τι μας βρήκε όταν η Deutsche Bank βρά
βευσε τον ΓΑΠ;
ρο ηρώην Νομαρχίας Κοζά.
νης-1ος όροφος) οι
καταστάσεις πληρωμής Βιολογικής Κτηνοτροφίας
2015 (ΠΕ Κοζάνης) npocut.
νου να λάβουν Υνώση ο.cv.
διαφερόμενοι και να
πέντε (5) εργάσιμων
Επειδή αντιληφθήκαμε πολύ καλά και γιατί τον
βράβευσαν τότε τον Γιώργο Παπανδρέου
ημερων are την ημερομ
της ηρωτης αν
συνέχεια στη σελίδα 4
11/2017