Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 23.11.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5918
ιαγωνυσμός με Χσηματι ά έπαθλα από την Alpha Bank
Στην ατζέντα οι
αινοτόμες υπήρεσίες αι τα διαδQαστικά sites
την Αθήνα το πρώτο Διεθνές φ00μ qA0ξενίας
Θα συμμετέχουν χοουφαίοι Έλληνες και ξένοι
ομιλητές και θα συζητηθούν οι αλλαγές στον
τομέα του τουρισμού παγκοσμίως. Στην ατζέντα οι καινοτόμες ύπηρεσίες χαι τα διαδοαστιχά sites.
Nomura
ια swap:
Προσθέτει
για τους
υφιστάμενους
Την ισχνοοποίηση του ξενοδοχειακού δυναμικού της
ΤτΕ: Στα 23,5 εκατ.
αυξήθηκαν τουρίστες
στο εννέαμήνο
Ελλάδας απέναντι στον ανταγωνισμό, μέσω της ομαλογιουχους
γνώσης και ενημέρωσης για τις τελευταίες διεθνείς Υψηλή συμμετοχή στην πρόταεξελίξεις και τάσεις στο χώρο της ποιοτικής φιλο- ση ανταλλαγής ομολόγων
ξενίας, αναδεικνύει το 1ο Διεθνές Φόρουμ φιλο- (swap) του ελληνιχού δημοσίου
αναμένει η Nomura, όπος ανα
ξενίας, που διοργαν(ίνει το Ξενοδοχειακό Επιμελητή
qeQει σε σχετική έκθεσή της
ριο Ελλάδος στο Metropolitan Expo, στις 25 Νοεμβρίου 2017
Οπως σημειώνει ο οίκος, το
swap εξυπηρέτεί τον στόχο επιστ00φής της Ελλάδας στις αγο
ρές το 2018.
Την ίδια στιγμή, η αντα
είναι θετική για τους υφιστάμενους μετόχους σε OQoug καθα
Qής παρούσας αξίας (NPV),
ΑΑΛΕ: Σπεύσατε
να δηλωσετε επαγγελματιXOUC ΛΟγυοιασμους
συμμετάσχουν τοτηνανηταλ να
αντα/ΜαΣύμ4υνα με τα προσωρινά στοιχεία που επεξεργάστηκε
η Τράπεζα της Ελλάδος, τον Σεπτέμβριο του 2017 το
ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 2,297 δισ.
ευρώ, αυξημένο χατά 17,2% έναντι πλεονάσματος 1,959
δισ. ευρό τον αντίστοιχο μήνα του 2016.
είναι
μεγαλύτε!α στα ομόλογα που
λήγουν μετά το 2037 σε σχέση
με αυτά που ωουμάζουν μεταξύ
τρεχουσας
Από τις 10 Νοεμβρίου 2017
είναι σε λειτουργία στον δια.
σης και άμεσες χρεώσεις.
Οι πληροφορί$ που παράη γονται μεσω των επαγγ /μα
δήλωσης των τικών λογαριασμών είναι
ξηση Χατά 15,5%
εφαρμογ
επαγγελματικών λογαρια- απαρίτητες, έτσι ώστε να
, οι ταξιδιωτικές
Σεπτέμβριο του 2017
οποίες διαμορρώθηχαν στα 2,470 δισ. ευρώ, έναντι 2,138
δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2016, ενώ μείωση κατά
3,0% παρατηοίθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές
(Σεπτειβριος 2017: 174 εκατ. ευρά, Σεπτέμβριος 2016
179 εκατ. ευρώ)
Η θέσπιση του επαγγελματι- οοθά γίνεται οι συναλλαγές,
κού λογαριασμού δίνει τη που σχετίζονται με την χάλδυνατότητα στη φορολογική υψη του ποσού για την
Διοίκηση να λαμβάνει πιστό- κατοχύρωση του αφορολόγ
τερη απεικονιση των συνα^-ητου, και με
λαγών των επιχειρήσεων τον ποσών που θα ληφθούν
που πραγματοποιούνται με υπόψη στο πρόγραμμα δημόηλεκτρονικά μέσα πληρο- σιων κληρώσεων
μης, οπος μεταφορες πιστωΔεδομένου του Qάλι των ο
γων του τελευταιους μηνες,
δεν είναι αι τόσο ελκυστικό
ώστε να τοποθετηθούν τώρα
επενδυτές που δεν έχουν ήδη
τον υπολογισμ
λόγω ομοΜ