Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:







Recognized text:
ΓΣΕΒΕΕ: Καθοριστική η συμβολή των τουριστικών ΜμΕ στην οικονομία
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου
Ελλάδος,ΕΣΤΑΛΟΝΙΚΗ ntummarna
Email:[email protected]
Πέμπτη 23/11/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Προϋπολογισμός 2018:
χρονια
ΠΑΝΕΛΑΗ
Στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,82%
Βορείου Ελλάδος
Προβλέπονται επιπλέον φορολογικά έσοδα
πρέπει να αλλάξει
MExp 30/11 TO ημ χρειάζεται η οικονομία
απο τουριστικές επιχει.
ρησει γιαληψήΠερδαλλοντ κών α ειων
Η χώρα δεν διαθέτει πλαίσιο, ώστε σε περίπτωση έπιης επιχειρηματικης αποτυχιας να επιτυγχανεται γρηγορη
επανένταξη σην Παραγωγική οικονομία περιουσιακών
στοιχείων και φυσικών ΠροσώΠων. Τι πρέπει να αλλάξει.
Τα «κόκκινα δάνεια» αγγίζουν τα
€100 δσ. και τα μεγάλα και μικρά
λουκέτα συνεχίζουν να απειλούν
Την αγορά ενώ σύμφωνα με έρευνα
Συμμετοχή της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ
Ι ΜΑΣ στο Super Market Forum 2017
Του ΣΕ Τ 2/3 Των επιχειρη ων
της χώρας
σκο τασε των εο
ρήσεων σε σοβαρό κίνδυνο
Την ίδια ώρα, οι Έλληνες φοβούνται
την επιχειρηματικη αποτυχια περιοσότερο από κάθε άλλον λαό στην
Ευρώπη καθώς το στίγμα της συνοδεύει τον επιχειρηματία μετά από
μια χρεοκοπια
ΣΤΟ Super Market Forum 2017, την ετήσια Μιχάλης Τσαούτος, Αντιπρόεδρος και ιδρυσυνάντηση εκπροσώπων του λιανικού εμπο- ΤΙκό μέλος του ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καθώς και
ρίου της βιομηχανίας τροφίμων και ΠΟΤών, Γενικός Διευθυντής της ελληνικής εταιρείας
συμμετείχε με ομιλία η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ- αναΨυκτικών ΕΨΑ, προσκλήθηκε από
ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε Forum για να παρουσιάσει τη σημαντική
σης 3 Νοεμβρίου 2017, στην Αίγλη Ζαππείου, δράση της Πρωτοβουλίας και να ενθαρρύνει
στην αίθουσα «ΟΛΥΜΠΙΑ»
Forum KTIo ν Επαρουσιάσει τη σημα TKO
δευει Τον επιχειρημα
στης. ΜΑΣ ίουδηλώστηραγμα TOOI
Ou υροςΥν ας
κ.-ανθός: Ερχονται
μετα ano
περισσότερα μέλη να ενταχθούν στην κοινή
Προσπάθεια Των Ελλήνων επιχειρηματιών για
την επανεκκίνηση της οικονομίας
'Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο
για το φαρμακο
Η εφεύρεση AIR- Νοεμβρί
ANTIFOG από την αναφέρει
ελληνική εταιρία Ελληνογερμανικό όμια, aUTOKNnT0δρWind+Sol επιλέχθη- Επιμελητήριο σε όμους KTA
κε και βραβεύτηκε ανακοίνωσή του
με χρυσό μετάλλιο
Του φαινομενου Της
ομίχλης σε αεροδρΠρογραμμα
σκηνής,
ανωθηκε και
Τελετή απονομής
για τις καλύτερες
Η εφεύρεση AIR- σιάστηκαν Περισσό- κέρδισαν βραβεί
Μετά ΤΟ
Στην Ελλαοα ομογενεις
επιχειρηματιες ano Την
Αυστραλία
Ελληνική επιτυχία ΑΝΤ1FOG ano την Τερες από 800 εφε- από διεθνή κρΙΤική
στη Διεθνή Εκθεση ελληνική εταιρία υρέσεις και την επιτροπή εμπειρογ
για Ιδέες Εφευρέ- Wind+501 επιλέχθη- επισκέφθηκαν επαγ- νωμόνων
σεις και Νέα Προϊόν- κε και βραβεύτηκε γελματίες από 31
τα, iENA, Που Πραγ- με χρυσό μετάλλιο. χαρες.
μαΤΟΠΟιήθηκε στη Πρόκειται για Τεχνο- κατά τη διάρκεια ραντεβού της με
Νυρεμβέργη, 2 με 5 λογία αποτροπός της έκθεσης υπήρχε τους ενδιαφερόμε- ανακοίνωση
ελληνικηςεταιριας
νο χρόνο, 1-4
Νοεμβρίου 2018
στη Νυρεμβέργη,
Καθημερινά,
HiENA ανανέωσε το
αναφερεται στην