Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
"Διαφωνώ μαζί
Θ' αγωνι
Τετάρτη
(D) | όμος
Νοεμβρίου
Αριθ. Φύλλου 5415
Τιμή φύλ. : 0,15 €
καθημερινή εφημερίδα νομού Κοζάνης11.renouem
Ανάπλαση
τns Περι0xns του ΟΣΕ
με ανοιχτό αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό
Σελίδα 11
Γεωργία Ζεμπιλιάδου
Προτάσε1s για την υλοΠοίηση
δράσεων που θα ενισχύσουν
και θα δώσουν μεγαλύτερη αξία
στην αξιοποίηση των μαρμάρων
Αυτοτελείς
Σελίδα 12
Δήμος Κο άνης:587.310Ε
Αήμος Εορδαίας :389.9700, Δήμος Βοίου:225.660
Δήμος Σερβίων-Βελβεντού:160.200€
Ακη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ:
ο εισαγγελéas Ζητά
να κριθούν ένοχοι οι 56
από τουs 59 κατηγορούμενου
Με απόφαση του ΥΠΕΣ,
κατανέμονται ano τον λογαριασμό
του ΥΠουργείου Εσωτερικών
Που τηρεπα
στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με τον τίτλο
«Κεντρικοί Αυτοτελε1s Πόρο
Σελίδα 16
Ποσό 70.370.004,00 €
Σελίδα 7
Ε.Π.Σ. Kozavns
θρίαμβ0s για τη
Σιάτιστα στο ντέρμπι
Υποβολή
εντύπων
εκπροσώπησns
Μία ΠΑΣΟΚ
από τα ίδια
Προσώπων
νομικων
Σελίδα 24
(εταιριών)
Και τώρα που τελείωσε η σεμνή τελετή και επιβεβαιώθηκε η αρχηγία της Φώφης rεννηματά στο
ΠΑΣΟΚ, με συγχωρείτε στο νέο φορέα, μπορούμε
να κάνουμε το μείζον ερώτημα. Παρήχθη πολι
τική;
ous εκλογέs
του Επιμελητη.
ρίου Κοζάνns
μέχρι και
1 Δεκεμβρίου
Αυτό φυσικά και θα το απαντήσει ο καθένας
μόνος του. Όμως η δική μου άποση είναι ότι όχι.
Και αυτό είναι η μεγάλη αποτυχία του εγχειρημα.
τος. Προσωπικά ποσώς με ενδιαφέρει
συνέχεια στη σελίδα 4/