Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3642o • ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Υλοποιειται το καινοτομο προγραμμα τοΥ δΗμοΥ αγιας παραςκεΥΗς
για τΗν αναβαθμιςΗ των ςχολειων μεςω των προταςεων των μαθΗτων

αρΧικοΥ προϋπολογιςμοΥ
550.000 ΕΥρΩ

Ξεκίνησε το έργο
ομβρίων στα Πευκάκια
Αγίας Παρασκευής
>> ςελ. 13

ΔΗμος ΝΕας ΦιλαΔΕλΦΕιας
- ΝΕας ΧαλκΗΔοΝας

Δωρεάν μετρήσεις
σακχάρου και
χοληστερόλης
>> ςελ. 2

ΦΩτο-ιςτοριΕς απο
τΗΝ μΕταμορΦΩςΗ

Αλληλεγγύη
στους πληγέντες
στη Νέα Πέραμο

Πραγματοποιήθηκε στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Αγίας Παρασκευής η πρώτη
συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του
Προγράμματος Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την ανάπλαση των προαυλίων του Σχολείου και του 1ου Λυκείου στον Αι Γιάννη, πρόγραμμα που
έχει ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία για
την ανάπλαση της αυλής του 7ου Δημοτικού Σχολείου και του 13ου Νηπιαγωγείου στο Κοντόπευκο.
Στόχος του προγράμματος είναι να καταγραφούν οι προτάσεις και ιδέες των
μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών, βάσει των οποίων η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου θα εκπονήσει τη
μελέτη για υλοποίηση του έργου ανάπλασης των προαυλίων του 2ου Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Λυκείου.
Στη συνάντηση Γονείς και εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού Πάνο
Γκόνη και τους αρχιτέκτονες, οι οποίοι θα συντονίσουν το εργαστήριο, για
τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του προγράμματος που
περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, διαλέξεις, στούντιο σχεδιασμού όπου τα παιδιά θα φτιάξουν
ανά τάξη τη δική τους πρόταση για
την αυλή κ.α.

Φτιάχνουν το

«σπΙτΙ» τους

>>ςελIδα 13

αγωνας δρομοΥ μικρων
παιδιων ςτΗν αγια παραςκεΥΗ
ςτο πλαιςιο τοΥ μαραθωνιοΥ

σχεδιασμός δράσεων

Τα παιδιά το χάρηκαν

Ενημέρωση για τα
αντιπλημμυρικά έργα
της περιφέρειας Αττικής
Τι αναφέρει η επιστολή της Περιφερειάρχη, κας Ρένας Δούρου,
προς όλους τους Δημάρχους της Αττικής

>>ςελ. 13

>>ςελ. 15

>> ςελ. 9

Πραγματοποιήθηκε η
συνεδρίαση του
Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Κηφισιάς με
αντικείμενο «Σχεδιασμός
δράσεις και μέτρα
Πολιτικής Προστασίας για
την αντιμετώπιση
κινδύνων από την
εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων περιόδου
2017-2018».

>>ςελ. 12



Τελευταία νέα από την εφημερίδα