Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
TEBEE: Ευκαιρία ανάπτυξης το τυποποιημένο ελαιόλαδο στους χώρους εστίασης
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 22/11/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 250-Αρ Φύλλου:
Ολομέλεια Της ΕΠΙΤροπής Ανταγωνισμού
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΑ
Βορείου Ελλάδος
ZUVE0ριαςει η Επιτροπη Ανταγωνισμου για τα πρακτορεια ιυπου
Χωρίς Τη συνδρομή εύλογων και ανΤΙκειμενικών κριΤηρίων
ΕΤΕΑΕΠ
Με σημαντικά βαρίδια από το 2017
Εισφορές: Χρονιά
Αυξη ο 80%
συμψηφισμών το 2018
TOyenc στην Ελλάδα
Δεν βγαίνει το σχέδιο για συμψηφισμό φέτος των εισοορών σε 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες. Πώς θα
τρέξει η διαδικασία το 2018 και Πώς επηρεάζονται οι
της κρισης
οφειλές των ασφαλισμένων για την επικούρηση και το
εφάπαξ.
Με σημαντικά βαρίδια από το 2017 θα
εσμα ν ελεύθερο ανεπαγγελμα a- 1 Την ανΤίθεσή Τους στην Black Friday
ΒαρουνΠΟΤΙαναμενεερωνηςφου εκφράςουν οι εμπορουπαλληλο.
τομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες.
αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες.
αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές του
νέου έτους.
ύμφωνα με πληροφορίες για το επόμε
νο ετος Παραπέμπεται ο συμψηφισμος
των εισφορών που καλούνται να
πληρώσουν οι 1.4 εκατομμύρια ασφαλισμένο, ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες.
Την αντίθεσή της στην καθιέρωση της «Black
Friday» εκφραζει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), αναφέροντας
χαρακτηριστικά: «Καταγγέλλουμε αυτές τις
ξενόφερτες και επιθετικές στρατηγικές Πωλήσεων Τύπου Black Friday, nou εισάγουν οι
μεγαλοεργοδότες και οι οποίες όχι μόνο καταστρέφουν τον υγιή ανταγωνισμό στον κλάδο,
αλλά επιπλέον εκμεταλλεύονται καταναλωτές
και εργαζόμενους, που καλούντα να είναι
συνεχώς ελαστικά εργαζόμενοι»
ΟΠως επισημαίνει η ομοσπονδία, «μετά την
απελευθέρωση της λειτουργίας Των κατα
στημάτων ης Κυριακές, μετά την καθιέρωση
του θεσμού της "Λευκής Νύχτας" από διαφορους Δήμους της Χώρας, οι μεγάλες εμπορικές
αλυσίδες και ο' πολυεθνικές, επανέρχονται και
αυτή τη χρονιά, για να εκμεταλλευτούν τη χει
μαζόμενη αγορά του εμπορίου με τη "Black
Friday"»
ολοκληρωμένο
εργο για τη
βιοοικιλότητα
σην Ελλάδα
Μειωμένες έως και νέα μείωση Των
2096 θα είναιοι νέες καταβαλλομένων Τονίζεται ότι ano an aITOU μενων ξ ΙΟ δ ό τ η σ η ς
επικουρικές συντά- επικουρικών έως την 1η Ιανουαρίου ειδικών δημογραφ- αγγίζουν
ξεις (ατησεις από 1-18%
η συλλογή Των αιτήσεις συνταTI
2015 δεν
καταβληθεί ούτε μ
120.000 K
opiσμένες η αναμονή
α την έκδοση των επικουρική σύνταξη νων μεταβλητών ξεπερνάει τα 4 χρόΤων
πλοκάρει» η διαδι
κασία απονομής νέων μειωμένων καθώς ακόμη δεν
τους η onoia είχε συντάξεων-από το έχει βρεθεί ο ana- την έκδοση του εκκρεμοτήτων nou
«κολλήσει» εδώ και 2015-με βάση το τούμενος μαθημα- συγκεκριμένου μαθ. έχουν συσσωρευτεί
1,5 έτος ελλείωει νόμο Κατρουγκαλου τικός Τύπος. Κι αυτό
του σχετικού μαθ. εκδόθηκαν χτες δυο γιατί η Ελληνική Συνολικά για όλες εκ-1 δισ.ευρω. Οι
ηματικού Τύπου. εγκύκλιοι από Το ΣταΤΙ στική Αρχή Τις επικουρικές συντάξεις για Τις
Μάλιστα από το υ n ο υ ρ γ ε ί ο είχε κάνει γνωστό συντάξεις (και Πριν οηοίες un°βλήθηκε
2019 θα υπάρξει και Εργασίας.
ζητούνται
Με δύο εγκυκλίους
Ανοίγει ο δρόμος για την
καταβολή επικουρικών
συνταξεων
TUNouU
να ανέρχεται σε 900
κουρεμενες
ότι δεν είναι δυνατή από Το 2015) οι αίτηση