Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
. Τύπος Χαλκιδικής
Kurata
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 220 . ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5372 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.l.Η.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
Τσίπρας:
Ελλάδα και Κύπρος
παραγοντας
t σταθερότητας
στη Ν.Α. Μεσόγει9,
Η θάλασσα ως κεντρικό στοιχείο ανάπτυξης
Αλληλεγγύη στους
πλημμυροπαθείς
της Μάνδρας από
την Ορμύλια
Του ΠολιΤΙΟΤΙκού Τουρισμού
Μια πρόταση για
Πολιτιστικές διαδρομές
προς τιμην
nonITIETIKO KENTPO
-Του Αριστοτελη
Τι θα πληρώσουν
Φόροι-«φωτιά» στους ιδιοκτήτες
ακινήτων από το 2018
πλημμυροπαθείς Ν. Μηχανιώνας:
14 μήνες περιμένουμε
Τις αποζημιώσεις
UNICEF: Δυσοίονες προοπτικές
για 180 εκαΤομμύρια Παιδιά
Νοθεύουν
τη ριγανη
με θυμάρι
Η κυριότερη ama απόσπασης της
Προσοχής ειναι ΤΟ ραΟΙΟφωνο
Το προφίλ του
επικίνδυνου οδηγού
Ποια χαρακτηριστικά έχει
(-Τι δείχνουν οι έρευνες-)7