Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΑΊΡΩΊΝΗ
Πέμπτη
Νοεμβρίου
Αριθ. Φύλλου 6909
μή Φύλλου 0.15€
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενών
ΚΩΔΙΚΟΣ
Προϋπολογισμός 2018
Νέοι φόροι και
"ψαλίδι',
ga. Φυσικό αέριο
στις κοινωνικές
Σε 18 πόλεις στην Ελλάδα
-Δεν συμπεριλαμβάνονται τα Γρεβενά
δαπάνες
813εκ ευρώ νέοι φοροι και περικοπές
1.6δις στις κρατιές δαπάνες
ναοοφάλιση, περίθαλφη
Με επιτυχία και σε σύντομο
χρονικό διάστημα (8 μήνες)
ολοκληρώθηκαν
οι συζητήσεις και
οι διαπραγματεύσεις της
ΔΕΔΑ με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, αφού
το ΔΣ της Τράπεζας με
απόφασή του της 14/11/17,
ενέκρινε δάνειο ύψους
48 εκατ. € προς τη ΔΕΑ.
Συνέχεια στην 10
Συνέχεια στην 8
Εξιχνιάστηκε κλοπή | Κοινωνικό Μέρισμα
Πρόσκληση
για μόνιμο
από κατάστημα
Ηλεκτρονικά
super market
η υποβολή τηs αίτησns από
διορισμό
υποψήφιων
στα Γρεβενά
Συνελήφθη έ as ημεδαπόs άνδρα
για κλοηή
τουs δικαιούχ0US
Tis en με es n épes θα α ο ει ειδοή ηλατφόρμα στην ηλεκτρονική
διεύθυ on www.koinonkomensma.gr
εκπαιδευτικών
εγγεγραμμένων
του δαΟνομού του
ΑΣΕΠ 2008
Το Υπ.Π.Ε.Θ.. Tp0Cνα καλύψει το
θέσεων που ορίσθηκαν
με την υπ' αριθμ. ΤΡωτ
194728/E215-11-2016
(AAA: 6ze24653ΠΣ
ΣΗΩ), εγκύκλιο του
Yn.n.Ε.Θ. Τροσκαλεί
Συνέχεια στην 8
Συνέχεια στην 4
υνέχεια στην
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωινής"
αποστέλλεται καθημερινά σε
μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
Κάθε ημέρα κοντά στον αναχνώστη